ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Класифікація вогнепальної зброї

Реферат на тему:

Класифікація вогнепальної зброї

У процесі розвитку цивілізації людина створила надзвичайно велику кількість різних видів зброї, починаючи від палиці, каменя і лука зі стрілами аж до сучасної зброї масового ураження. Особливий інтерес сьогодні викликають найсучасніші види зброї. Арсенал зброї, сконструйований і накопичений людством, включає в себе великий асортимент різних видів. У всі часи розвитку світової цивілізації зброя асоціюється з силою, а тому викликає у одних людей захоплення, впевненість, мужність, а в інших – небезпеку, жах і трагедію: все залежить від того, як і з якою метою використовують зброю.

Правове місце зброї в будь-якій державі світу є однією з яскравих правових і соціальних характеристик цих країн. Однак чіткої загальноприйнятої позиції щодо зброї як у міжнародному законодавстві, так і в законодавстві Європейського Союзу немає. Численні рішення та резолюції Організації Об\'єднаних Націй, документи Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питання контролю за обігом зброї до цього часу не змогли визначити єдиної узгодженої позиції навіть щодо самого поняття „зброя\", не згадуючи вже всі інші питання.

Насамперед потрібно визначитися із поняттям „зброя\", що застосовується в різних аспектах. На сьогодні як у законодавстві, так і в науковій літературі, на жаль, немає чіткого його визначення. Що ж взагалі треба вважати зброєю?

На нашу думку, заслуговує уваги спроба В.М. Плескачевського дати таке визначення поняття „зброя\" – „це матеріальний засіб індивідуального застосування, який конструктивно і функціонально призначений для нанесення летальних пошкоджень людині або тварині, а також спеціальної руйнації перепон\" [1, с. 26].

В.А. Ручкін, у цілому погоджуючись із цим визначенням, зазначає, що „зброя – це матеріальний засіб, який відноситься до категорії зброї, повинен мати не тільки конструк-тивну і функціональну призначеність для нанесення летальних пошкоджень людині чи тварині, але і реальну здатність вражаючих факторів (джерел енергії), які використовуються для створення зброї, в принципі, приводить до летального кінця\" [1, с. 26].

М.П. Федоров пропонує вживати такі поняття зброї – це пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені і конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі і які не мають іншого виробничого чи господарсько-побутового призначення [2, с. 18].

Практично будь-якому законодавчому визначенню передує трактування наукове. Так, Великий енциклопедичний словник визначає зброю як „загальну назву приладів та засобів, що застосовуються для знищення живої сили противника, його техніки та споруд\" [4, с. 34].

Юридична енциклопедія зазначає, що зброя – це пристрої і засоби, які застосовуються у збройній боротьбі для нападу (наступу) або захисту (оборони) з метою ураження або знищення супротивника. Такого принципу визначення дотримуються законодавства більшості пострадянських країн [3, с. 560].

У Законі Естонії „Про зброю\", прийнятому в 1996 році, визначено, що зброя – це прилад або предмет, призначений для пошкодження живого чи іншого об\'єкта [4, с. 35].

У Законі Республіки Білорусь „Про зброю\" зазначено, зброя – пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, а також подачі сигналів піротехнічними речовинами [4, с. 35].

В Україні упродовж 1994–2002 років розроблено ряд законопроектів щодо правового регулювання обігу зброї. Декілька разів питання щодо обігу зброї заслуховувалося на сесіях Верховної Ради України. Але тільки на початку 2004 р. законопроект за номером 1171-д досяг у законодавчому процесі найбільш позитивних результатів. Верховна Рада України4 березня 2004 р. прийняла цей законопроект у першому читанні [4, с. 33].

Поняття „зброя\", що наводиться в указаному законопроекті, має занадто розширене та надто перевантажене визначення: „зброя – пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені, конструктивно призначені і технічно придатні для ураження живої або іншої цілі, подачі звукового чи світлового сигналу, які не мають іншого виробничого чи господарсько-побутового призначення\" [4, с. 34].

На нашу думку, під зброєю слід розуміти пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої або іншої цілі, а також основні частини зброї, що визначають її функціональне призначення. Можливим є розширення або звуження поняття зброї в конкретних галузях діяльності та деяких науках, зокрема в криміналістиці.

До зброї, що є предметом злочину, передбаченого ст. 262 КК України, належать усі види бойової, спортивної, нарізної мисливської, а також атипічна зброя, кустарно виготов-лені чи перероблені, а також історичні зразки зброї [5, с. 643].

Це аспекти, які торкаються поняття зброї, як суспільно використовуваної категорії. Що ж до її класифікації, то, на нашу думку, сучасну зброю за основними характерними ознаками можна класифікувати на різні групи. Зокрема, зброю за кількістю персоналу, що обслугував, поділяють на індивідуальну і групову.

З конструктивного погляду, зброя може бути як простим предметом, з обмеженою кількістю нерухомих деталей, так і складним пристроєм, що передбачає наявність значної кількості деталей, частина яких змінює своє положення та взаєморозташування під час використання за цільовим призначенням, перенесенням, зберіганням тощо.

Необхідно враховувати єдино можливе тлумачення ураження, а саме: як деструктивне порушення, спрямоване на завдання максимальної шкоди, руйнування аж до знищення, до припинення свого фізичного існування. При цьому, за винятком частини вибухових пристроїв, пошкодження іншої, неживої цілі має допоміжний характер під час ураження живої сили.

Всю сучасну зброю класифікують за різними критеріями. Класифікація зброї – це розподіл зброї залежно від призначення по видах, ступенях автоматизації, а також від принципу використання енергії порохових газів для приведення в дію автоматики (по класах, групах і типах). Так, відповідно до тактико-технічних характеристик, призначення і способу виготовлення, вся зброя поділяється на окремі види.

За призначенням для використання відповідними суб\'єктами, а також за основними параметрами й характеристиками зброя є:

– бойова; службово-штатна; цивільна, яка поділяється на: а) мисливську; б) спортивну; в) самооборони; музейну, антикварну (історичну).

За видом – вогнепальна, холодна, газова, пневматична.