ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення

Пропонуємо також створити допоміжні комітети, які допомагатимуть членам Правління виконувати власні обов\'язки, а мешканцям – залучатися до вирішення будь-яких питань ОСББ.

Так, Комітет для підбору нових мешканців і орендаторів міг би займатися рекламою вільних житлових і нежитлових приміщень; інтерв\'ювати кандидатів та давати власні рекомендації правлінню ОСББ. Крім того, це був би комітет, який займався б збором квартплати. Такий Комітет зможе здійснювати суттєву допомогу бухгалтеру ОСББ у збиранні орендної плати; вести переговори із мешканцями, які мають заборгованість; рекомендувати Правлінню ОСББ заходи впливу на боржників. Комітет з питань безпеки надаватиме рекомендації Правлінню ОСББ щодо підвищення безпеки будинку та прибудинкової території, мікрорайону, координуватиме дії щодо реалізації запланованих заходів тощо.

3. Необхідно розширити функції та повноваження органів самоорганізації населення, які зможуть реально захистити споживачів житлово-комунальних послуг у випадку порушення їхніх прав при вирішенні житлово-комунальних питань. Для цього слід ввести статтю 14-1 Закону України „Про органи самоорганізації населення\" [9]: „здійснення громадського контролю органами самоорганізації населення\". Викласти дану статтю у наступній редакції: „органи самоорганізації населення у межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях громадський контроль за:

– ефективним використанням комунального майна;

– встановленням норм, тарифів на житлово-комунальні послуги;

– відповідністю житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

– дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг;

– виконанням місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, дотриманням правил благоустрою та утримання територій;

– ефективним використанням бюджетних коштів, виділених для забезпечення категорії громадян, яким призначені пільги та субсидії з державного бюджету;

– процесом залучення приватного сектора у житлово-комунальну сферу;

– реалізацією інвестиційних програм у житлово-комунальну сферу\".

Це дозволить активно залучати громадськість до вирішення житлово-комунальних проблем, сприяючи тим самим реформуванню досліджуваної сфери, розвитку ринкових відносин і демократичних інститутів у державі.

4. На рівні держави доцільно створити систему підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, ОСББ, яка сприятиме підвищенню дієвості та професіоналізму органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, активізації та формуванню менталітету посадових осіб місцевого самоврядування як представників територіальної громади, підвищенню дієвості та професіоналізму органів самоорганізації населення, активізації та формуванню професійних представників ОСББ. Доречним є і створення єдиного загальнонаціонального Центру підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення, ОСББ, який надасть цьому процесу системності.

Урахування зазначених вище пропозицій дозволить активізувати процес створення ОСББ, сформувати конкурентне середовище та запровадити дієвий громадський контроль у житлово-комунальній сфері, що запобігатиме правопорушенням, сприятиме подоланню кризових явищ і динамічному розвитку житлово-комунальної сфери.

Література:

1. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004–2010 роки: Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514.

2. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року № 2482-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524.

3. Про механізм впровадження Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду\": Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 року № 572 // http: //zakon.rada.dov.ua./cgi-bin/laws/main/cgi.

4. Про концепцію державної житлової політики: Постанова Верховної Ради України від 30 червня 1995 року № 254/95-ВР // Відомості Верховної Ради України.–1995.–№ 27.– Ст. 200.

5. Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об\'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року № 588 // http: //zakon.rada.dov.ua./cgi-bin/laws/main/cgi.

6. Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листо-пада 2001 року № 2866-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 78.

7. Федуняк М. Встановити вичерпний перелік послуг // Конкуренція. – 2004. – № 6. – С. 4–8.

8. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 6 вересня 2005 року № 2807-IV // http: //zakon.rada.dov.ua./cgi-bin/laws/ main/cgi.

9. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року № 2625-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.