ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями

5. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена спільним наказом МВС, Генпрокуратури, Служби безпеки, Держкомкордону, Держмитслужби та ДПА України від 09.01.97 № 3/1/2/5/2/2.

6. Порядок направлення торговельно-економічним місіям у складі дипломатичних представництв України за кордоном доручень щодо збору відомостей про фінансово-господарську діяльність резидентів та нерезидентів України з метою виявлення ухилень від сплати податків, незаконних фінансових операцій та протидії відмиванню злочинних доходів, затверджений наказом ДПА України від 28.02.02 № 86.

7. Методичні рекомендації щодо порядку підготовки, передачі та виконання слідчими податкової міліції органів державної податкової служби звернень про правову допомогу у кримінальних справах (лист Слідчого управління ДПА України від 29.09.2000 р. № 13123/17/09-0017).

8. Лист ДПА України \"Про впорядкування міжнародного співробітництва податкової міліції України з компетентними органами іноземних держав\" від 22.12.98 № 15279/10/26-0217.

9. Лист ДПА України \"Щодо організації міжнародного співробітництва територіальних підрозділів податкової міліції ДПА України з питань попередження, розкриття та розслідування злочинів у сфері оподаткування з компетентними органами іноземних держав\" від 22.12.98 № 10610/7/26-5517.

10. Інші відомчі керівні листи та пояснення.

Вказані документи детально регламентують порядок підготовки та направлення запитів до компетентних органів іноземних держав, а також виконання запитів, що надійшли від правоохоронних органів іноземних держав.

Аналізу міжнародного співробітництва України у галузі боротьби з економічною злочинністю та його правової регламентації присвячені також наукові дослідження та статті вітчизняних вчених, серед яких на особливу увагу заслуговують роботи В.Т. Білоуса [9], В.М. Поповича [10], В.В. Лисенка [11], О.І. Виноградової [12] та інші.

Серед названих вище нормативних документів особливо необхідно виділити Угоду між Урядами Республіки Білорусь, Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співробітництво і обмін інформацією в сфері боротьби з порушеннями податкового законодавства від 19.10.1999 р., яка визначає центральні апарати Державного комітету фінансових розслідувань Республіки Білорусь, Федеральної служби податкової поліції Росії та Державної податкової адміністрації України суб\'єктами в обміні інформацією з питань боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування. Обмін інформацією з названими правоохоронними органами здійснюється найбільш швидко та ефективно, отримана від них інформація в більшості випадків містить вичерпні відповіді на поставлені питання та сприяє викриттю податкових правопорушень.

Інша ситуація виникає при взаємодії з правоохоронними органами країн дальнього зарубіжжя, необхідна допомога від яких надається, як правило, лише у випадку звернення з проханням про правову допомогу у порушених кримінальних справах Генеральною прокуратурою України.

Якщо кримінальна справа відсутня, то шанси отримати від компетентних органів іноземних держав дані, які становлять банківську або комерційну таємницю, дуже незначні, що ускладнює профілактику податкових злочинів.

Необхідно зазначити, що в більшості іноземних держав питанням захисту банківської й комерційної таємниці приділяється значна увага й кожне отримане звернення правоохоронних і контролюючих органів (в тому числі й іноземних держав) із запитами про надання інформації піддається ґрунтовному аналізу щодо наявності підстав для розкриття інформації, яка може становити банківську або комерційну таємницю. При цьому потрібно враховувати, що до категорії банківської таємниці у більшості іноземних держав віднесена навіть інформація про рух коштів на банківських рахунках без розшифровки контрагентів, а до категорії комерційної – інформація про укладання та виконання умов контрактів, наявність або відсутність фінансово-господарських взаємовідносин із певним суб\'єктом підприємницької діяльності.

При підготовці звернень до компетентних органів іноземних держав необхідно враховувати ще й те, що терміни виконання запитів у деяких державах коливаються від 2 місяців до 2 років. Це пов\'язано з тим, що в окремих державах виконання запиту щодо діяльності суб\'єктів підприємництва охоплюється поняттям розслідування і здійснюється за спеціальною процедурою, що потребує більше часу. Тобто звернення до компетентних органів іноземних держав необхідно готувати лише тоді, коли вжитими заходами на території України неможливо досягти поставленої мети з документування податкового злочину та здійснення заходів щодо відшкодування завданих державі збитків.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що з багатьма країнами відсутні спеціальні угоди про обмін інформацією у сфері оподаткування.

Так, із США взаємодія здійснюється в рамках міжурядової угоди про уникнення подвійного оподаткування. Інформаційний обмін на підставі даної угоди здійснюється з рядом компетентних органів (ФБР, Служба внутрішніх доходів, Служба фінансової розвідки Мінфіну, Бюро по ліцензуванню та контролю за виробництвом тютюну, алкоголю та вогнепальної зброї, Служба натуралізації та імміграції, а також митниця).

Правоохоронні органи США, виконуючи звернення правоохоронних органів України про надання інформації щодо суб\'єктів підприємництва, які здійснюють діяльність на території США, звертаються до обліків Комерційного національного автоматизованого центру, який отримує інформацію з більш ніж 1 600 баз даних, які містять більш ніж 4 млн. урядових та неурядових громадських та комерційних обліків, у тому числі урядові та комерційні реєстраційні дані, а також:

– реєстраційні дані фізичних осіб;

– службові звіти мільйонів корпорацій, комерційних підприємств, фізичних осіб, володарів нерухомості;

– адреси;

– телефонні номери.

Саме ці обліки становлять основу відповідей на запити правоохоронних органів інших держав щодо юридичних та фізичних осіб.

Ці відомості надаються тільки з інформаційною метою. Документальне підтвердження можливе тільки після звернення до відповідного секретаря Штату в порядку надання правової допомоги.

У відповідях, наданих правоохоронними органами США через НЦБ Інтерполу, залежно від поставлених питань, є, як правило, наступні дані:

– штат реєстрації фірми або представництва;

– найменування компанії;

– адреса основного офісу;

– поштова адреса;

– ідентифікаційний номер компанії;

– дата реєстрації;

– статус (якщо статус поновлено – вказується дата та штат поновлення);

– найменування та адреси реєстраційних агентів;

– попередня адреса.

Дані формуються базою даних на певну дату.

Якщо компанія за період діяльності призупиняла свою діяльність внаслідок юридичного втручання або будь-яких інших обставин, у відповіді буде визначено період призупинення діяльності та причини цього.

У США немає необхідності в національній реєстрації бізнес-підприємств і корпорацій. Реєстрація підприємств здійснюється на рівні штату або органів місцевого самоврядування. У кожного штату є своє власне законодавство щодо реєстрації підприємницької діяльності та свої вимоги до інформації, яка при цьому надається платником податку. Правоохоронні органи США часто активно не переслідують підприємства, які не зареєстровані або надали недостовірну або неповну інформацію. У деяких випадках може вимагатися лише реєстрація представництва або так званого \"агента підприємства\" для того, щоб представляти фірму як зареєстровану юридичну особу. Часто представник – це особа або фірма, бізнес яких заключається у наданні подібного виду послуг за певну плату.