ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності

У зв\'язку з постійною трансформацією правової бази та системи організації управління державних органів метою даної статті є уточнення правового статусу вищезазначених правоохоронних органів і встановлення їх місця у загальнодержавному механізмі фінансового контролю.

Питання правового статусу державних органів цікавило багатьох учених і мало своє відображення в наукових працях Л.М. Касьяненко, Л.А. Савченко І.П. Устинової та інших. Правовий статус, як поняття, достатньо проаналізовано в юридичній літературі, і визначався як категорія, що має сукупність певних ознак, які складають його системну характеристику. У перекладі з латинської мови „status\" означає становище, положення [8, с. 453]. Л.М. Касьяненко вважає, що для визначення правового статусу державного органу, на прикладі державної податкової служби України, потрібно визначити мету діяльності, функції, завдання та повноваження цих органів [9, с. 177]. Л.А. Савченко розглядає правовий статус суб\'єктів державного фінансового контролю, вказуючи не тільки їх правове становища, а й компетенції (їх повноваження, функції) [10, с. 278–343]. Б.М. Лазарєв, зазначає що самостійними елементами правового статусу є функції, права та обов\'язки. А отже, правовий статус повинен передбачати відповіді на такі питання: а) органом якого рівня він є? б) до якого виду органів належить за змістом своєї діяльності? в) хто його утворює, формує особовий склад? г) кому він підпорядкований, підзвітний, підконтрольний? д) яка компетенція органу? е) хто йому підпорядкований, підзвітний, підконтрольний? є) яка юридична сила актів даного органу? ж) які джерела фінансування? з) чи володіє він (орган) правами юридичної особи [11, с. 40, 60–63, 124].

Отже, для чіткого визначення правового статусу правоохоронних органів, наділених контрольними повноваженнями, потрібно дослідити призначення, функції зазначених органів, визначити коло основних завдань, місце і роль у системі державних органів, оскільки ці ознаки розкривають державно-правову і конституційну природу цих органів.

Правовий статус правоохоронних органів, що наділені контрольними повноваженнями, закріплений нормативними актами різної юридичної сили. Більш детально законодавцем урегульовано перелік завдань і повноважень цих органів, менш висвітлені форми та методи здійснення саме контрольних дій. Не можна не погодитися з думками учених, які вважають, що обмежене правове регулювання породжує нечіткість уявлень органів, наділених контрольними повноваженнями про свої завдання, права та обов\'язки, а надмірне – ускладнює знання та застосування юридичних норм, скасовує активність осіб, які здійснюють фінансовий контроль [12, с. 173].

Внаслідок змін, що відбуваються в Україні, все більшого значення набуває проблема уточнення правового статусу органів ДПС України. В Україні напрацьовано достатню кількість досліджень, безпосередньо пов\'язаних із вивченням правових основ розвитку податкової системи. Але постійні трансформаційні процеси, що відбуваються в суспільстві, певним чином впливають на діяльність органів ДПС України. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби розглядалися раніше науковцями, але дослідженню правового статусу податкової міліції не було приділено достатньої уваги. Правовий статус податкової міліції закріплений у Законі України „Про державну податкову службу в Україні \", а саме в ст. 1 сказано: у складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція). До складу податкової міліції належать: Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об\'єднаних державних податкових інспекцій. У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів [13]. Діяльність податкової міліції регламентується рядом нормативно-правових актів: законами України „Про міліцію\", „Про державну податкову службу в Україні\", „Про оперативно-розшукову діяльність\", Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими внутрішніми нормативно-правовими актами. Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

До переліку основних завдань податкової міліції відноситься: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення; розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів; забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов\'язаних з виконанням службових обов\'язків [13].