ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Координація національних і міжнародних правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю

Ще у березні 1992 року керівники урядів країн Співдружності прийняли рішення про спільні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними її видами на території СНД. Для координації було створено відповідне бюро, з метою посилення боротьби зі злочинністю планувалось виконання наступних завдань: формування спеціалованого банку даних; сприяння у здійсненні міждержавного розшуку злочинців; забезпечення погоджених дій при проведенні комплексних операцій, які зачіпають інтереси кількох держав-учасниць Співдружності; відпрацювання рекомендацій по боротьбі з транснаціональною злочинністю. Проте аналіз виконання зазначених завдань свідчить, що правоохоронні органи практично не займаються спільним викриттям небезпечних організованих угруповань, які здійснюють економічні злочини міжнародного масштабу.

Передусім, причиною цього є відсутність чіткої правової регламентації зазначених заходів міждержавними правовими актами. Тому необхідно терміново укласти міждержавні угоди про співробітництво у сфері боротьби з економічною злочинністю; про порядок взаємодії слідчо-оперативних груп на території інших держав; про порядок взаємодії органів внутрішніх справ, митної та податкової служби, прикордонних військ.

Доцільно також розширити форми таких прямих зв\'язків у боротьбі зі злочинністю, як використання прямих контактів між керівниками правоохоронних органів, що взаємодіють з приводу розв\'язання загальної проблеми по боротьбі з економічною злочинністю; створення тимчасових цільових груп для вирішення завдань у сфері боротьби з економічною злочинністю; створення нових \"інтегруючих\" органів з питань координації управління безпосередньо прямими зв\'язками у процесі боротьби з економічною злочинністю. У свою чергу, інформаційні зв\'язки повинні утворити сукупність взаємовідносин щодо використання інформації для спільного прогнозування ситуації, більш ефективного застосування методів координації в управлінні правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю.

Зазначене дає підстави зробити висновок, що на національно-державному та міжнародному рівнях необхідно визнати першочерговими такі заходи протидії економічній злочинності: законодавче закріплення пріоритетними міжнародно-правових норм боротьби з економічною злочинністю; приведення національного законодавства відповідно до міжнародно-правових норм; забезпечення точного, повного, всебічного й безперешкодного застосування національно-правових норм, які відповідають світовим стандартам як у власній практиці роботи правоохоронних органів, так і у відносинах з відповідними органами взаємодіючих іноземних держав.

Доцільно також врахувати та використати фактори, які сприяють активізації міжнародних зв\'язків щодо боротьби з економічними злочинами, зокрема: ріст розповсюдженості економічної злочинності; необхідність протидії її світовим масштабам; адекватним рівнем розвитку міжнародного співробітництва правоохоронних органів; прагнення багатьох дружніх держав сприяти активному залученню України до міжнародного співробітництва; наявність реальної перспективи збільшення масштабів відмивання „брудних коштів\" у світі в цілому; активізація діяльності у міжнародних організаціях, насамперед за програмами ООН та FATF з питань міжнародного співробітництва у боротьбі з економічною злочинністю.

Необхідно створити умови, при яких особливо ефективними у боротьбі з економічною злочинністю стануть заходи щодо координації управління органами правопорядку, фінансовими та регулятивними структурами в єдиній системі обміну інформацією, що перетворить їх у своєрідну клірингову систему для сприяння обміну необхідною інформацією з питань економічної злочинності та фінансових порушень та допоможе правоохоронним органам своєчасно вийти на слід злочинних елементів та їх доходів кримінального походження.

Література:

1. Смирнов Ю. За безпеку і спокій наших громадян міліція платить високу ціну // Урядовий кур\'єр. – 2002. – 26 грудня. – № 242.

2. Кризис нам не грозит. До выборов // Сегодня. – 2003. – 15 января.

3. Евро-Атлантическая активность // День. – 2003. – 14 января. – № 5.

4. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Уч. пособ. / Под ред. П.Д. Биленчука. – 1999. – С. 302–305.

5. Луць Л.А. Деякі аспекти взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського союзу та держав-учасниць // Держава і право: Збірник наукових праць. – 2002. – Вип. 16. – С. 11–17.

6. Мельникова Э.Б. Теоретическая концепция международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции // Уголовная юстиция, проблемы международного сотрудничества. – М.: Юристъ, 1995. – С. 1–20.

7. Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция и их оперативно-розыскная деятельность. – М.: Изд-во МГУ, ЧеРо, 2000. – С. 301–305.

8. Цепелев В.Ф. Транснациональный аспект организованной преступности и некоторые проблемы борьбы с ней // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции. – М., 1994. – С. 87–90.

9. Режим і законодавство Сполучених Штатів Америки у сфері боротьби з відмиванням грошей. – К.: Міністерство юстиції України (Відділ радника з юридичних питань Посольства США в Україні. Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України), 2001. – 35 с.

10. FATF запровадила санкції проти України // КРОК. – № 24. – Грудень. – 2002.