ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Заходи забезпечення правового захисту працівників державної податкової служби України

– дотримання правил порядку дій учасників проведення занять, тренувань, особливо при застосуванні зброї та спеціальних засобів;

– вміння користуватись приладами радіаційної, хімічної розвідки, дозиметричного контролю, засобами захисту органів дихання та шкіри в осередках хімічного забруднення;

– закріплення на постійне й тимчасове носіння зброї працівникам податкової служби, вміння володіти нею та знання законних підстав для її застосування;

– перевірки додержання дорожньо-транспортної дисципліни працівниками податкової служби, запобігання дорожньо-транспортних пригод за участю особового складу;

– цільове використання коштів на обов\'язкове страхування працівників податкової служби;

– аналіз та вжиття відповідних заходів щодо злочинних намірів щодо працівників податкової служби, членів їх сімей, порядок використання наявної інформації з метою профілактики таких правопорушень;

– здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів для розкриття злочинів, вчинених відносно працівників податкової служби, для викриття і затримання осіб, які скоїли такі злочини;

– забезпечення особового складу податкової служби сучасними спеціальними засобами захисту, зброєю, набоями, спорядженням;

– забезпечення якісного відбору кадрів у податкову служби, виявлення осіб психологічно нестійких у стресових ситуаціях, з недостатніми адаптаційними можливостями до ситуацій, пов\'язаних з підвищеним ризиком;

– запровадження обов\'язкового професійного психофізіологічного відбору кадрів на службу, щорічних психіатричних обстежень з обов\'язковим застосуванням діагностики працівників оперативних міліцейських підрозділів;

– вжиття заходів для забезпечення соціального захисту сімей загиблих працівників податкової служби відповідно до чинного законодавства, допомоги працівникам податкової служби, які отримали каліцтва, поранення чи захворіли під час виконання службових обов\'язків.

Корисним для підвищення рівня правової захищеності може бути і використання засобів наочної пропаганди (наприклад, плакати з різних аспектів правового захисту та інше). Вони досить активно використовуються у практиці забезпечення безпеки особового складу, наприклад, при проведенні навчань зі стрільби з вогнепальної зброї, навчанні правил безпеки руху, наданні медичної допомоги, прийомам і методам захисту від нападу злочинця. З одного боку, на плакатах акцентується увага на ключовихаспектах тієї або іншої проблеми правового регулювання особистої безпеки персоналу, і за умов якісного їх оформлення, урахування закономірностей дії наочних засобів, продуманого механізму використання, постійного оновлення змісту вони можуть стати дієвим засобом скорочення незаконних та небезпечних дій персоналу. З іншого – при порушенні вищеназваних та інших умов наочні застарілі та примітивні засоби можуть мати ефект антиреклами: викликають роздратування, а у кращому випадку – їх просто не помічають. Зрозуміло, що наочною пропагандою неможливо замінити всебічні програми правового захисту. Вона повинна використовуватися разом з іншими засобами скорочення небезпечних умов та дій і розглядатися як частина загальної програми.

Розробка і реалізація найдосконаліших заходів правової захищеності не досягне цілі без формування у керівництва почуття відповідальності за життя і здоров\'я підлеглих [9]. Практично це почуття відповідальності проявляється, коли керівники особисто займаються проблемами захищеності, обговорюють дані питання на нарадах та зборах колективів, проводять інструктажі з питань безпеки, планують їх у діяльності податкової служби і контролюють їх виконання, беруть участь у програмах підготовки та перепідготовки особового складу податкової міліції з питань правового регулювання безпеки праці, подають особистий приклад в уміннях та навичках відповідної поведінки.

Необхідно зазначити, що нормативне регулювання умов професійної діяльності працівників податкової служби є комплексним, багатоступеневим процесом, який реалізується на рівні держави, органів податкової служби, кожного працівника.

Обов\'язковими елементами цього процесу є аналіз зовнішнього середовища (виявлення стратегічно важливих тенденцій його розвитку, можливої небезпеки) та адаптація до нього за допомогою системи розроблених заходів, у тому числі і тих, що були розглянуті вище. Це постійно діючий процес, який супроводжує кожен наступний етап розвитку суспільства і відповідно державної податкової служби, бо вона є його невід\'ємною частиною.

Головна мета організації вивчення та оволодіння навичками безпечних дій у відповідних ситуаціях – привчати працівників до виконання норм та правил адаптованої поведінки під час виконання професійних обов\'язків, вироблення та закріплення необхідних знань, умінь та навичок. Коли та або інша дія перетворюється у звичку діяти безпечно і набуває властивостей автоматичного виконання, можна вважати, що у процесі оволодіння досягнуто певного результату. Чим більшу кількість законних і відповідно адаптованих дій вдається зробити автоматичними, тим більше часу у працівників залишається для оцінки ситуації, прийняття правильного рішення, що, у свою чергу, може зберегти йому здоров\'я або навіть життя.

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

2. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 № 2135-ХІІ: Збірник нормативних актів України щодо охорони правопорядку. – К., 1998. – С. 134.

3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.93 № 3 781-ХІІ: Збірник нормативних актів України щодо охорони правопорядку. – К., 1998. – С. 418.

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.93 № 3781-ХІІ: Збірник нормативних актів України щодо охорони правопорядку. –К., 1998. – С. 418.

5. Кримінальний кодекс України. Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 187.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Парламентське видавництво. – С. 91.

7. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – С. 21.

8. Руднеев Н., Мальцев В. Уголовно-правовая защищенность работников милиции и военнослужащих // Соц. законность. – 1991. – № 11. – С. 20.

9. Васильев Н.О. О гуманизме наших законов // Соц. законность. – 1999. – № 5. – С. 58.