ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Застосування податковою міліцією заходів адміністративного припинення

Деякі автори заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю включають до групи допоміжних (забезпечувальних) заходів [8, с. 17]. Однак аналіз законодавства, що регулює підстави і порядок застосування зазначених заходів, свідчить про те, що найчастіше вони використовуються як самостійні заходи примусу, основна мета яких – припинити протиправні діяння. Лише інколи їх застосуванням забезпечується можливістю притягти порушника до відповідальності або застосувати інші заходи державного примусу.

Усі інші заходи адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією (надсилання першої та другої податкової вимоги припинити протиправне діяння; податкова застава майна платника податків; адміністративний арешт активів; доставлення порушника; адміністративне затримання; особистий огляд та ін.), становлять групу допоміжних або забезпечувальних заходів, їх об\'єднує, насамперед, спільна мета – створення умов для притягнення порушника до відповідальності (як правило, адміністративної) або забезпечення застосування інших заходів примусу.

Залежно від сфери застосування заходи адміністративного припинення можна поділити на заходи загального і спеціального призначення. Останні складають комплекс екстраординарних, виняткових засобів адміністративно-правового впливу, їх застосування переважно є прерогативою податкової міліції, тоді як заходи загального призначення можуть використовувати й інші суб\'єкти адміністративно-правової охорони. Спеціальні заходи припинення мають і спеціальні підстави їх застосування – це, як правило, невідкладні випадки, коли необхідно припинити небезпечні діяння, а всі інші форми попереднього впливу на правопорушників бажаних результатів не дали. До цих заходів належать застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Усі інші заходи адміністративного припинення мають загальний характер.

Залежності від характеру правоохоронного впливу на об\'єкт заходи адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією, можна поділити на фізично-психологічні, організаційні та майнові.

Фізично-психологічні заходи припинення спрямовані безпосередньо на особу правопорушника. Впливаючи на психіку, волю і навіть тіло особи, ці заходи примушують її до правомірної поведінки або до припинення неправомірної поведінки. До цих заходів належать вимога припинити протиправну поведінку, привід, доставлення правопорушника, адміністративне затримання, особистий огляд, застосування заходів фізичного впливу, більшості спеціальних засобів (за винятком пристроїв для відкриття приміщень і примусової зупинки автотранспорту) і вогнепальної зброї.

Організаційні заходи пов\'язані з припиненням або зупиненням різних робіт, діяльності підприємств, функціонування об\'єктів тощо. Саме про організаційні заходи йдеться у випадках застосування податковою міліцією умовного адміністративного арешту активів платника податків.

Заходи майнового характеру (огляд речей, вилучення речей і документів, застосування окремих спеціальних засобів-пристроїв для відкриття приміщень і примусової зупинки автотранспорту) впливають на поведінку людей не безпосередньо, а через різноманітні об\'єкти матеріального світу, що перебувають у власності або володінні правопорушника. Тим самим забезпечується виконання адміністративно-правових норм або створюються умови для притягнення правопорушника до відповідальності.

У літературі проводилась класифікація заходів адміністративного припинення на особистісні, організаційні та майнові [8, с. 18; 9, с. 9].

Заходи адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією, можна поділити також залежно від форми їх процесуального виражання на письмові й такі, що виражаються в певних матеріально-технічних діях. Більшість з цих заходів фіксуються і реалізуються саме у письмовій формі (надсилання першої та другої податкової вимоги, застосування адміністративного арешту активів). Ці дії виконуються на підставі прийнятого рішення, під час їх виконання також можуть бути застосовані засоби матеріального характеру.

Серед заходів адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією щодо забезпечення справляння податків, можна виділити також заходи, які реалізуються шляхом виконання будь-якої разової дії, і заходи, пов\'язані з певним строком. Крім того, заходи адміністративного припинення відрізняються один від одного також за конкретними підставами та процедурами застосування.

Заходи адміністративного припинення – це засоби цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку людини з метою спонукання її до певної, визначеної в правових нормах, поведінки.

Отже, під заходами адміністративного припинення, що застосовуються податковою міліцією, необхідно розуміти примусове припинення протиправних дій, що мають ознаки адміністративного порушення норм податкового законодавства, а в деяких випадках і злочину, спрямоване на недопущення шкідливих наслідків протиправних діянь і на забезпечення застосування до винних осіб адміністративних стягнень, а у виняткових випадках – кримінальних покарань.

З метою охорони та впорядкування суспільних відносин у державі заходи адміністративного припинення в діяльності податкової міліції мають здатність обмежувати права та законні інтереси платників податків, а об\'єктом зазначеного примусового впливу є фізичні та юридичні особи, які свідомо або ж з правової неосвіченості порушують норми податкового законодавства.

Література:

1. Новий тлумачний словник української мови. У 4-х тт. / Укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Т. ІІІ. – С. 717–718.

2. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть): Учебное пособие. – Харків: ООО „Одисей\", 1999. – 224 с.

3. Бандурка О.М. Заходи адміністратвиного припинення в діяльності міліції: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Укр. юрид. академия, 1994. – 158 с.

4. Еропкин М.И., Попов Л.Л. Административно-правовая охрана общественного порядка. – Л.: Лениздат, 1973. – 328 с.

5. Афанасьєв В.Г. Научное управление обществом. – М., 1973. – 96 с.

6. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. – М., 1980. – 187 с.

7. Украинская советская энциклопедия / Гл. ред. М.Г. Бажан. – Т. 5. – К., 1981. – 642 с.

8. Агеенкова Г.Т. Меры административного пресечения: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М., 1982. – 23 с.

9. Зеленько В.Л. Вопросы теории и практики применения правонарушений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Харків, 1976. – 17 с.