ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів

Проблема використання оперативної інформації в ході розслідування кримінальних справ пов\'язана з питанням про форми і межі ознайомлення слідчого з оперативними матеріалами. На нашу думку, якщо слідчий володіє всіма навичками використання таких матеріалів, доцільно знайомити його з усіма матеріалами оперативно-розшукової діяльності, незалежно від джерел і способів їх отримання. Володіючи отриманими оперативним шляхом матеріалами, де міститься різноманітна інформація, слічий може її використати при підготовці і здійсненні слідчих дій, або як докази з кримінальної справи. Використання слідчим результатів оперативно-розшукової діяльності для підготовки і здійснення слідчих дій, як правило, не викликає труднощів, оскільки оперативні матеріали не мають самостійного доказового значення і є лише орієнтирами інформування при проведенні розслідування [6, С. 133]. На нашу думку, проблема полягає в тому, щоб використовувати ці дані, не розшифровуючи негласного способу їх отримання. Слідчому надаються дані про ще не доказані процесуальним шляхом обставини злочину, про спільників підозрюваного, про місцезнаходження доказів тощо. Отримавши такі дані, слідчий може відповідним чином побудувати допит підозрюваного, правильно провести обшук, виїмку, отримавши в результаті цих та інших слідчих дій необхідні докази. Крім того, співробітники слідчих підрозділів можуть надавати кваліфіковану допомогу щодо аналізу, оцінки матеріалів оперативної розробки і можливості їх застосування як фактичних даних у розслідуванні злочинів у сфері оподаткування.

Найбільші проблеми виникають при використанні результатів оперативно-розшукової діяльності як доказів з кримінальних справ, так як у цьому випадку необхідно, зберігаючи конспіративний характер оперативно-розшукових заходів, знайти способи легалізації їх результатів і перетворення оперативної інформації в докази. Можливість використання результатів ОРД як доказів розглядається з різних позицій. Наприклад, на думку Е.А. Долі, результати ОРД не стають доказами навіть після їх перевірки відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, оскільки перевірці підлягають докази, а не результати оперативно-розшукової діяльності [7, С. 42]. Така думка базується на тому, що в КПК України не передбачено використання доказів як результатів оперативно-розшукової діяльності.

Таким чином, проблема використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі є нагальною, завжди стоїть досить гостро і в теперішній час набуває особливої актуальності [6, С. 134]. Це пов\'язано передусім з підвищенням організованної злочинності, з її професіоналізмом, з ростом активності протидії правоохоронним органам [8, С. 125], збільшенням кількості погроз, шантажу, направлених проти свідків, потерпілих та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Доцільно виділити групи матеріалів, які можуть бути отримані в результаті ОРД, напрями їх використання, а також розглянути можливість реалізації кожної групи матеріалів по кожному напряму. Таким чином, матеріали ОРД поділяються за такими напрямами: ті, що вказують на місцезнаходження інформації; предмети і документи, які отримано в результаті проведених оперативних заходів, пов\'язаних з обмеженням конституційних прав громадян або не пов\'язаних з такими; сигнали (негласна інформація, отримана від освідомлювачів).

Вказані матеріали можуть бути реалізовані як:

– привід до порушення кримінальної справи;

– орієнтуюча інформація при підготовці і проведенні слідчих дій, якщо закон не пов\'язує таке рішення з наявністю доказів;

– джерела фактичних даних після їх отримання у встановленому законом порядку.

Ці групи матеріалів можуть бути використані за всіма напрямами, за винятками першої і третьої. Вони не можуть бути використані як фактичні дані, а особи, які їх повідомили, повинні бути допитані як свідки [9, С. 41].

У деяких джерелах ідеться про виділення додаткових напрямів реалізації матеріалів ОРД [6, С. 135]:

– прийняття рішень щодо допуску осіб, які перевіряються, до різного роду робіт і документів;

– прийняття рішень про необхідність оперативної перевірки або розробки осіб, які скоїли протиправні діяння або мають до них відношення;

– прийняття різних управлінських рішень, які мають кримінально-процесуальні наслідки;

– обґрунтування необхідності проведення оперативно-розшукових заходів, пов\'язаних з втручанням у конституційно охоронювані права і свободи людини;

– поповнення загальнонаціональних і регіональних банків інформації про елементи і структуру злочинності в нашій країні.

Специфіка реалізації матеріалів про факти ухилення від сплати податків, зборів та інших обов\'язкових платежів полягає в тому, що вона здійснюється до порушення кримінальної справи за матеріалами дослідчої перевірки [4, С. 20]. Для цього є належні підстави, і викликано це тим, що за даною категорією злочинів досить важко прийняти рішення про порушення кримінальної справи лише за матеріалами оперативної розробки, потрібно виконати ще ряд певних необхідних заходів. Перш за все, це вилучення, витребування документів, проведення документального дослідження діяльності суб\'єктів підриємницької діяльності, отримання пояснень службових і інших осіб про обставини здійснення фінансово-господарських операцій та вчинення правопорушень у сфері оподаткування.

У процесі проведення оперативно-розшукових заходів у розпорядженні оперативного підрозділу податкової міліції також формується певний банк даних, які матеріалізовані у вигляді письмових документів і предметів, а також даних, зафіксованих на різних носіях інформації [10, С. 129].

Не можна не зазначити той факт, що у період визначення готовності матеріалів до реалізації, тобто на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи, виникають проблеми взаємодії слідчих і оперативних працівників. До цих проблем можна віднести такі [10, С. 129]: