ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів

– обсяг і важливість матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які надаються слідчому для ознайомлення;

– момент, з якого доцільно ознайомити з матеріалами, отриманими у результаті проведення оперативно-розшукових заходів;

– усунення або узгодження різних думок, що виникають між слідчим і оперативним підрозділом податкової міліції;

– вибір слідчих дій і оперативно-розшукових заходів при складанні плану оперативно-розшукових заходів щодо реалізації та порушення кримінальної справи;

– матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

Крім того, як зазначають О.М. Бандурка та О.В. Горбачев [11, С. 92], виділяються залежно від ступеня інформованості про суттєві ознаки злочину такі ситуації:

– повна інформованість про факти скоєння злочинів і про осіб, які їх вчинили;

– інформованість лише про деякі злочини, скоєні певною особою або злочинною групою;

– повна інформованість про подію злочину та осіб, які їх вчинили, за умови, що місце перебування останніх невідоме;

– досить повна інформованість про подію злочину за відсутності даних про осіб, причетних до його вчинення;

– інформованість про подію, кримінально-правова кваліфікація якої ускладнена.

Таким чином, можна зробити висновок, що ознайомлення слідчого з матеріалами оперативної розробки і надання ним певних рекомендацій будуть не процесуальною, а організаційною формою взаємодії працівників оперативного підрозділу та слідства, що не порушує чинного законодавства і позитивно впливає на розкриття злочину. При підготовці матеріалів необхідно також враховувати, що використані відомості при проведенні негласних заходів сили, засоби, джерела, методи, плани і результати оперативно-розшукової діяльності, про осіб, які були упроваджені в злочинні групи, про штатних негласних співробітників і про осіб, які надавали допомогу їм на конфіденційній основі, а також про організацію і тактику проведення оперативно-розшукових заходів складають державну таємницю. Про взаємні обов\'язки щодо дотримання вимог щодо конфіденційності йдеться у ст. 232 КПК України та ст. 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність\".

Багато питань виникає при використанні і ралізації фактичних даних, отриманих при проведенні оперативних заходів із застосуванням скритої відеозйомки і прослуховуванням телефонних і інших переговорів, що на сьогодні є досить актуальними оперативно-розшуковими заходами при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування.

Таким чином, можна говорити про те, що стосовно злочинів у сфері оподаткування успішна реалізація матеріалів оперативно-розшукових заходів можлива в тих випадках, коли спільна робота почалася на ранній стадії отримання оперативної інформації оперативними співробітниками, за матеріалами був закріплений відповідний спеціаліст підрозділу документальних перевірок органу податкової міліції (враховуючи специфіку злочинів у сфері оподаткування), який надавав би необхідну методичну допомогу в реалізації оперативних матеріалів (давав рекомендації зі збору необхідної інформації і документів, оцінював матеріали, які надходять, з погляду перспектив проведення документальної перевірки, приблизну суму несплачених податків порівняно з розміром мінімальної місячної заробітної плати), безпосередньо перед виходом на перевірку була створена оперативна група із співробітників оперативних підрозділів перерахованих правоохоронних органів, юристів, спеціалістів, які забезпечили б належне правове вирішення перевірочних заходів зі збирання доказів про злочин з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів.

Література:

1. Андреев Г.В. Взаимодействие Федеральных органов налоговой полиции и органов внутренних дел при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 125.

2. Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности . – М., 2002. – 512 с.

3. Богданов Б.Е., Токарев Е.В. Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП МВД, УВД объектов отраслей народного хозяйства в период перехода к рыночной экономике. – М.: Академия МВД СССР, 1991. – С. 12.

4. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. – К., 2002. – 168 с.

5. Зажицкий В.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Комментарий к Федеральному закону \"Об оперативно-розыскной деятельности\"/ Под ред. Шумилова. – М., 1997. – 108 с.

6. Громов Н.А., Пономаренко В.А., Гущин А.Н., Франциров Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2001. – 208 с.

7. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. – 1994. – № 6. – С. 42.

8. Аркуша Л.И. Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Одесса, 2001. – 232 с.

9. Вопросы использования материалов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии // Следователь. – 1997. – № 4. – С. 41.

10. Гриценко В. Деякі організаційні проблеми взаємодії оперативних працівників та слідчих податкової міліції у боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 1999. – № 2 (10). – С. 129.

11. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Опреативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 92 с.