ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Класифікація вогнепальної зброї

Згідно зі сформульованим у законі визначенням, до вогнепальної зброї належать пристрої, призначені для нападу, оборони, спорту, ігор, мисливства, з яких можна робити постріли. Законодавець також зазначає, що переносні пристрої, призначені для стрільби з використанням боєприпасів, прирівнюються до вогнепальної зброї [1, с. 133].

Враховуючи специфіку даного виду товару, держава встановила жорсткий контроль за процесом реалізації зброї. Забезпечуючи належний громадський порядок у країні, забороняє цивільний обіг зброї, за винятком мисливської. Законодавством та іншими нормативно-правовими актами врегульовано порядок її придбання, зберігання та використання, передба-чені заходи контролю за додержанням відповідних правил обігу мисливської вогнепальної зброї. Але, на жаль, доводиться констатувати, що значна кількість вогнепальної зброї, у тому числі і бойових зразків перебуває поза правовим полем, у злочинному світі. Проблема злочинності і боротьби з нею є надзвичайно актуальною в сучасних умовах. Злочинність, організована, озброєна і технічно оснащена, створює загрозу розвитку демократичних процесів в Україні. Їй протистоять правоохоронні органи, які через об\'єктивні та суб\'єктивні причини не можуть, поки що, забезпечити належний громадський порядок і громадську безпеку, охорону інтересів держави, прав і свобод громадян. За таких умов у громадян виникає цілком виправдане бажання захистити самих себе від злочинних посягань. Звідси і підвищений інтерес у громадян до зброї, як можливого засобу самозахисту.

Наприкінці ХХ століття з\'явився і став розвиватися новий напрям – зброя для самооборони.

Зброя самооборони – це вид цивільної зброї, яка за своїми конструктивними та тактико-технічними даними може використовуватися для самозахисту, захисту інших громадян, майна тощо від злочинних та інших протиправних посягань, до неї відносять:

– вогнепальну гладкоствольну довгоствольну зброю, яка не є мисливською, мисливська вогнепальна зброя, в тому числі патрони несмертельної дії, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров\'я України;

– газові пістолети і револьвери калібру до 12 міліметрів, патрони до яких заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії. Для заряджання зазначеної зброї самооборони допускаються рецептури, розроблені на основі речовин сльозоточивої та дратівної дії, які пройшли токсиколого-гігієнічні випробування і відповідають вимогам Міністерства охорони здоров\'я України;

– пістолети і револьвери вітчизняного виробництва калібру до 12 міліметрів, патрони до яких споряджені гумовими або іншими аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії відповідають вимогам МОЗ України і допущені до використання [1, с. 312].

До зброї самооборони не належать спеціальні засоби індивідуального захисту (упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії – газові балончики, механічні розпилювачі).

Згідно з рішенням Брюссельської конвенції 1976 року до зброї самооборони відноситься короткоствольна нарізна вогнестрільна зброя, яка за надійністю на 20–25 % гірша від військової, для стрільби застосовуються невеликої потужності набої (наприклад, короткий патрон Браунінга), калібром не більше 9 мм та ємністю магазину не більше 9 + 1 патрон [11].

Таку зброю першочергово розраховано лише на те, щоб нейтралізувати нападника, нанісши йому несмертельну травму, але ні в якому разі не вбити. У даний час на збройних прилавках країни з\'явилося чимало таких спецзасобів вітчизняного виробництва. Це пістолети та револьвери вітчизняного виробництва з гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Такі засоби активної оборони пістолети, револьвери з гумовими кулями можуть придбати особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, журналісти, близькі родичі працівників суду та інших правоохоронних органів.

Зброя служить людині, і разом з тим вона від неї залежить. Тобто для держави першо-черговим є законодавчо визначити, з якою метою ця зброя буде використана в конкретних ситуаціях діяльності юридичних і фізичних осіб. За цих обставин велике значення з боку державних органів і громадських організацій України надається розробці і впровадженню в життя національної доктрини забезпечення безпеки людини, суспільства і держави, а також підвищенню дієвості і ефективності законотворчої, правоохоронної та правозахисної діяльності.

Література:

1. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Сулява О.Ф. Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї: Монографія. – К.: Міжнародна агенція \"BeeZone\", 2004. – 455 с.

2. Федоров М.П. Адміністративно-правове регулювання відносин, пов\'язаних з реаліза-цією права громадян на зброю та спеціальні засоби індивідуального захисту: Дисертація. – К.: НАВС України, 2000. – 218 с.

3. Юридична енциклопедія. – К.: „Українська енциклопедія\" імені М.П. Бажана, 1999. – Т. 2: Д – Й. – 744 с.

4. Романов О. Зброя: законодавчий аспект // Юридичний журнал. – К., 2005. – № 2 (32). – С. 32–38.

5. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє видання переробленене та доповнене. – К.: Атіка, 2004. – 1056 с.

6. Кіліна Т. Ліцензійні умови роздрібної торгівлі зброєю // Юридичний журнал. – К., 2003. – № 7 (13). – С. 54–58.

7. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами. – Страсбург, 1978. – 28 июня.

8. Василенко В.В., Дзюба В.М., Окунський О.Ю., Пилипів Б.І. Вогнева підготовка: Навчальний посібник. – К., 2003. – С. 267.

9. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 25 березня 1993 року № 164, із змінами та доповненнями.

10. Романов О. Міжнародно-правове регулювання обігу зброї у світі та національний досвід України // Юридичний журнал. – К., 2005. – № 12 (42). – С 36–45.

11. Кофанов А. Сучасний стан та шляхи удосконалення правового регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні // Юридичний вісник. – 2003. – № 2. – С. 97–105.