ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Організаційний та охоронний аспекти проблеми вдосконалення діяльності чергової служби податкової міліції

Наведений далеко не повний перелік обов\'язків працівників чергових частин підрозділів податкової міліції свідчить про те чільне місце, яке відводиться черговим частинам серед інших структурних підрозділів податкової міліції, що залучаються до охорони адміністративних будівель і приміщень.

Тому, на нашу думку, передчасними є вжиті ДПА України у 2001 р. заходи щодо скорочення чергових частин деяких відділів податкової міліції ДПІ. За даними Штабу ГУПМ ДПА України станом на 1 січня 2002 р., порівняно з початком 2000 р., кількість чергових частин у підрозділах податкової міліції органів ДПС України скоротилась на 9,3 % (з 173 до 157). У деяких областях скорочення було ще більшим (Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська). Скоротилась і чисельність штатних працівників чергової служби. Це скорочення можна вважати спробою пошуку шляхів реформування чергової служби податкової міліції, якого, очевидно, вимагає специфіка завдань і функцій, покладених на податкові органи. Але пряме скорочення чергових частин без продуманого перерозподілу їх завдань і функцій між іншими службами податкової міліції може негативно відбиватися на оперативно-службовій діяльності її територіальних підрозділів.

Вивчення автором організації цієї роботи в підрозділах податкової міліції на тактичному рівні управління – у ВПМ ДПІ – свідчить, що там, де скорочено чергові частини, як правило, охорону приміщення, яке займає відділ податкової міліції, здійснюють цивільні працівники управління з експлуатації адмінбудівель ДПА в області, які екіпіруються відповідним чином, тобто несуть службу не озброєні вогнепальною зброєю, бо права на неї не мають. У зв\'язку з цим для посилення охорони адміністративних приміщень керівництво такого відділу змушено щодобово призначати в наряд оперативну групу у складі одного офіцера міліції – як правило працівника оперативного відділення, який протягом доби знаходиться в адміністративному приміщенні, слідчого, чергового водія, а також відповідального від керівництва. Якщо виключити працівників відділення дослідчих перевірок відділу, які до кадрів податкової міліції не належать і тому, зрозуміло, до несення служби чергових й інших нарядів не залучаються, то нескладно підрахувати кількість міліціонерів – працівників відділу, які або несуть чергову службу, або повинні відпочивати після неї. У зв\'язку з цим іноді на виконання невластивих обов\'язків щоденно відволікається приблизно до чверті особового складу відділу.

Виникає питання, чи доцільно було скорочувати чергову службу відділу податкової міліції, навіть з погляду заощадження коштів, що витрачались на утримання чергової частини?

Необхідно також зазначити, що відсутність у відділі податкової міліції штатної чергової частини зменшує рівень безпеки особового складу надійності охорони адмінбудівлі і майна, підвищує ризик несанкціонованого доступу до податкової інформації, що містить державну таємницю, конфіденційного або оперативно-розшукового характеру, знижує ступінь боєготовності, бо табельна зброя і спецзасоби зберігаються в приміщеннях інших відділів, де працюють штатні чергові частини тощо. Мають місце й інші суперечності. Такі підрозділи податкової міліції сьогодні залишилися без свого органу оперативного управління, який, як того вимагає Інструкція з організації роботи чергової служби податкової міліції ДПА України від 11 травня 2000 р., \"має забезпечити постійне оперативне керівництво підрозділами податкової міліції, контроль за їх діяльністю та надання практичної та методичної допомоги, спрямованої на викриття порушників податкового законодавства\", і на працівників якого покладено організацію та виконання важливих завдань і функцій. Ще раз підкреслимо, що це стосується:

– рівня боєготовності особового складу;

– дій за планом оборони адмінбудівель;

– збору особового складу за схемами оповіщення, за сигналами тривоги, в разі необхідності евакуації особового складу і майна;

– використання засобів пожежогасіння;

– аварійного вимкнення електроенергії, відключення газу, водопостачання;

– зв\'язку з аварійними службами, пожежними частинами;

– а також підтримання оперативного зв\'язку з іншими правоохоронними органами тощо.

Крім того, скорочення чергових частин не сприяє якісному і у повному обсязі виконанню цими відділами податкової міліції вимог ряду законодавчо-нормативних актів – у першу чергу Закону України \"Про міліцію\" від 20 грудня 1990 р. № 565-XII, згідно з п 3 ст. 10 якого міліція, відповідно до своїх завдань, зобов\'язана приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати щодо них відповідні рішення. П. 21 Інструкції \"Про порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини\", затвердженої наказом ДПА України \"Про затвердження деяких актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини\" від 24 червня 1998 р. № 304, вказує, що \"інформація про злочини, незалежно від місця і часу їх вчинення та повноти одержаних відомостей, приймається в Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, управліннях податкової міліції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділах податкової міліції відповідної державної податкової інспекції в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об\'єднаних державних податкових інспекцій... цілодобово штатними черговими, їхніми помічниками або працівниками, призначеними на чергування у встановленому порядку\". Вимога щодо цілодобового приймання інформації стосується й тих злочинів, розкриття і розслідування яких не віднесене до компетенції податкової міліції.

У тих підрозділах, де чергові частини скорочені, ця вимога у повному обсязі у нічний час не виконується, що певною мірою зачіпає конституційні права громадян держави, життя, здоров\'я, честь, гідність, недоторканість і безпека яких гарантується Конституцією України.

Безумовно, чергова служба податкової міліції, яка свого часу майже без змін була перейнята із системи МВС, в цілому вимагає удосконалення відповідно до сучасних вимог, що пред\'являються до податкових органів. Але роботи це необхідно на плановій основі, комплексно в рамках Програми модернізації податкової служби, зокрема Стратегічного плану розвитку ДПА України на 2002–2004 рр., затвердженого Головою ДПА України 22 жовтня 2001 р., положення яких поетапно реалізуються в державі. При цьому ні за яких обставин не можна допускати послаблення жодного структурного підрозділу податково міліції, характерною ознакою якої, що притаманна всім військовим формуванням, є озброєність. Тим більше, що саме з озброєністю, мобільністю і боєготовністю, як складовими елементами забезпечення охорони і безпечних умов діяльності працівників, пов\'язаний значний обсяг роботи, що виконує чергова служба податкової міліції сьогодні.

Наведені аргументи дозволяють внести пропозицію щодо перегляду рішення про скорочення чергових частин в окремих підрозділах податкової міліції органів ДПС України і відновити їх у тих територіальних відділах, де вони сьогодні відсутні, поновити штати. Це буде сприяти підвищенню рівня боєготовності її мобільності підрозділів податкової міліції, забезпеченню надійної охорони адміністративних будівель і приміщень, безпечних умов праці співробітників податкових органів.