ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення

Ще однією причиною, що ускладнює процес створення, є незацікавленість у їхньому створенні представників місцевих органів влади, оскільки вони вважають, що такі об\'єднання позбавлять їх функцій управління і контролю у житлово-комунальної сфери, тоді як вони і надалі прагнуть зберегти свої владні повноваження та отримувати дотації з державного бюджету. Невигідною діяльність ОСББ є і для ЖЕКів, тому що вони створюватимуть попит на реальні та якісні житлово-комунальні послуги і сприятимуть конкуренції, а отже, і розвитку ринкових відносин у житлово-комунальній сфері.

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми запровадження та шляхи їхнього вирішення

Рис. 1.Результати соціологічного опитування

Прикладом позитивної роботи ОСББ є діяльність об\'єднань, що створені і працюють у м. Івано-Франківську. Щомісячна плата на утримання житла та прибудинкової території, де створені і працюють ОСББ, є дещо нижчою порівняно із загальновстановленою по місту, водночас вона дозволяє створювати мешканцям належні умови проживання, забезпечувати ефективну експлуатацію житлового фонду та отримувати прибутки [7, с. 7].

Такий досвід не одиничний, однак він не набув розвитку та поширення в Україні. Фактично сьогодні такі об\'єднання створюються лише за власною ініціативою ентузіастів. Водночас органи місцевої виконавчої влади, на які згідно із законодавством покладена відповідальність за належне надання ЖКП, не проводять відповідну роботу щодо створення ОСББ, незважаючи на те, що саме ці об\'єднання дозволять ефективно вирішити більшість житлово-комунальних проблем, суттєво покращити загальний стан міста та якість житлово-комунальних послуг, оскільки громадяни стануть власниками елементів загального користування у будинку; зможуть створити власну управлінську структуру для вирішення проблеми утримання будинку та прибудинкової території; покращити фізичний стан будинку та умови проживання у ньому; контролювати якість ремонтних робіт у будинку; матеріально впливати на порушників загальних домовленостей; отримають можливість скоротити витрати на комунальні послуги тощо.

Для того щоб вирішити зазначені вище проблеми щодо запровадження ОСББ, вважаємо за доцільне здійснити такі заходи:

1. Створити підрозділ у справах ОСББ в органах місцевого самоврядування, який займався б підготовкою пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг соціально незахищеним верствам населення; аналізом стану комунальної власності міста та житлового фонду, прогнозуванням і визначенням перспектив і пріоритетних напрямів створення і функціонування ОСББ; сприянням органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування ОСББ підприємствами житлово-комунального господарства; організаційно-методичним забезпеченням діяльності ОСББ; проведенням конференцій, круглих столів із громадськістю, масово-роз\'яснювальною роботою серед громадян щодо створення ОСББ і висвітленням у засобах масової інформації позитивного досвіду їхньої діяльності; підготовкою та поданням пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міста щодо покращання рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього середовища, енергозбереження, стану безпеки тощо; здійсненням контролю за дотриманням правил комунального обслуговування та благоустрою.

Потребу у створенні такого підрозділу можна пояснити двома причинами: по-перше, кількість будинків, що потрапляє під дію постанови КМУ „Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об\'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні\" [5] та Закону України „Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку\" [6] є дуже важливою у будь-якому місті України, по-друге, існує проблема підготовки спеціальних документів для реєстрації об\'єднання (зокрема, технічний паспорт на будинок тощо). Варто також взяти до уваги, що міська адміністрація стосовно об\'єднань відіграє подвійну роль: вона здійснює реєстрацію об\'єднання і одночасно діє як член об\'єднання у процесі його формування і функціонування (у випадках з будинками, що не повністю приватизовані). Ці дві ролі характеризуються різними інтересами, що накладає додаткові труднощі у процесі взаємодії міської влади з об\'єднаннями. Крім того, навіть за наявності чіткого законодавства з питань ОСББ та при повній підтримці ідеї їхньої організації з боку міської влади, успіх справи залежатиме від того, чи досить чітко мешканці міста та представники влади уявлятимуть принципи організації ОСББ та механізм його функціонування. Без такого розуміння і відповідних знань у членів об\'єднання справа створення об\'єднань не буде успішною. До речі, створення відділу у справах об\'єднань співвласників багатоквартирних будинків узгоджується із пунктом другим статті 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів\", який набрав чинності з 1 січня 2006 року, де зазначено, що органи місцевої влади можуть створювати такі об\'єднання „для забезпечення здійснення з іншими суб\'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів ...\" [8].

2. Визначити функції та повноваження виборних осіб ОСББ, що дозволить сформувати дієву систему контролю, яка запобігатиме зловживанням у житлово-комунальній сфері та чітко визначатиме права членів ОСББ. У статті 10 Закону України „Про об\'єднання співвласників багатоквартирного будинку\" [6] наводиться перелік органів управління об\'єднанням: ними є „загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об\'єднання\". Водночас у зазначеному вище Законі відсутній перелік повноважень окремих посадових осіб ОСББ і мешканців, що значно ускладнює процес їхнього створення та закріплення у відповідних статутах об\'єднань. Тому пропонуємо внести зміни до статті 10 зазначеного вище Закону України, викласти абзац третій у такій редакції: „обрання членів Правління об\'єднання та визначення їх обов\'язків\". Це дозволить більш чітко з\'ясувати права та обов\'язки посадових осіб ОСББ та контролювати їхнє виконання. Нами пропонується наступний перелік обов\'язків окремих посадових осіб ОСББ: 1. Обов\'язки Правління: представляти інтереси ОСББ; призначати посадових осіб і контролювати їхню роботу; демократично приймати рішення; вирішувати конфлікти; готувати річний бюджет і контролювати його виконання; обирати Голову Правління, заключати з ним договір і контролювати його роботу; обирати підрядників відкритим і конкурсним способом; підписувати документи, що стосуються ОСББ.2. Обов\'язки Голови Правління: очолювати збори Правління та ОСББ; представляти інтереси ОСББ; пояснювати мету та плани ОСББ; рекомендувати представників для проходження курсів підготовки та підвищення кваліфікації для ОСББ; давати доручення відповідним комітетам і посадовим особам; координувати заходи для забезпечення дотримання демократичних принципів, а також діючого законодавства.3. Обов\'язки бухгалтера ОСББ: вести бухгалтерські та фінансові звіти; утримувати всі кошти ОСББ; готувати фінансові звіти ОСББ; готувати та розповсюджувати огляди фінансових звітів на зборах ОСББ; допомагати Правлінню готувати річний звіт; відповідати на будь-які питання, що стосуються фінансового стану ОСББ; здійснювати збір квартплати з обов\'язковою видачею відповідних квитанцій; пояснювати мету та плани ОСББ; відповідати за вчасну підготовку та здачу щомісячних звітів Правлінню.4. Обов\'язки секретаря ОСББ: вести всі нефінансові звіти ОСББ; вести протокол на всіх зібраннях ОСББ і правління, а також розповсюджувати його у строк, не пізніше 7 днів після проведення зборів; вести постійну папку з протоколами усіх зборів; письмово доводити порядок денний кожних зборів; письмово інформувати мешканців про дату скликання зборів не пізніше ніж за 10 днів до зборів; пояснювати мету та плани ОСББ; відповідати за дотримання порядку введення документації ОСББ. 5. Обов\'язки окремих мешканців: вчасно вносити квартплату; виконувати загальні правила мешканців ОСББ; допомагати членам Правління ОСББ якісно виконувати власні обов\'язки; брати участь у загальних зборах ОСББ.