ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю

Так як торгівля (купівля – продаж) іноземною валютою на території України здійснюється резидентами та нерезидентами через уповноважені банки та інші фінансові установи, які мають відповідну ліцензію, та винятково на міжбанківському валютному ринку України, то предметом валютного контролю також може бути законність дотримання чинного порядку.

Сферою валютного контролю також можна вважати порушення правил порядку використання ліцензій на здійснення валютних операцій, що видаються Національним банком України.

Особливу увагу органи ДПС України повинні приділяти наявності у резидентів і нерезидентів рахунків в іноземній валюті, а також руху коштів по них, що вважається основним завданням валютного контролю. Крім того, необхідно звернути увагу на проведення таких валютних операцій:

1) розрахунків з експортно-імпортних операцій, а також їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку;

2) повернення валютної виручки та її використання;

3) одержання та надання кредитів і позик в іноземній валюті (залучення іноземних інвестицій);

4) проведення бартерних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності та інше.

Важливим елементом валютного контролю, який проводиться на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, повинна бути перевірка законності оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті[14]. Механізм оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті передбачено в пункті 7.3 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств\" (із змінами і доповненнями) від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР [6]. Так, органам ДПС України при проведенні валютного контролю на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності необхідно перевірити порядок перерахунку іноземної валюти в гривні та встановлення балансової вартості. Також предметом валютного контролю є відображення в податковому обліку різниці між результатом перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти, яка може бути позитивною (включається до валових доходів) та від\'ємною (включається до валових витрат).

З метою детального проведення валютного контролю, основні дії органів ДПС України повинні бути спрямовані на перевірку законності у відображенні в податковому обліку операцій з курсовими різницями за фінансовими кредитами в іноземній валюті та відсотках за використання цього кредиту, а також будь-яка заборгованість в іноземній валюті.

Важливим елементом здійснення валютного контролю органами ДПС України є також порядок дотримання валютного законодавства фізичними особами, зокрема, суб\'єктами підприємницької діяльності, які проводять свою фінансово-господарську діяльність на території України. Цей прядок зовсім не відрізняється від порядку проведення валютного контролю за діяльністю юридичних осіб.

Зауважимо, що відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб\" від 22 травня 2003 року № 889-IV (далі – Закон № 889-IV) [7] як фізичні особи, так і суб\'єкти підприємницької діяльності повинні подавати до органів ДПС України податкові декларації за звітний податковий період, які містять необхідну інформацію для здійснення валютного контролю. Більше того, чинним законодавством передбачається подання до органів ДПС України інших декларацій та фінансових звітів, які також є предметом валютного контролю.

Відповідно до статті 3 Закону № 889-IV фізична особа та суб\'єкт підприємницької діяльності при нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, повинен таку вартість перерахувати у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів, що і може бути предметом валютного контролю.

Необхідно зазначити, що в Україні відсутній правовий механізм проведення органами ДПС України валютного контролю за фінансово-господарською діяльністю фізичних осіб, яка пов\'язана з валютними операціями. Але необхідно пам\'ятати, що валютний контроль за фінансово-господарською діяльністю фізичних осіб, пов\'язаною з валютними цінностями, проводиться лише у виняткових випадках, наприклад за рішенням суду, органу податкової служби та інших державних органів, якщо для цього є відповідні підстави (фінансово-господарська діяльність фізичної особи пов\'язана з сумнівними фінансовими операціями, які визначені в наказі ДПА України „Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції\" від 21 травня 2003 року № 233 (далі – наказ ДПА України № 233) або з доходами, одержаними злочинним шляхом відповідно до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" від 28 листопада 2002 року № 249-IV, (далі – Закон № 249-IV) [5].

Під час здійснення валютного контролю необхідно перевірити достовірність іноземних доходів, що виражені в іноземній валюті та включаються до загального річного оподатковуваного доходу, а також порядок розрахунків, який відображається в обліку фінансових результатів операцій з інвестиційними активами фізичної особи або суб\'єкта підприємницької діяльності.

Крім того, органи ДПС України при проведенні валютного контролю повинні перевірити наявність і законність звітів про використання коштів, наданих фізичним особам на відрядження або під звіт.

Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок, що обов\'язковим елементом валютного контролю є порядок руху грошових коштів, що відображається на особистих рахунках фізичних осіб у фінансових установах, який не так давно Законом України „Про банки та банківську діяльність\" від 7 грудня 2000 року № 2121-III [2] було заборонено органам ДПС України здійснювати [16, с. 13]. У той же час цей контроль дозволено проводити за наявності рішення суду, що призводить, на нашу думку, до процесу гальмування здійснення валютного контролю органами ДПС України.

З метою забезпечення досконалого та якісного відображення результатів проведених документальних перевірок суб\'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, посадові особи органів ДПС України, які здійснюють валютний контроль, повинні користуватися наказом ДПА України „Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб\'єктами підприємницької діяльності – юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами\" від 16 вересня 2002 року № 429 [10], який чітко регламентує порядок оформлення здобутих результатів.