ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Координація національних і міжнародних правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю

Реферат на тему:

Координація національних і міжнародних правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю

Міжнародне рейтингове агентство Fitch у січні 2003 року відмітило напружену та нестабільну ситуацію в Україні. На думку експертів агентства, причиною цього є такі проблеми, як корупція, організована злочинність, недосконала податкова система, слабкий банківський сектор та енергоємне виробництво. У даному випадку на особливу увагу заслуговує висновок щодо проблем боротьби з корупцією та станом боротьби з відмиванням брудних коштів, іншими економічними злочинами. Так, у грудні 2002 року міністр внутрішніх справ України зазначив, що економічні злочини завдають країні великої матеріальної шкоди, підривають матеріальне благополуччя громадян. Наприклад, у 2002 році працівниками міліції припинено діяльність 697 організованих груп і злочинних організацій. Викрито понад 3 тис. осіб, які вчинили у складі організованих груп та злочинних організацій більш як 6 тис. злочинів. Тільки за закінченими кримінальними справами державі завдано збитків на 620 млн. грн. У сфері економіки у 2002 році працівниками державної служби по боротьбі з економічною злочинністю та підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю МВС України виявлено 31,5 тис. злочинів, більшість на пріоритетних напрямках економіки. Понад 70 % з виявлених кваліфіковано як тяжкі та особливо тяжкі. Задокументовано понад 400 економічних злочинів, збитки з кожного з них дорівнюють мільйон гривень. Значна частина економічних злочинів має транснаціональний характер.

У полі зору правоохоронців знаходились посягання на бюджетну систему України, боротьба з так званими новими злочинами, відповідальність за які ще донедавна не була навіть обумовлена законодавством – порушеннями порядку здійснення операцій з металобрухтом, злочинами у сфері високих технологій та інтелектуальної власності. За останні три роки особливого загострення набула проблема боротьби з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом. Це зумовлено передусім жорсткими умовами реформування дохідної частини бюджету, а також підвищенням вимог до прозорості і зміцнення фінансово-кредитної системи шляхом збільшення її капіталів з боку Світового банку, Ради Європи та інших організацій. МВС виявлено понад 350 злочинів даної категорії.

Незважаючи на проведену роботу, поле діяльності правоохоронців щодо супроводження негативних процесів в економіці повинне розширюватися, адже сума встановлених у кримінальних справах збитків далека від реальних, що завдаються державі [1].

Це викликає стурбованість не тільки владних структур України, але й міжнародних організацій, від яких залежить прийняття рішень щодо інвестування розвитку економіки та підтримки політичного курсу держави, участі її правоохоронних органів у діяльності міжнародних правоохоронних структур. З боку керівництва держави вживаються відповідні заходи щодо інтеграції в міжнародний простір [2].

Так, у січні 2003 року Президент України підписав Указ \"Про Національний центр з питань Європейської інтеграції України\". Національний центр створено як консультативно дорадчий орган при Президентові для забезпечення послідовної реалізації курсу країни на євроатлантичну інтеграцію, а також для підготовки пропозицій по координації роботи органів виконавчої влади у зазначеній сфері [3].

Питанням дослідження стану і трансформації транснаціональної злочинності приділяли увагу вчені-юристи: П.Д. Біленчук, С.Є. Єркенов, А.В. Кофанов [4], Л.А. Луць [5], Е.Б. Мельникова [6], М.П. Смирнов [7], Цепелєв В.Ф. [8] та ін. Їх праці в основному присвячені правовим аспектам взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського союзу та держав-учасниць, правовим і фінансовим проблемам реалізації міжнародних правових актів по боротьбі зі злочинністю правоохоронними органами України, вивченню позитивного досвіду організації роботи поліцейських служб розвинених країн. Однак проблеми координації боротьби з економічною злочинністю у міжнародному масштабі предметно не досліджувались.

Аналіз використання позитивного досвіду співпраці закордонних поліцейських структур свідчить, що, обравши шлях удосконалення системи правоохоронних органів, завжди корисно реально оцінити свій власний досвід і разом з тим звернутися до практики та напрацювань учених інших країн у цій галузі. Зарубіжні держави як різні суспільно-політичні утворення зі своєю історією, особливостями державного устрою, політичною системою, культурою та традиціями мають свої підходи до координації діяльності власних правоохоронних органів. З метою співпраці у міжнародному масштабі вони розробили і застосовують ефективне законодавство, знайшли можливість фінансового забезпечення, створення і функціонування ряду міжнародних правоохоронних організацій по боротьбі з транснаціональною злочинністю, визнаною загрозою світового масштабу.

На особливу увагу заслуговує координація багатьох правоохоронних органів США, діючих у рамках відповідних програм, затверджених на державному рівні (OCDETF, HIDTA). Досить плідним потрібно визнати створення і функціонування такого підрозділу, як \"Ударна група\", до складу якого включено оперативних співробітників від ФБР, митної служби, берегової охорони та інших відомств і служб з метою взаємодії та розширення кола повноважень підрозділу з належним рівнем нормативної регламентації, що створило відповідні умови для його високоефективної діяльності по боротьбі з економічною злочинністю [7].

Позитивним прикладом може бути і той факт, що у 2000 році у США вперше було прийнято \"Державну стратегію боротьби з відмиванням грошей\", що включає декілька десятків заходів, спрямованих на досягнення чотирьох головних цілей: підвищення ролі органів державного правопорядку; посилення залучення банків та інших фінансових інститутів; надання більш ефективної допомоги регіональним і місцевим органам, які здійснюють та сприяють розвитку міжнародного співробітництва у боротьбі з економічною злочинністю.

Завдяки координації на державному рівні органами правопорядку держави здійснюються спільні дії відповідно до програми \"Гейтвей\" (Gateway) щодо системи внутрішнього контролю та відповідних процедур дотримання вимог обліку інформації та подання повідомлень згідно із Законом \"Про банківську конфіденційність\", виявлення та повідомлення даних про підозрілі операції [9]. Уся інформація щодо порушень обробляється Відділом систем боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, де, як і в інших країнах, створено потужні банки даних щодо порушників законодавства у сфері фінансової діяльності, що використовуються правоохоронними органами, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю. В Україні зроблено перші кроки щодо створення відповідних баз даних, але зазначений процес потребує правового, фінансового та кадрового забезпечення [10].