ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Криміналістична класифікація податкових злочинів

Аналіз існуючих досліджень у цьому напрямі свідчить про те, що криміналістичні класифікації злочинів, так як і інші (кримінально-правові, кримінологічні тощо) можуть бути проведені лише за одним критерієм. Тобто у конкретній класифікації може бути застосований лише один критерій. При класифікації з використанням різних критеріїв один і той же злочин може бути віднесено до іншої класифікаційної групи.

Виходячи із аналізу диспозицій статей Особливої частини Кримінального кодексу України, з урахуванням змісту злочинної діяльності, шкоди, яка спричиняється діянням, до податкових злочинів можна віднести:

1) ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів (ст. 212 КК України);

2) фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України);

3) незаконне виготовлення, підроблення, використання та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України);

4) доведення до банкрутства (ст. 219 КК України);

5) незаконні дії у разі банкрутства (ст. 221 КК України);

6) шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України);

7) порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України);

8) порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 214 КК України);

9) легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України);

10) незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК України);

11) ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК України);

12) фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України);

13) незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України);

14) зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК України);

15) порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України);

16) контрабанда (ст. 201 КК України).

Одним із головних критеріїв, за яким перераховані злочини віднесені до податкових, є спрямованість діяння проти податкової системи та спричинення шкоди у вигляді ненадходження податків, зборів (інших обов\'язкових платежів). У більшості випадків, злочини, які виділені як податкові, характеризуються: 1) корисливим спрямуванням; 2) здійснюються під прикриттям легальної підприємницької діяльності; 3) продовжуються протягом значного проміжку часу; 4) спричиняють значну матеріальну шкоду суспільним відносинам; 5) здійснюються фізичним чи службовими особами суб\'єктів підприємницької діяльності. Класифікаційна спільність податкових злочинів формується на підставі двох критеріїв: 1) кримінально-правового: об\'єднуючого злочини у сфері господарської, службової діяльності та інші злочини; 2) криміналістичного: сфери економіки – фінансово-господарської діяльності (виконання фінансово-господарських операцій).

Виходячи з наведеного, податковими злочинами можна визнавати суспільно-небезпечні діяння, які вчиняються із корисливих спонукань, здійснюються під прикриттям легальної підприємницької діяльності та спричиняють значну матеріальну шкоду шляхом прямого чи побічного ненадходження до бюджету (державних цільових фондів) грошових коштів у вигляді податків, зборів (інших обов\'язкових платежів). запропоноване визначення поняття \"податкові злочини\" має бути підставою для формування сучасних комплексних методик розслідування злочинів. Такі методики повинні мати обґрунтовані рекомендації високого ступеня загальності, які сприятимуть ефективному виявленню та розслідуванню податкових злочинів. Із запропонованого переліку злочинів видно, що поєднати в одну класифікаційну групу і, відповідно, створити комплексну методику розслідування було б важко та неможливо. Однак доцільність такої класифікації викликана застосуванням додаткового криміналістично-значимого критерію – сфери фінансово-господарської діяльності.

Податкові злочини можуть бути складовою частиною криміналістичної класифікації злочинів, які вчиняються у сфері підприємницької діяльності. У дослідженнях науковців питання криміналістичної класифікації зазначених злочинів не знайшли достатнього висвітлення. Відповідно до критеріїв, запропонованих А.Д. Марушевим [8], можна виділити наступні класифікації податкових злочинів:

1) злочини, що вчиняються у зв\'язку із виникненням права на здійснення підприємницької діяльності;

2) злочини, що характеризуються специфічним об\'єктом злочинного посягання;

3) злочини, спрямовані на несплату податкових платежів шляхом неправомірного припинення підприємницької діяльності;

4) злочини в окремих сферах підприємницької діяльності;

5) злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

6) злочини, що характеризуються безпідставним отриманням податкових пільг.

Першу групу наведеної класифікації податкових злочинів характеризують суспільно-небезпечні діяння, пов\'язані з порушенням порядку здійснення окремих видів підприємницької діяльності. До такої класифікаційної групи можна віднести порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України); зайняття забороненими видами господарської діяльності ( ст. 203 КК України); порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК України); порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 214 КК України).

Друга група – злочини, спрямованість яких проявляється у порушенні встановленого порядку виготовлення та використання окремих видів товарів (продукції). До такої класифікаційної групи можуть належати: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України); незаконне виготовлення, підроблення, використання та збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України).

Третя група злочинів характеризується неправомірним припиненням підприємницької діяльності з метою несплати податкових платежів. До такої групи відносяться: фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України); доведення до банкрутства (ст. 219 КК України); незаконні дії у разі банкрутства (ст. 221 КК України).

Четверту групу характеризують податкові злочини в окремих сферах підприємницької діяльності (банківські установи, сільське господарство, промисловість тощо). До такої групи можна віднести: ухилення від сплати податків, зборів, інших обов\'язкових платежів (ст. 212 КК України); легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

До п\'ятої класифікаційної групи можуть належати такі злочини: контрабанда (ст. 201 КК України); незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК України); ухилення від повернення виручки в іноземній валюті(ст. 207 КК України).