ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань платників податків

Сума доходів населення, яка підлягала оподаткуванню у 2003 році, з урахуванням економічних показників, становила 226,9 млрд грн (при розрахунку не враховані статистичні дані по доходах суб\'єктів господарювання – підприємців і громадян).

За даними ДПАУ, обсяг операцій з офшорами у 2005 році становив 20 млрд грн. Через офшорні компанії Британських Віргінських островів пройшло 56,1 % усіх операцій, Кіпру – 17,2 %, островів Мен – 9,7 %, Беліза – 4 %, Сейшельських островів – 3 %, Панами – 1,8 %, Багамських островів – 1,8 %, решта офшорів – 6,4 %.

Діюча система оподаткування доходів фізичних осіб, починаючи з 2004 року, передбачає ставку податку 13 %, при застосуванні якої бюджет України, не враховуючи фактор „тіньового\" сектора економіки (55 %), повинен був у 2003 році отримати податку з доходів фізичних осіб у сумі 29,5 млрд грн. Фактично ж надійшло лише 13,5 млрд грн.

Враховуючи зростання валового внутрішнього продукту у 2004 році на 13 % надходження податку з доходів фізичних осіб повинні були лише збільшитися, але фактично надійшло 13,2 млрд грн.

Крім того, тінізація значних фінансових ресурсів юридичними особами, які використовують схеми ухилення від оподаткування або більш сучасно мінімізують свої доходи, має тільки одну мету – отримання доходів фізичними особами. Внаслідок цього бюджет втрачає надходження податків як від юридичних, так і від фізичних осіб.

Отже, питання оподаткування реальних доходів фізичних і прибутків юридичних осіб є дуже актуальним.

Але згідно з діючим законодавством виявити реальні доходи та прибутки традиційними методами перевірок не можна.

Досягнення ж цієї мети можливе тільки у разі запровадження механізму визначення сум податкових зобов\'язань із застосуванням непрямих методів до усіх без винятку платників податків з одночасним проведенням загального декларування громадянами України своїх доходів і майнового стану. Ця процедура повинна стати основою для визначення податковими органами реальної бази оподаткування щодо податку з доходів фізичних осіб у майбутньому.

Очевидним фактом є й те, що подальше обмеження впливу чинників тінізації економіки не може базуватися лише на силових методах, що дають тимчасовий ефект. Це повинна бути цілісна система дій, спрямована передусім на подолання та викорінення причин і передумов цих явищ і процесів. Потрібна нова стратегія детінізації економіки. Вона повинна полягати у першочерговому створенні сприятливих умов для легальної економічної діяльності на основі максимального врахування інтересів платників податків.

Таким чином, виключно законом з питань оподаткування повинен регулюватися механізм визначення сум податкових зобов\'язань платників податків із застосуванням непрямих методів.

Застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов\'язань платників податків є одним із основних дієвих механізмів виведення із тінізації значних фінансових ресурсів, протидії вимиванню грошових коштів за межі України, що негативно впливає на економіку держави та її міжнародний імідж.

Так, протягом 2004 року донараховано 691,5 млн грн, що становить 6,6 % від загальної суми донарахованих сум до бюджету.

Нещодавно голова Державної податкової адміністрації України (далі – ДПАУ) Олександр Кірєєв на засіданні Кабінету Міністрів звернувся до уряду з проханням дозволити податковим органам використовувати непрямі методи для оцінки фінансової діяльності підприємств і визначення їхніх податкових зобов\'язань перед бюджетом. Введення подібних заходів підсилить контроль над експортними операціями, зменшить можливості використовування офшорних компаній у схемах з мінімізації оподаткування і збільшить надходження до бюджету. Оскільки вдалося ліквідовувати внутрішні схеми мінімізації оподаткування, експортери перемістили основні фінансові потоки за рубіж. Тому склалися сприятливі умови перейти до непрямих методів оцінки бази оподаткування, що дозволить донараховувати приховувані суми податків.

Ініціативу податкової реформи підтримав і міністр фінансів В. Пинзеник. Він заявив, що саме через експортні операції компаній через офшори в першому кварталі 2006 року значно впали надходження від податку на прибуток підприємств, а втрати держбюджетів усіх рівнів уже перевищили 2,5 млрд грн. Через офшорні зони пройшов 41 відсоток експорту.

Але питання щодо застосуванню непрямих методів було сприйнято не однозначно, деякі політичні діячі почали шукати в цьому політичні та інші мотиви. Певний час непрямі методи існували лише в уяві.

Проведений аналіз застосування непрямих методів визначення розміру податкових зобов\'язань платників податків, а також практики застосування даного інституту у інших країнах дозволяє зробити такі висновки.

По-перше, із введенням непрямих методів податківці зробили перші кроки щодо їхнього застосування. Ці кроки принесли певні плоди у вигляді додатково донарахованих податкових зобов\'язань. Але виникли і певні проблеми. Не завжди непрямі методи використовують згідно з Законом 2181. Недотримання формальних привидів для застосування непрямих методів призводить до оскарження і скасування результатів перевірок у судах.

По-друге, законодавством не вирішено питання правомірності посилання фізичних осіб – суб\'єктів підприємницької діяльності – під час застосування непрямих методів на те, що їхній дохід був накопичений у минулому, в тому числі і до періоду початку декларування доходів (до 1993 року), або що кошти були позичені у родичів, які не є підприємцями. Перевірити цю інформацію практично неможливо, тому що на момент введення непрямих методів не було проведено суцільного декларування майнового стану фізичних осіб.

По-третє, відсутність достатньої судової практики та реальної можливості притягнення посадових осіб органів державної податкової служби до відповідальності за необґрунтоване застосування непрямих методів на практиці створює додаткові проблеми як платникам, так і податковим органам. Основною гарантією захисту прав і законних інтересів платників податків повинно стати законодавче закріплення чіткого та дієвого механізму відповідальності посадових осіб податкових органів. Наявність такого механізму буде стримуючим фактором для необґрунтованого застосування до платників податків заходів, у законності або результативності яких у податкових органів є сумніви. Дане питання потребує вирішення у першу чергу.

По-четверте, подальше застосування непрямих методів неможливе без прийняття Закону про методику визначення сум податкових зобов\'язань за непрямими методами, який очікує податкова служба з червня 2004 року.

Таким чином, у цілому застосування непрямих методів в Україні є доцільним і виправданим, але без вирішення викладених вище проблем буде малоефективним, може супроводжуватися зловживаннями з боку податкових органів і порушенням прав платників податків.

Література:

1. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-ІЙ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10.

2. Методика визначення сум податкових зобов\'язань за непрямими методами: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2002 р. № 697 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 22 (14.06). – Ст. 1066.

3. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов\'язань за непрямими методами: Наказ Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2002 р. № 312 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 2002. – № 41. – жовтень.

4. Вахітов Р., Репа А. Непрямі методи визначення податкових зобов\'язань. Дебет-кредит // Школа бухгалтера. – 2002. – № 36. – С. 38–40.

5. Воловик Е.М. Метод косвенного определения доходов налогоплательщиков на основе расчета выхода продукции по обьему использованного сырья или метод процентго содержания // Налоговый вестник. – 2000. – 21 апреля.

6. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування: Переклад 2-го англ. вид. – К.: Абрис, 1997. – С. 237.

7. Іванов Ю. Непрямі методи: побоювання були недаремні // Бухгалтерія. – 2002. –№ 24/1-2 (491/1-2). – С. 30–35.

8. Проблемы налоговой системы России: теория, опыт, реформа: Сборник научных трудов / Под ред. М. Алексеева, С. Синельникова. – М.: Институт зкономики переходного периода, 2000.

9. http// www. tax – nalog .km. ru („Енциклопедія податків\").

10. http// www. loc. gov (Бібліотека Конгресу США).

11. http// www.гаda kiev.ua (Офіційний сайт Верховної Ради України).