ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів

Реферат на тему:

Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів

Враховуючи норми податкового законодавства України, що врегульовує відносини, які виникають у процесі здійснення податкового контролю і притягнення до відповідальності за скоєння податкового правопорушення, органи податкової міліції займають особливе місце в системі забезпечення економічної безпеки країни. Вони зобов\'язані удосконалювати систему збору інформації про злочини, передбачені ст. 212 КК України, тому доцільно використовувати законні методи і джерела отримання інформації про дану категорію злочинів і удосконалювати криміналістичні методики їх виявлення, розкриття і попередження. Оперативно-розшукова діяльність органів податкової міліції здійснюється відповідно до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність\" від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ. У ході здійснення даної діяльності їм надано такі права: проводити оперативно-розшукові заходи, здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу, вести облік, залучення громадян до співробітництва, нагороди за їх співробітництво тощо.

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність\" органи державної податкової служби (оперативні підрозділи податкової міліції) уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність і є її суб\'єктами. Це є основою для узгодженого і спільного виявлення і розкриття злочинів у сфері оподаткування та інших пов\'язаних з ними злочинів. На думку вчених і практиків, від правильної організації взаємодії зі збирання первинної інформації про злочини у сфері оподаткування залежить якість і результативність роботи з правоохоронного забезпечення економічної безпеки держави [1, С. 125].

У цих умовах важливо підвищити рівень взаємодії зі зібрання оперативної чи іншої інформації про злочини в сфері оподаткування, передусім у криміналізованих сферах, у тому числі і зовнішньоекономічній [2, С. 355]. При організації взаємодії оперативних підрозділів „слід постійно володіти інформацією про стан справ і обстановку, яка склалася або реально може скластися на господарюючих об\'єктах різних форм власності\"[3, С. 12].

Як правило, податкові злочини здійснюються таємно, із активним застосуванням різноманітних документальних хитрощів, що ускладнюють їх виявлення і, як правило, відомості про них можуть бути отримані оперативним або іншим шляхом. До оперативних аспектів діяльності відповідних підрозділів податкової міліції й інших правоохоронних органів, яким надано право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, необхідно віднести роботу з резидентами, агентурним апаратом, кандидатами на вербування, довіреними особами. Без агентів виявлення злочинних діянь у сфері оподаткування важко виконувати, а їх участь дозволяє скоротити часові затрати і матеріальні засоби в даній роботі. На нашу думку, діяльність податкової міліції та інших правоохоронних органів передусім пов\'язана з удосконаленням методів агентурної роботи зі встановлення об\'єктів, суб\'єктів, об\'єктивної та суб\'єктивної сторін даних видів злочинів. Повнота документування всіх епізодів злочинної діяльності розроблюваних осіб, успіх легалізації отриманих оперативних матеріалів, якість слідчих дій прямо залежить від кваліфікованої роботи оперативного працівника з підбору, розстановки і навчання агентури. Наприклад, зі збору інформації про активи платників і майно правопорушників податкового законодавства; готовності осіб, які мають відношення до скоєних злочинів, дати правдиві свідчення місцезнаходження речових доказів або дієво розкаятися; про осіб, які здійснюють податкові правопорушення та інші, пов\'язані з ними. Найбільш тяжким є збір інформації про особисту зацікавленість фізичних осіб чи керівників організацій, бухгалтерів, фінансових робітників в ухиленні від сплати податків.

З метою підвищення результативності спільної та узгодженої роботи органів податкової міліції та інших оперативних підрозділів при виявленні і розслідуванні злочинів у сфері оподаткування необхідно:

– безпосередньо перед виходом на перевірку створювати оперативну групу із співробітників оперативних підрозділів вказаних правоохоронних органів, юристів і спеціалістів підрозділів документальних перевірок податкової міліції, які забезпечать належне правове супроводження перевірочних заходів із зібрання доказів про скоєння злочину, передбачених ст. 212 КК України;

– на основі відомостей правоохоронних органів, з узгодження із співробітником підрозділу документальних перевірок, керівник органу податкової міліції приймає рішення про проведення документальної перевірки платника податку. Оперативне супроводження перевірки повинен здійснювати оперативний співробітник правоохоронного органу, від якого надійшла інформація, а правове супроводження забезпечує відповідний юридичний підрозділ органу податкової міліції.

Метою і спрямованістю оперативної розробки є максимальне одержання інформації, яку можна використати в кримінальному судочинстві. Вибір відповідних способів і засобів визначається на підставі характеру і змісту наявної інформації про обставини вчиненого злочину, умов, за яких він був вчинений, а також осіб, які його скоїли. Реалізації матеріалів оперативної розробки передує ретельне планування майбутньої діяльності, де в перспективному майбутньому плані повинен бути зазначений перлік заходів, визначених для виконання, а також сил і засобів взаємодії у ході реалізації. В основному взаємодія на даному етапі здійснюється співробітникам (керівниками) відповідних слідчих підрозділів [4, С. 20].

Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в інтересах кримінального судочинства припускає надання їх відповідним слідчим органам. Однак виникають ситуації, коли виявлений злочин не підслідний слідчому того відомства, оперативний підрозділ якого здійснював оперативно-розшукову діяльність. Наприклад, оперативні підрозділи податкової міліції можуть виявити злочини, розслідування яких віднесено до компетенції слідчого ОВС, СБУ. У таких випадках результати оперативно-розшукової діяльності правомірно надавати прокурору, який у межах своєї компетенції має право сам порушити кримінальну справу і направити матеріали компетентному органу досудового слідства [5, С. 108].