ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Заходи забезпечення правового захисту працівників державної податкової служби України

– за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов\'язків (ст. 342);

– за вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов\'язків або добитися прийняття незаконних рішень (ст. 343);

– за погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв\'язку з виконанням цим працівником службових обов\'язків (ст. 345);

– за умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв\'язку з виконанням цим працівником службових обов\'язків (ст. 347);

– за вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів, у зв\'язку з виконанням цим працівником службових обов\'язків (ст. 348);

– за захоплення або тримання як заручника працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів із метою спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника (ст. 349).

Практика застосування статей КК України вказує на послаблений кримінально-правовий захист працівників правоохоронних органів. Як свідчить практика щодо органів внутрішніх справ, лише 33 % засуджених за заподіяння тілесних ушкоджень працівникам міліції позбавлено волі, а від загальної кількості справ, які були порушені за фактом тілесних ушкоджень, завданих працівникам міліції у 2000 році, 17 % було припинено.

Усе це вимагає і від керівників державної податкової служби чіткого аналізу причин і умов, що сприяють злочинним посяганням на працівників податкової міліції у зв\'язку з їх службовою діяльністю, досконалого знання відповідного законодавства та особистої наполегливості при розв\'язанні конкретних ситуацій, що тягнуть за собою необхідність правового захисту підлеглого.

Звертає на себе увагу те, що при всій розгалуженості правового регулювання захисту працівників податкової служби, як і інших правоохоронних працівників, законодавство, крім зазначених вище, має також недоліки.

Ст. 345 КК України передбачає відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень лише шляхом побоїв, але тілесні ушкодження можуть бути заподіяні і в інший спосіб. Тому для повного кримінально-правового захисту правоохоронних органів не потрібно обмежувати відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень лише побоями. Даною статтею не передбачено відповідальність за вчинення злочину рецидивістом, а також відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

У ряді статей КК України передбачено відповідальність за злочинні дії проти правоохоронців та їх близьких родичів. Разом з тим, протидія законній діяльності працівника правоохоронного органу може здійснюватись не тільки шляхом виконання описаних у вищезгаданих статтях дій щодо його близьких родичів, а й інших осіб, життя, здоров\'я і власність яких не байдужі правоохоронцю, та злочинні дії, внаслідок яких здійснюватиметься психологічний тиск, завдано моральної та фізичної шкоди його здоров\'ю (наприклад, погроза вбивства нареченої). Тому було б слушно замінити у відповідних статтях КК України слова \"близьких родичів\" на слова \"близьких йому осіб\".

Основні заходи щодо забезпечення правової захищеності податкової служби необхідно виконувати у плановому порядку, заздалегідь, але потрібно передбачати відповідні заходи, способи дій та реагування в конкретній екстремальній ситуації, яка може виникнути при виконанні працівником своїх службових обов\'язків.

З цією метою в навчальних закладах у системі початкової професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової служби повинна викладатися відповідна дисципліна. Мета вивчення курсу полягає в озброєнні працівників податкової служби теоретичними та практичними навичками, необхідними для:

– створення правових гарантій виконання службових завдань працівниками податкової служби та безпечних умов життєдіяльності;

– прогнозування та прийняття обґрунтованих рішень щодо захисту особового складу від можливих наслідків злочинних дій, аварій, катастроф, стихійного лиха, а також дій під час ліквідації цих наслідків;

– розробки таких нормативних документів та проведення гарантійних заходів щодо реалізації правового захисту по боротьбі з правопорушеннями, які б виключали або мінімізували небезпеку особового складу податкової служби;

– створення системи профілактики умов та причин, які сприяють виникненню загрози для здоров\'я працівників податкової служби та населення.

Безумовно, що реалізація вищезгаданих напрямів правового забезпечення особистої безпеки можлива, якщо їх будуть здійснювати професійно підготовлені працівники податкової служби, які розуміють значення вжитих заходів та вміють їх використовувати.

Працівники податкової служби вирішують щоденні завдання, як правило, індивідуально, тому у питаннях правової захищеності вони повинні діяти автоматично або напівавтоматично, за шаблоном. Корекція на дотримання заходів правової захищеності та реалізація особистої безпеки повинна бути в усіх службових діях працівника. Насамперед, повинна бути виключена ситуація, коли працівник своїми діями створює сприятливу ситуацію для виникнення загрози його життю, здоров\'ю та інтересам [8].

Таким чином, з метою вдосконалення правової захищеності працівників податкової служби необхідно передбачити:

– розробку принципів, мети, змісту, форм та методів роботи щодо профілактики, мінімізації, компенсації та корекції можливих фізичних, психічних, соціальних відхилень у працівників податкової служби;

– вивчення несприятливих факторів та небезпечності у діяльності працівників податкової служби, визначення можливостей суспільства, держави, певних інститутів з мінімізації, компенсації та корекції їх впливу на розвиток особистості працівника;

– розробку комплексу заходів та рекомендацій щодо профілактики перетворення віктимних особистостей у жертви несприятливих умов життєдіяльності;

– надання допомоги працівникам податкової служби з корекції самосприйняття та самоусвідомлення в питаннях особистої безпеки.

Управлінські рішення, плани щодо забезпечення безпеки особового складу повинні включати:

– розробку інструкцій, алгоритмів поведінки працівників податкової служби у несприятливих ситуаціях, зокрема, неясній ситуації, де можлива загроза особистому життю;

– систематичну перевірку готовності особового складу податкової міліції до виконання обов\'язків в умовах підвищеного ризику для життя та в екстремальних ситуаціях;

– організацію початкової та службової підготовки за місцем служби, підвищення рівня професійної майстерності, спеціальної та фізичної підготовки особового складу податкової служби, збільшення практичних занять, тренувань, навчань із відпрацюванням дій, передбачених заходами особистої безпеки;