ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями

Реферат на тему:

Міжнародне співробітництво органів податкової міліції України у боротьбі з податковими правопорушеннями

З відкриттям нових ринків все більша кількість вітчизняних фірм веде операції за кордоном. Зовнішньоекономічна діяльність більшості промислових підприємств України є запорукою їх подальшого розвитку, а також забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Тільки зовнішньоторговельний обіг Дніпропетровської області у 2000 році становив 4,3 млрд. дол., у т. ч. обсяг експорту товарів та послуг склав2,9 млрд. дол., імпорту – 1,4 млрд. дол. Зовнішньоторговельні операції з партнерами 146 країн світу здійснювали понад 2 600 підприємств та організацій області [1].

Проте, як свідчить практика, зовнішньоекономічна діяльність залишається одним із найбільш криміналізованих видів господарської діяльності. Найбільш значимі за ступенем громадської небезпеки злочини економічного характеру нерідко скоюються на території двох або більше держав, а придбане злочинним шляхом приховується і \"відмивається\" за межами країни, де було скоєно злочин [2].

Злочинність у сфері економічних відносин в Україні, Росії, Казахстані, Узбекистані та інших державах СНД все більше набуває транснаціонального, міжнародного характеру [3]. Велика кількість підприємств, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, використовує різноманітні схеми ухилення від сплати податків, легалізації незаконно отриманих прибутків, незаконного формування податкового кредиту та протиправного відшкодування сум податку на додану вартість із бюджету держави.

Статистика адміністрування податку на додану вартість в Україні свідчить про збереження тенденції дисбалансу між надходженням до бюджету податку і його відшкодуванням. За перше півріччя 2002 року в бюджет країни надійшло 5,8 млрд. грн. податку на додану вартість, у той же час підприємствами заявлено до відшкодування 7,5 млрд. грн. і відшкодовано з бюджету 7,2 млрд. грн. ПДВ, з яких 2,1 млрд. грн. – на розрахункові рахунки \"живими коштами\". Бюджетна заборгованість становить 6,1 млрд. грн.

Наведені цифри свідчать про значні обсяги \"псевдоекспорту\" (укладання фіктивних договорів із нерезидентами України), який оподатковується за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Як справедливо наголошує Я. Янушевич, сьогодні незаконне відшкодування ПДВ з бюджету стало одним із видів кримінального бізнесу, який приносить величезні прибутки підприємствам, але призводить до значних втрат державного бюджету. Доходить до того, що організовуються навіть центри, які надають послуги з так званої мінімізації податкових зобов\'язань, а також з отримання відшкодування ПДВ з бюджету [4].

У зв\'язку з вищевикладеним, причини утворення від\'ємного значення податку на додану вартість обов\'язково необхідно ретельно аналізувати з метою запобігання незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету, через яке держава зазнає величезних збитків.

Проведення якісної перевірки подібних фактів у більшості випадків вимагає звернення до компетентних органів іноземних держав із метою перевірки заявлених платником податку фінансово-господарських взаємовідносин із нерезидентами України.

Крім того, необхідність звернення до правоохоронних органів іноземних держав з проханням про надання інформації або проведення спільних заходів виникає при здійсненні перевірок та організації заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей та легалізацією незаконно отриманих прибутків, приховуванням валютної виручки та її переведенням за межі України.

Про масштабність тіньового обігу коштів із використанням фірм та банків нерезидентів наглядно свідчать результати роботи податкової міліції. Так, тільки у 2000 році виявлено 3,6 тисячі фіктивних підприємств і 74 \"конвертаційні центри\", які займалися незаконним переведенням безготівкових коштів у готівкові, а також на рахунки у зарубіжних банках. Загалом попереджено відтік до тіньового обігу близько 6 млрд. грн., повернуто 54,3 млн. доларів США, що опинилися на зарубіжних рахунках внаслідок приховування валютної виручки [5].

Сьогодні ще не вироблено єдиного комплексного підходу та методики виявлення й документування податкових правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Схеми ухилення від сплати податків та переведення валютної виручки за кордон постійно вдосконалюються ділками тіньового бізнесу та набувають якісно нових форм.

Така ситуація потребує прийняття ефективних спільних заходів протидії, використання професійних контактів, інформаційних, науково-технічних та інших можливостей правоохоронних органів під час проведення перевірок фінансово-господарської діяльності злочинців, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Україна як молода незалежна держава ще не має достатнього досвіду міжнародного співробітництва у боротьбі з економічними злочинами, тому владним структурам необхідно змінити свої підходи щодо координації дій правоохоронних органів і готовності їх до міжнародної співпраці [6].

Значна робота в цьому напрямі проведена податковою службою України. Сьогодні у складі Державної податкової адміністрації діє Управління міжнародних зв\'язків, до структури якого входять: відділ міжнародного співробітництва, відділ податкових угод, відділ взаємодії з торговельно-економічними місіями. У складі Головного управління податкової міліції створено відділ міжнародного співробітництва.

Співпраця з податковими органами інших країн охоплює різні сторони діяльності податкових служб, однією з яких є обмін інформацією про порушення податкового законодавства.

Аналізуючи функціональну діяльність оперативно-розшукових підрозділів правоохоронних органів України та кримінальної поліції провідних зарубіжних країн, необхідно зазначити, що останнім часом особливо важливим аспектом залишається тісне і досить ефективне міжнародне співробітництво у рамках Інтерполу. Його членами (з урахуванням деяких колишніх союзних республік, у тому числі й України) є майже 180 держав [7].

Практика діяльності податкової міліції свідчить про значне зростання обсягів міжнародного співробітництва шляхом безпосереднього звернення ГУПМ ДПА України до податкових органів іноземних держав. За даними відділу міжнародного співробітництва ГУПМ ДПА України, у 2000 р. загальна кількість контактів з іноземними правоохоронними органами становила 2 815 (серед них – 542 через НЦБ Інтерполу в Україні). Найбільш інтенсивно таке співробітництво здійснюється з правоохоронними органами Російської Федерації (73,6 %), інших країн СНД, держав Балтії (12,2 %). Для надання правової допомоги до ГУПМ ДПА України у 2000 р. було направлено 321 запит (78,2 % із країн СНД та 21,8 % з інших країн) [8].

Нормативну основу взаємодії органів податкової міліції України з правоохоронними та іншими компетентними органами іноземних держав складають:

1. Міжнародні правові акти щодо уникнення подвійного оподаткування.

2. Європейські конвенції щодо видачі правопорушників, надання правової допомоги та інші, учасником яких є Україна.

3. Угода між Урядами Республіки Білорусь, Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України \"Про співробітництво і обмін інформацією у сфері боротьби з порушеннями податкового законодавства\" від 19.10.99.

4. Порядок обміну інформацією за спеціальними запитами, затверджений наказом ДПА України від 18 .06.97 № 185 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від 25.01.99 № 42).