ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Заходи забезпечення правового захисту працівників державної податкової служби України

Реферат на тему:

Заходи забезпечення правового захисту працівників державної податкової служби України

Правовий захист працівника податкової міліції передбачає надання можливості відновлення стану, в якому він перебував до порушення його прав; припинення дій, які порушують його права чи створюють загрозу їх порушення; визнання недійсними актів державного органу, органу місцевого самоврядування, інших організацій, установ відносно працівника податкової міліції, якщо вони прийняті з порушенням чинного законодавства; самозахисту своїх прав у передбачених законом випадках; відшкодування збитків, компенсації моральної шкоди, завданої працівникові протиправними діями.

Правовий захист неможливий без законодавчої правової бази, нормативних актів, реалізації організаційно-профілактичних заходів і засобів, програм, планів, наказів та інших управлінських рішень.

Заходи забезпечення правового захисту працівників податкової міліції здійснюються на основі Конституції України та її законів, зокрема таких, як Закони \"Про державну податкову службу в Україні\", \"Про міліцію\", \"Про оперативно-розшукову діяльність\", \"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів\", \"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ\", \"Про надзвичайний стан\", \"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\", \"Про державну службу\" та ряду інших нормативних актів.

Згідно зі ст. 4 Конституції України [1] держава через відповідні органи забезпечує охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян, у тому числі й працівників податкової міліції, оскільки вони є носіями всіх прав і свобод громадян України.

Закон України \"Про оперативно-розшукову діяльність\" [2] ч. 3 ст. 12 передбачає, що за наявності даних про загрозу життю, здоров\'ю або майну працівника та його близьких родичів у зв\'язку з участю його в оперативно-розшуковій діяльності в інтересах безпеки України, або після розкриття тяжкого злочину, або викриття організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов\'язаний вжити спеціальних заходів щодо забезпечення їх безпеки, якими є зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і навчання та інших даних у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні заходи щодо правового захисту, умови і порядок їх застосування відповідними посадовими особами передбачені Законом України \"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів\" [3]. Цей Закон поширюється на всі правоохоронні органи, тобто на тих, які здійснюють правоохоронні та правозастосовчі функції, а також на їх близьких родичів.

Ст. 5 цього Закону [4] передбачає наступні види спеціальних заходів для забезпечення безпеки:

а) особиста охорона, охорона житла і майна;

б) видача зброї, засобів індивідуального захисту і попередження про небезпеку;

в) встановлення телефону за місцем проживання;

г) використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

д) тимчасове розміщення у місцях, що гарантують безпеку;

е) забезпечення конфіденційності даних про об\'єкти захисту;

є) переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності, переселення в інше місце проживання.

Рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки щодо працівників податкової служби та їх близьких родичів приймає голова суду (ст. 14 цього Закону). Здійснення заходів безпеки покладається на спецпідрозділи в структурі органів внутрішніх справ (ст. 15).

Даний Закон установлює відповідальність за невжиття заходів безпеки (ст. 21), а також за розголошення відомостей про заходи безпеки (ст. 22). Так, ст. 21 передбачає, що неприйняття рішень, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, невжиття відповідних заходів безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів відповідними посадовими особами органів, зазначених у статтях 14 і 15 цього Закону, тягне за собою дисциплінарну чи кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Ст. 22 – відповідальність за розголошення відомостей про заходи безпеки, зокрема:

1) розголошення відомостей про заходи безпеки особами, які прийняли рішення про застосування відповідних заходів безпеки або безпосередньо їх здійснюють, тягне за собою дисциплінарну відповідальність, а у випадках, коли розголошення таких відомостей спричинило тяжкі наслідки, – кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства;

2) розголошення таких відомостей особою, взятою під захист, тягне за собою адміністративну відповідальність, а у випадках, коли розголошення відомостей про заходи безпеки спричинило тяжкі наслідки, – кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством.

У Кримінальному кодексі України (КК України) [5] статтями 380 і 381, відповідно, передбачена кримінальна відповідальність за невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист та розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист. А статтею 18511 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП) [6] – розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.

Особливою формою захисту працівника податкової служби, як крайній захід, є право застосовувати вогнепальну зброю для відбиття нападу на працівника особисто або членів його сім\'ї, якщо їх життю або здоров\'ю загрожує небезпека (ст. 15 Закону України \"Про міліцію\") [7].

Згідно зі ст. 21 даного Закону працівник податкової служби перебуває під захистом закону, яким гарантується захист життя, здоров\'я, честі, гідності, майна податківця та членів його сім\'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій. Образа працівника податкової служби, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на працівника завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Правовий захист поширюється і на пенсіонера податківця та членів його сім\'ї, якщо вчинені правопорушення мають відношення до зв\'язку з його попередньою службовою діяльністю.

Ст. 185 КУАП України передбачає відповідальність за злісне непідкорення законному розпорядженню чи вимозі працівника податкової служби при виконанні ним службових обов\'язків або його образу.

Ст. 1857 КУАП України встановлює відповідальність за публічні заклики до невиконання вимог працівника податкової служби при виконанні ним службових обов\'язків або за поширення завідомо неправдивих відомостей з метою провокації непокори законній вимозі працівника податкової служби.

Низка статей КК України передбачає відповідальність за протиправні дії щодо працівників податкової служби у таких випадках: