ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з Європейським Союзом

Звернімося до особливостей акцизного оподаткування в Польщі. Акцизний податок у Польщі є другим за величиною джерелом доходів державного бюджету. Його частка в доходах держбюджету Польщі нині становить 17,9 %. Оподаткуванню акцизним податком традиційно підлягають вироби спиртової та виноробної промисловості, пиво, тютюнові вироби, легкові автомобілі, товари електронної промисловості високого класу. Залежно від групи товарів, які підлягають оподаткуванню, використовуються такі ставки податку:

– процентні (до ціни продажу товарів за мінусом VAT або ж до підстави оподаткування імпорту);

– квотові (у злотих на одиницю виробу);

– різниця цін (держава залишає за собою право регулювати мінімальні ціни реалізації підакцизної продукції. У випадку реалізації підакцизних товарів за ціною нижчою, ніж мінімальна, різниця між встановленою державою ціною та фактичною підлягає оподаткуванню акцизним збором);

– процентно-квотові, як це має місце в оподаткуванні тютюнових виробів.

Базою оподаткування для вітчизняних товаровиробників, як і в Україні, є оборот від реалізації, а для імпортера – митна вартість товарів. У випадку використання процентних ставок оподаткування виникає різниця в оподаткуванні вітчизняних та імпортних товарів. Причиною цього є різна база оподаткування, а також різниця в способі нарахування акцизу в країні і на кордоні. Проте податковий тягар є однаковим як для вітчизняних, так і для імпортних товарів, що породжує \"здорову\" конкуренцію.

З 1 жовтня 2000 року в рамках гармонізації польського податкового права з податковим ЄС у Польщі впроваджено мішану систему оподаткування акцизним податком тютюнових виробів, де податкова ставка виражена у квотово-процентій формі. Процентна частина цієї ставки становить 25 % ціни продажу, а квотова – 42 злотих за 1000 штук цигарок. Ставка є однаковою для усіх цигарок, незалежно від їх походження і властивостей. Для виробів спиртової промисловості (горілок чистих, гатункових, спирту пляшкового, інших спиртів і алкогольних напоїв із вмістом спирту до 18 %) впроваджено єдину ставку оподаткування як для вітчизняних, так і для імпортних товарів у розмірі 6 020 злотих/гл за 100 % спирту. Ставка акцизного податку для усіх вин складає 112 злотих, а для меду питного 67 злотих за 1 гектолітр. Ставки акцизного податку на паливо для двигунів внутрішнього згоряння є однаковими як для вітчизняної продукції, так і для імпортованої. Ставки визначено в злотих на 1000 літрів палива при температурі 15є С, що відповідає вимогам ЄС. Легкові автомобілі вітчизняного виробництва підлягають акцизному оподаткуванню залежно від об\'єму циліндрів двигуна:

– до 2 000 смі – 6 %;

– понад 2 000 смі – 15 %.

Для імпортних відповідно ставки податку становлять 6,4 % та 17,6 %. Оподаткуванню підлягають усі продажі автомобіля перед першою його реєстрацією на території Польщі. Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що українська практика акцизного оподаткування не включає всі види ставок, які використовуються в Польщі. Сьогодні національні податкові технології в царині акцизного оподаткування нараховують лише відсоткові та тверді ставки.

Щодо провадження підприємницької діяльності у сфері гральних закладів, то у Польщі воно дозволяється винятково на підставі діючого законодавства. Законодавство чітко визначає каталог можливих ігор, а також гральних закладів. Азартними іграми у даній країні вважаються такі, виграші яких становлять гроші чи речі, а результат залежить від випадку. Ігри регулюються чітко визначеними правилами. До них належать: лотерея фантова, бінго, грошові лотереї, рахункові ігри, ігри у казино та карти. У Польщі широко розповсюджені ігрові заклади, де виграш становлять гроші, а результат залежить від відгадування:

– результатів спортивних матчів людей чи тварин, в яких учасники вносять певні ставки, а величина виграшу – від загальної суми сплачених ставок;

– букмекерство – різні випадки, в яких учасники сплачують ставки, а величина виграшу залежить від умови між приймаючим та платником ставки.

Враховуючи досвід сусідньої Польщі щодо оподаткування гральних закладів, вважаємо за доцільне якнайшвидше запровадження податку на гральні заклади типу букмекерських контор, які є досить популярними серед населення. Особливої актуальності оподаткування таких закладів набуває в період визначних спортивних змагань (олімпійські ігри, чемпіонати світу). Такий податок повинен бути місцевим, оскільки органи місцевого самоврядування могли б надати посильну допомогу податковим органам у забезпеченні повноти та правильності його справляння. Адже за допомогою місцевих органів влади можна сформувати достовірний банк даних про розміщення таких об\'єктів, а також сприяти їх популяризації.

Таким чином, податкове регулювання процесів споживання у Польщі здійснюється із врахуванням діаметрально протилежних інтересів платників податків та держави без застосування надмірного фіскалізму у сфері державних фінансів. Значний вплив на формування нині діючої податкової системи цієї країни справили інтеграційні вимоги ЄС та поширення шкідливої податкової конкуренції на теренах Західної Європи. Географічна близькість до країн із меншим податковим тиском сприяє відтоку капіталу з Польщі, а це змушує уряд вишукувати відповідні податкові контрзаходи. В оподаткуванні застосовуються як диференціація ставок податків, так і окремі пільги, кількість яких незначна. Інтеграційні вимоги ЄС є досить жорсткими для країн із перехідною економікою, а поширення процесів гармонізації податкового права на теренах ЄС змушують польський уряд достосовувати національне податкове законодавство до вимог цієї Європейської структури. Власне з цим і пов\'язане запровадження оподаткування податком VAT рільництва у Польщі.

Щодо запозичення польського досвіду у сфері непрямого оподаткування, то в першу чергу для України є корисним досвід стосовно використання диференційованих податкових ставок, незначної кількості пільг та оподаткування грального бізнесу.

Отже, проста та зрозуміла нині діюча підсистема оподаткування процесів споживання у Польщі є досить ефективною, що сприяє забезпеченню на належному рівні виконання дохідної частини зведеного бюджету країни. Зважаючи на напрями уніфікації та гармонізації податкового законодавства країн ЄС Україні доцільно проводити податкові реформи в галузі непрямого оподаткування, адже це сприятиме її швидшій інтеграції в економічні угруповання високорозвинених країн.