ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Механізм фінансового контролю в Збройних силах України

– податкова служба (спочатку при уряді, потім – при Міністерстві фінансів України, у даний час – як Державну податкову адміністрацію, що має статус центрального органу виконавчої влади). У 1990 р. прийнято Закон України „Про державну податкову службу в Україні\" та 1996 р. видано Указ Президента України „Про утворення Державної податкової адміністрації\";

– державна контрольно-ревізійна служба (як Головне контрольно-ревізійне управління, у даний час – орган, що має статус центрального органу виконавчої влади). Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\" прийнято в 1993 р.;

– державне казначейство (як мережа органів виконавчої влади, підпорядкована Міністер-ству фінансів України).

Крім того, створено спеціальний орган парламентського контролю у сфері законодавчої влади – Рахункова палата, покликана від імені Верховної Ради України в конституційному порядку здійснювати контроль за використанням коштів Державного бюджету України, у тому числі і оборонного бюджету [2].

Підкреслимо, що у Збройних силах України контрольні функції покладені на Департа-менти фінансів і Контрольно-ревізійні служби Міністерства оборони України і підпорядко-вані їм структури.

Зазначені структури призначені для виконання функцій з фінансового контролю за утриманням збройних сил. Через фінансові та контрольно-ревізійні органи вони здійснюють свої права, обов\'язки, є розпорядниками коштів за кошторисом Міністерства оборони Украї-ни стосовно фінансового контролю. На них покладена відповідальність за повне і своєчасне забезпечення військ коштами, доцільним, економічним їхнім використанням.

На Департамент фінансів Міністерства оборони України (фінансово-економічні управління оперативних командувань, видів збройних сил) покладається проведення попереднього та поточного фінансового контролю, а з питань пенсійного забезпечення і наступного контролю.

Департамент контрольно-ревізійної служби України (територіальні контрольно-ревізійні управління, Контрольно-ревізійне управління Генерального штабу Збройних сил України, Контрольно-ревізійна служба командування сил підтримки Збройних сил України) здійс-нюють послідуючий (наступний) фінансовий контроль. Крім того, контрольно-ревізійне управління Генерального штабу Збройних сил, у першу чергу, проводить фінансовий контроль за реформуванням Української армії. Зауважимо, через недостатню кількість контрольно-ревізійних кадрів в окремих випадках для проведення документальних ревізій залучаються працівники фінансово-економічних служб, у тому числі довольчих органів.

Питання контрольно-ревізійної роботи в Збройних силах України зазначеними Департа-ментами узгоджуються, що позитивно впливає на весь механізм фінансового контролю.

Як бачимо, реалізується механізм військового фінансового контролю через зазначені державні органи та фінансову і контрольно-ревізійну службу Міністерства оборони України відповідно до виконавчих функцій, що поділяється на забезпечуючі фінансові та контрольно-ревізійні органи, фінансові та контролюючі органи матеріально-технічного постачання та інших військових формувань.

Нормативне правове регулювання контрольно-ревізійною роботою забезпечує реаліза-цію механізму фінансового контролю збройних сил, спрямовуючи на якісне та ефективне використання оборонних коштів. А в цілому законодавча база з питань фінансового контро-лю удосконалює контрольно-ревізійну роботу Української армії. Нагадуємо, що фінансовий контроль у Збройних силах України здійснюється тільки на підставі законодавчих норматив-но-правових актів, які регламентують його.

Підкреслимо, що ті керівні документи, що видаються на рівні Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та інших державних органів розповсюджуються на всі міністерства і відомства, у тому числі і військове.

Наприклад, Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\" регламентує всю державну контрольно-ревізійну роботу, у тому числі і в збройних силах [5]. Зауважимо, що вимоги зазначеного закону однакові для усіх міністерств і відомств України.

Хоча слід зауважити, окремі закони, укази, постанови, видані Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України, цілеспрямовано регламентують питання контролю тільки стосовно державних контролюючих структур. А саме, Закон України від 11.07.1996 р. № 315/96 „Про Рахункову палату\" [7], а Указ Президента України від 28.11.2000 р. № 1265/2000 затверджує Положення про Головне контрольно-ревізійне Управління України [8], що розповсюджується тільки на нього. А ті керівні документи, що видаються Міністерст-вом оборони України, застосовуються тільки у збройних силах.

Зокрема: накази міністра оборони України від 15.01.1996 р. № 10 „Про введення в дію Положення про фінансовий контроль у Збройних Силах України\", від 15.09.2004 р. № 409 „Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок та реалізації їх матеріалів органами контрольно-ревізійної служби Збройних Сил України\", від 28.04.2006 р. № 234 „Про затвердження Положення про контрольно-ревізійний департамент Міністерства оборони України та тимчасового положення про територіальні контрольно-ревізійні управління\" та інші регламентують тільки питання військового фінансового контролю.

Важелі впливу на якість контрольно-ревізійної роботи

Фінансові стимули – це важелі, за допомогою яких можна впливати на якість військового фінансового контролю з метою підвищення, досягнення позитивних результатів у фінансо-вому забезпеченні військ.

Такі фінансові стимули повинні зацікавлювати контрольно-ревізійні кадри. На нашу думку, не завадило б розглянути і застосувати, разом з існуючими видами заохочення, такий матеріальний стимул інспектора-ревізора, як виплата певної суми у відсотках від виявленої суми фінансових порушень і незаконних використаних матеріальних засобів.

Безумовно, це більш сприяло б покращанню умов роботи інспектора-ревізора і підвищен-ню рівня його соціального захисту. Погодьтесь, інспектор-ревізор завжди перебуває у відряд-женні, мешкає без родини, тому і витрати зростають, враховуючи сьогоднішні ціни, добових не вистачає, а зазначена виплата була б грошовою допомогою і компенсувала б частково його витрати. До речі, за рахунок виявлених і відшкодованих сум за результатами фінансо-вого контролю збройних сил можна утримувати весь особовий склад контроль-но-ревізійної служби.

Фінансово-контрольні санкції – це конкретні напрями здійснення і впливу на якість контрольно-ревізійної роботи у збройних силах.