ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Нормативно-правове регулювання звернень громадян

Для підвищення ефективності роботи органів державної податкової служби щодо розгляду звернень громадян ДПА України забезпечується проведення:

– засідань колегії ДПА України щодо підведення підсумків роботи органів державної податкової служби по розгляду звернень громадян;

– семінарів-нарад з органами державної податкової служби стосовно організації роботи з розгляду звернень громадян;

– регулярних особистих чергових і позачергових прийомів громадян посадовими особами як ДПА України, так і підпорядкованих органів державної податкової служби;

– роботи органів державної податкової служби щодо надання послуг за прямими („гарячими\") лініями;

– оприлюднення у друкованих та електронних засобах масової інформації – газетах „Консультант\", „Власть и политика\"; у журналі „Вісник державної податкової служби України\"; на веб-сайті ДПА України і єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційних матеріалів щодо організації роботи органів державної податкової служби з розгляду звернень громадян.

ДПА України розроблено та надіслано підпорядкованим органам державної податкової служби України „Довідник з організації роботи зі зверненнями громадян в органах державної податкової служби України\", роздруковано методичний посібник „Право громадян на звернення до органів ДПС. Порядок звернення громадян до органів ДПС та порядок оскарження рішень і дій органів ДПС\".

Звернення громадян до органів державної влади (у т. ч. органів державної податкової служби) є найважливішим джерелом інформації, необхідної для визначення проблемних питань, що турбують громадян, і шляхів їх вирішення.

За 2005 рік до органів державної податкової служби України надійшло на розгляд 27 304 письмових звернень громадян, з яких – 24 591 заяв (90,1 %), 2 659 скарг (9,7 %) та 54 пропозиції (0,2 %) [4].

Порівняно із відповідним періодом 2004 року кількість письмових звернень громадян до органів державної податкової служби України (не враховуючи кількість звернень громадян щодо відмови від ідентифікаційного номера) зменшилася на 10 відсотків. Це свідчить про покращання роботи посадових осіб цих державних органів щодо розгляду звернень громадян.

За результатами розгляду письмових звернень, органами державної податкової служби України було надано роз\'яснень на 19 503 звернення (73,2 %), відмовлено 1 301 (4,9 %), задоволено 3 782 (14,2 %), задоволено частково – 287 (1,1 %), направлено за належністю до інших державних органів (у т. ч. правоохоронних) 1 007 (3,8 %), визнано анонімними 505 (1,9 %), інші результати виконання 243 (0,9 %).

Аналіз роботи стосовно особистих прийомів громадян, здійснених посадовими особами ДПА України за 2005 рік свідчить, що у цілому проведено 466 прийомів громадян. Це на 110 прийомів більше, ніж за аналогічний період 2004 року (356).

Посадовими особами підпорядкованих органів державної податкової служби України протягом 2005 року було проведено 40 381 особистий прийом (у т. ч. 6 953 виїзних (17,4 %)). Це на 5 407 прийомів більше, ніж за аналогічний період 2004 року (34 974).

Більшість порушених у зверненнях питань стосуються роз\'яснення норм законодавства з питань оподаткування доходів фізичних осіб і податком на додану вартість, особливостей спрощеної системи оподаткування і проблемних питань, що виникають у ході контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України.

Частиною ІІ ст. 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов\'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією та законами України.

У зв\'язку із наведеним, ефективний розгляд і вирішення звернень громадян органами державної влади (у т. ч. органами державної податкової служби України) та місцевого самоврядування, їх посадовими особами можливий лише за умови чіткості визначення процедури їх розгляду і вирішення.

Як свідчить практика, процедурні норми Закону є загальними і недостатньо враховують специфіку розгляду окремих видів звернень громадян. Крім того, Законом недостатньо визначено ознаки, що безпосередньо відрізняють види звернень громадян.

На сьогодні залишилися не врегульованими питання щодо усних звернень громадян, викладених громадянами і записаних посадовими особами на особистих прийомах.

Закон передбачає необхідність підписання заявником тільки письмового звернення. У свою чергу громадянин не зобов\'язаний підписати усне звернення, викладене ним і записане посадовою особою на особистому прийомі. Визначення такого обов\'язку в Законі забезпечило б підвищення відповідальності громадян за інформацію, яка міститься у їхньому зверненні (у т. ч. протиправного характеру), та перевірку заявником інформації, записаної посадовою особою з його слів. Аналогію щодо наведеної пропозиції можна провести з кримінально-процесуальним законодавством. Так, частинами ІV, V ст. 170 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що після закінчення допиту слідчий пропонує свідкові протокол допиту для прочитання, який підписують свідок, слідчий і особи, які були присутні при допиті. Якщо протокол написаний на декількох сторінках, свідок підписує кожну сторінку окремо.

Законом передбачено вид звернення – зауваження, але не дається визначення цьому поняттю. У зв\'язку із наведеним, пропонується внести зміни в ст. 3 Закону, а саме визначитипоняття „зауваження\", у наступній редакції: „Зауваження – це звернення громадян до органів державної влади і місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, підприємств, установ, організацій, де висловлюється критика їхньої роботи.

Громадяни часто звертаються до органів державної влади, місцевого самоврядування із зверненнями щодо роз\'яснення чинного законодавства. Разом з тим такий вид звернення не передбачено. Таким чином, є необхідність звернення громадян щодо роз\'яснення чинного законодавства назвати запитами, передбачивши визначення цього поняття у ст. 3 Закону, у такій редакції: „Запит – звернення громадян до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів щодо роз\'яснення законодавства\".

Ст. 40 Конституції України передбачено існування колективних письмових звернень, які досить часто зустрічаються в практичній діяльності. Наприклад, у 2005 році до ДПА України надійшло 42 колективних письмових звернень громадян.