ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Криміналістична класифікація податкових злочинів

До шостої класифікаційної групи належать злочини, спрямовані на несплату податкових платежів шляхом безпідставного отримання податкових пільг. Зазначену групу характеризує шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).

Аналіз переліку злочинів, віднесених до категорії податкових, свідчить про те, що майже у кожному випадку у практичній діяльності вони підпадають під ідеальну чи реальну сукупність злочинів. Головна група злочинів (базові) проявляється у сукупності із: 1) спорідненими злочинами у сфері господарської діяльності; 2) супутніми злочинами у сфері службової діяльності; 3) іншими супутніми злочинами (рис. 1.1).

До базових можна віднести ті злочини, які складають головну групу. Вони є багаточисельними та визначають домінуюче спрямування злочинної діяльності. До таких злочинів, на нашу думку, можуть належати:

1) ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України);

2) незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України);

3) фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України);

4) ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК України);

5) незаконневиготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України);

6) фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України); 7) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України). Перераховані злочини об\'єднують наміри отримати матеріальну вигоду за рахунок несплати податків, зборів, обов\'язкових платежів шляхом безпідставного отримання податкових пільг, створення ситуації фіктивного банкрутства, завищення податкового кредиту. При вчиненні перерахованих вище злочинів певна схожість у слідовій картині та змісті криміналістичної діяльності щодо встановлення слідів та обставин протиправних діянь.

Криміналістична класифікація податкових злочинів

Рис. 1.1. Схематична модель податкових злочинів

Для головної групи злочинів (базових злочинів) практично у кожній кримінальній справі додатковими є споріднені злочини (злочини у сфері господарської діяльності, супутні злочини у сфері службової діяльності та інші супутні злочини). У практичній діяльності така ситуація із сукупністю злочинів викликає складнощі при визначенні кримінально-правової кваліфікації діяння та визначенні відповідних засобів, прийомів і методів ефективного їх виявлення та розслідування.

До групи споріднених злочинів можуть бути віднесені такі протиправні діяння:

1) контрабанда (ст. 201 КК України); 2) порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України); 3) зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК України); 4) незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК України); порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України); 6) порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 214 КК України); 7) доведення до банкрутства (ст. 219 КК України); 8) приховування стійкої фінансової неспроможності (ст. 220 КК України); 9) незаконні дії у разі банкрутства (ст. 221 КК України).

До побічних (супутніх) злочинів можна віднести: 1) зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); 2) службова недбалість (ст. 367 КК України);

3) службове підроблення (ст. 366 КК України); 4) давання хабара (ст. 369 КК України).

До категорії інших супутніх злочинів можуть належати: 1) підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів (ст. 358 КК України); 2) заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

(ст. 192 КК України); 3) шахрайство (ст. 190 КК України); привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України).

Як висновок можна зазначити, що криміналістична класифікація податкових злочинів створює передумови формування комплексної криміналістичної методики розслідування податкових злочинів. Вона дозволяє створити систему методик розслідування податкових злочинів і виділити загальну методику їх розслідування та криміналістичні методики розслідування окремих груп податкових злочинів, які відповідатимуть сучасним потребам практики діяльності правоохоронних органів.

Література:

1. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1988. – 176 с.

2. Хрусталев В. Какой быть классификации криминалистических экспертиз // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 75–78; Князев В.А. О понятии и классификации тактических задач расследования преступлений // Проблемы соц. законности. – Харьков, 1991. – Вып. 25. – С. 116–119; Реховский А.Ф. О понятии и классификации криминалистических версий // Правовая реформа и актуальные вопросы борьбы с преступностью. – Владивосток, 1994. – С. 152–159; Тищенко В.В. Классификация и оценка следственных ситуаций по делам о корыстно-насильственной преступной деятельности // Право и рынок. – Барнаул, 1994. – С. 72–74.

3. Шепітько В. Злочини у сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки // Вісник Академії правових наук України. – Х., 1997. – № 4(11). – С. 162; Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999. – 480 с.

4. Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов\'язкових внесків державі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Л., 1998. – 17 с.; Вересов В.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів (за матеріалами Автономної Республіки Крим): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Університет внутрішніх справ. – Х., 1999. – 18 с.

5. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 641 с.

6. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М.: Интел-Синтез, 1997. – С. 32.

7. Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей / Волженкин Б.В., Кругликов Л.Л., Лопашенко Н.А и др. – Ярославль: Издательство Ярославского университета, 2002. – Вып. 5. – 135 с.

8. Марушев А.Д. Классификация преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003. – С. 117–120.