ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями

Особа службовця фірми або її директора, як правило, не є визначальним фактором під час реєстрації. Особа засновника також не має суттєвого значення під час реєстрації в США. Тому часто їхні інформаційні бази даних не спроможні встановити фірму за прізвищем директора чи засновника.

Крім того, фірми США можуть використовувати адресу реєстрації своїх представництв як і власну, зареєстровані представництва можуть бути фірмами, які виступають у ролі представників за встановлену плату. Ці факти свідчать про те, що певна фірма з реєстраційними даними США може бути холдинговою корпорацією без адреси і телефонів у США і не здійснювати в цій країні реальних комерційних операцій.

Тому при підготовці запитів до США необхідно чітко враховувати ці факти та обов\'язково, формулюючи перелік питань, з\'ясовувати, чи є вказана фірма представництвом або холдинговою компанією, чи здійснює вона на території країни реальні комерційні операції, на території якої країни або штату подає звіти про фінансово-господарську діяльність.

Наведені особливості реєстрації, обліку та надання інформації правоохоронними органами США свідчать про необхідність вивчення законодавства інших держав, адже кожна іноземна країна має свої специфічні особливості порядку реєстрації, обліку та формування інформації щодо суб\'єктів підприємницької діяльності, надання цієї інформації правоохоронним органам іноземних держав за спеціальними запитами або в порядку надання правової допомоги у кримінальних справах. Дослідженням цих особливостей сьогодні приділяється незначна увага. Хоча, враховуючи значну питому вагу експортних операцій резидентів України та велику кількість учинених при цьому правопорушень, дане питання може стати темою окремого дослідження.

Заслуговує на увагу також той факт, що деяку інформацію щодо реєстрації компаній та здійснення ними діяльності на території іноземних держав можна отримати через мережу Інтернет. Так, для вільного отримання інформації щодо ірландських кампаній існує адреса: сrо.іе,а щодо компаній Об\'єднаного Королівства – companies-house.gov.uk.

Поширення фактів злочинної діяльності у сфері економіки представників організованих злочинних угруповань на території кількох держав потребує вдосконалення організації спільних дій правоохоронних органів, яка повинна полягати у забезпеченні узгодженості дій при проведенні комплексних операцій.

Крім того, доцільно було б забезпечити обмін базами даних, виявлених на території держави \"фіктивних\" підприємств та підприємств, які мають ознаки \"фіктивності\", з метою попередження відмивання коштів та відтоку валютних коштів.

Важливе значення для здійснення профілактики податкових злочинів мав би доступ до баз даних митних органів іноземних держав щодо здійснення експортно-імпортних операцій нерезидентів. Аналітична обробка таких даних дозволила б попередити незаконне відшкодування податку на додану вартість із бюджету держави за фіктивними контрактами та підробленими документами.

Заслуговують на увагу також пропозиції В.Т. Білоуса [13] та В.В. Лисенка [14] щодо необхідності використання можливості безпосередньої взаємодії податкових органів України з аналогічними органами Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема прикордонних областей, під час організації та здійсненні заходів протидії податковим правопорушенням.

Для організації ефективної протидії податковим злочинам важливо проводити обмін інформацією та передовим досвідом виявлення схем ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов\'язань. Важливість даного напряму роботи податкових органів не можна недооцінювати, адже особливості підприємницької діяльності суб\'єктів країн СНД та схожість законодавства потребують вжиття аналогічних заходів протидії податковим злочинам.

Актуальність міжнародного співробітництва у боротьбі з економічною злочинністю обумовлює необхідність наукової розробки його підґрунтя, вдосконалення форм та напрямів взаємодії правоохоронних органів різних держав.

Література:

1. Авраменко В.П. та ін. Дніпропетровщина. – Дніпропетровськ: ВАТ \"Дніпрокнига\", 2001. – С. 28.

2. Овчинский В.С. Основы борьбы с экономической преступностью. – Санкт-Петербург: Россия-Нева, 1996. – С. 18–23.

3. Цепелев В.Ф. Транснациональный аспект организованной преступности и некоторые проблемы борьбы с ней // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции (17–18 мая 1994 г.). – М., 1994. – С. 87–90.

4. Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України. – 2002. – № 20. – С. 18.

5. Нечай Н.В., Онищенко В.А. Державна податкова служба України: Довідник // Вісник податкової служби України. – К., 2001. – С. 24.

6. Білоус В. Т. Програмні заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2001. – № 4 (14). – С. 119.

7. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.

8. Лисенко В. Міжнародне співробітництво податкової міліції України у здійсненні протидії податковим злочинам // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 106.

9. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.

10. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.

11. Лисенко В. Міжнародне співробітництво податкової міліції України у здійсненні протидії податковим злочинам // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 106.; Лисенко В. Взаємодія податкових органів України з правоохоронними органами іноземних держав щодо протидії податковим злочинам та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – № 1 (15). – С. 120.

12. Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. – X., 2000. – 17 с.

13. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. – С. 340, 342.

14. Лисенко В. Взаємодія податкових органів України з правоохоронними органами іноземних держав щодо протидії податковим злочинам та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – № 1 (15). – С. 120.