ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Нормативно-правове забезпечення модернізації ДПС України в контексті європейської інтеграції

Реферат на тему:

Нормативно-правове забезпечення модернізації ДПС України в контексті європейської інтеграції

У сучасних умовах розвитку економіки України, коли зростає роль держави, особливе значення приділяється нормативно-правовому забезпеченню реалізації державної політики з модернізації ДПС України.

Згідно з Указом Президента від 5 березня 2004 р. № 278/2004, в Україні ухвалена Концепція адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, що набуває великого значення з огляду на стратегічне завдання України щодо здійснення перетворень, які закладають передумови для вступу в члени ЄС.

Питання інтеграції України до європейських структур є основною стратегічною метою нашої держави. Підтвердженням даного положення є Послання Президента України до Верховної Ради України „Європейський вибір. Концептуальні засади стратегій економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки\".

Однією із важливих умов вступу України до ЄС є потреба у модернізації власної податкової системи і ця необхідність постала перед Україною з прийняттям 27 серпня 1991 року Акта проголошення незалежності. Новостворена податкова система України на той час була неефективною і не відповідала одному з основних завдань України – переходу до ринкової економіки.

Чинна податкова система виявилася неадекватною умовою перехідної економіки, неспроможною повноцінно та якісно поновлювати дохідну частину бюджету, тому останні роки в Україні вже досить гостро стоїть проблема її модернізації. Саме тому стратегічна мета чітко визначена Указом Президента – це інтеграція України до ЄС, що передбачає модернізацію податкової системи України в контексті наближення до ЄС.

Податкову модернізацію почали в Україні з удосконалення нормативно-правової бази та її адаптації до норм і стандартів ЄС, тому що податкові відносини в суспільстві можуть існувати і розвиватися тільки за наявності нормативної бази, яка не суперечить чинному законодавству України.

Адаптація українського законодавства до європейських стандартів і правил ЄС є одним із пріоритетних напрямів розвитку наших стосунків із цією структурою, що визначено Європейським Союзом у Положеннях про партнерство з метою надання допомоги цим країнам під час їхнього майбутнього вступу до ЄС [1, с. 38].

Процес поступового наближення до ЄС вимагатиме адаптації національної законодавчої бази до значної частини законодавства ЄС.

Аналізуючи розвиток української та зарубіжної правової думки можна виділити чотири групи цілей адаптації:

– набуття членства в ЄС (Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу\" від 18 березня 2004 року № 1629 – ІV, тематична доповідь „Адаптація законодавства України до Європейського Союзу\") [2];

– виконання зобов\'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами [3, с. 27];

– проведення адміністративної, судової реформи, утвердження верховенства права та демократизація суспільних процесів [3, с. 27; 4];

– сприяння доступу управлінських підприємств на ринок ЄС, діяльність бізнесменів держав-членів ЄС на території України, залученню іноземних інвестицій, створення зони вільної торгівлі з ЄС [4, с. 16; 5, c. 34; 6, c. 30].

Вступ України в ЄС, СОТ, ЄЕП та інші міжнародні структури, глобалізація економічної та податкової діяльності переносить питання модернізації державної податкової служби України в площину міжнародних відносин і міжнародної політики на основі нормативно-правової бази як України, так і міжнародного права. Цей рівень певною мірою віддзеркалює регіональні проблеми, зосереджені на економічних і податкових аспектах державної політики.

Нормативно-правову основу взаємодії податкової служби України з податковими та іншими компетентними органами іноземних держав щодо адаптації становлять такі документи:

– міжнародні правові акти щодо уникнення подвійного оподаткування;

– європейські конвенції щодо видачі правопорушників і надання правової допомоги, учасником яких є Україна;

– угоди між урядом Республіки Білорусь, Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України „Про співробітництво і обмін інформацією в сфері боротьби з порушеннями податкового законодавства\" від 19 жовтня 1999 року, інші міждержавні угоди;

– порядок обміну інформацією за спеціальними запитами, затверджений наказом ДПА України від 18 червня 1997 року № 185 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 25 січня 1999 року № 42);

– Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним наказом МВС, Генпрокуратури, Служби безпеки, Держкомкордон, Держмитслужби та ДПА України від 9 січня 1997 року № 3/1/2/5/2/2;

– методичні рекомендації щодо порядку підготовки, передачі та виконання слідчими податкової міліції органів державної податкової служби звернень про правову допомогу у кримінальних справах (Акт Слідчого управління ДПА України від 29 вересня 2000 року № 13/23/17/09-0017);

– лист ДПА України „Про впорядкування міжнародного співробітництва податкової міліції України з компетентними органами іноземних держав\" від 22 грудня 1998 року № 15279/10/26-0217;

– лист ДПА України „Щодо організації міжнародного співробітництва територіальних підрозділів податкової міліції ДПА України з питань попередження, розкриття та розсліду-вання злочинів у сфері оподаткування з компетентними органами іноземних держав\" від 22 грудня 1998 року № 10610/7/26-5517;

– інші відомчі керівні листи та роз\'яснення.

З метою створення в Україні оптимальної, стабільної податкової системи, що сприятиме функціонуванню економіки та запровадженню прозорих процедур адміністрування податків, Державною податкової адміністрацією України започатковано довгостроковий проект „Програма модернізації державної податкової служби України, яка підтримується Президентом та Прем\'єр-міністром України\".

Цим проектом передбачається створення сталої системи отримання державних доходів на основі добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків; компетентного, чинного, неупередженого адміністрування податків; сприяння розвиткові підприємництва, економічному піднесенню держави.

Відповідно до наказу ДПА України від 7 квітня 2003 року № 160 реалізація програми модернізації державної податкової служби України розрахована до 2013 року. Оскільки Указом Президента України від 23 червня 2004 року № 671 робота органів державної податкової служби щодо реалізації державної податкової політики у сфері справляння та відшкодування податку на додану вартість визнана незадовільною, то Державною податковою адміністрацією України розроблено та запроваджено в межах програми модернізації Проект підвищення ефективності адміністрування податку на додану вартість.

Сучасні напрями розвитку ДПА України спрямовані, насамперед, на забезпечення прозорості системи оподаткування і мінімізації впливу людського фактора на процес прийняття рішень. Система оподаткування повинна відповідати інтересам як держави, так і платників податків.

Завданням процесу модернізації є трансформування державної податкової служби України у провідний орган загальнодержавного значення європейського рівня розвитку, створення у вітчизняному суспільстві новітньої атмосфери взаєморозуміння та довіри між державою і громадянами стосовно питань оподаткування, встановлення нових партнерських відносин між податковими органами і платниками податків, заснованих на принципах доброчесності, прозорості, неупередженості та законності.

Актуальні проблеми розвитку і реалізації програми модернізації ДПА України вивчалися в Національному університеті ДПС України, Департаментом розвитку та модернізації ДПС України на таких науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми розвитку податкової служби України в сучасних соціально-економічних умовах\" (Ірпінь, 2001); „Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення\" (Ірпінь, 2001); „Проблеми розвитку бюджетної та податкової систем і її правове забезпечення\" (Ірпінь, 2002); „Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу\" (Ірпінь, 2004); „Оподаткування в новій системі економічних відносин України\" (Ірпінь, 2005); „Податкова політика України та механізми її реалізації в податковому кодексі \" (Ірпінь, 2005); „Професійна етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця України\" (Ірпінь, 2006) та інші.