ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Застосування методу розрахунку грошових надходжень для визначення суми податкового зобов’язання платника податків

Так, на підставі встановленого складається акт документальної перевірки за фактом взаємин підприємства „А\", що перевіряється, з підприємством „Б\", що не звітує, і вилучаються (із залишенням копій) у підприємства „А\" документи, що свідчать про приховування (заниження) об\'єктів оподатковування і можливу несплату податків підприємством „Б\".

Матеріали перевірки разом із вилученими документами використовуються при перевірці підприємства „Б\" чи у випадку реєстрації цього підприємства в іншій ДПІ направляються в державну податкову інспекцію за місцем обліку підприємства „Б\" для визначення розміру його податкових зобов\'язань по непрямих методах.

У випадку ведення підприємством зовнішньоекономічної діяльності додатково для обчислення може використовуватися інформація, отримана з органів митної служби (АРМ „Митниця\"), НБУ щодо одержання ліцензії в іноземній валюті, зіставлення даних державного податкового органу щодо заявки на покупку валюти, повернення товару чи інших матеріальних цінностей з-за кордону. При цьому об\'єктом оподаткування на додану вартість і податком на прибуток у звітному періоді може визначатися велика із сум:

– результат множення, суми витрат, здійснених із банківського рахунка підприємства, і (чи) вартості завезених товарів на коефіцієнт середньої рентабельності витрат чи результат множення суми засобів, перерахованих на банківський рахунок підприємства (митної вартості відвантажених товарів), на відповідний коефіцієнт рентабельності.

У випадку відхилення від надання зведень [А. 2] метод грошових надходжень доцільніше використовувати для визначення бази обкладання акцизним збором, податком на доходи фізичних осіб – суб\'єктів підприємницької діяльності, податком із реклами тощо. Підставою для обчислення в цьому випадку є дані на банківських рахунках і ставки оподатковування відповідно до законодавства.

У випадку неведення податкового обліку чи відсутності первинних документів [А.3] особливості застосування непрямих методів обумовлені тим, які саме документи відсутні: чи ті, що свідчать про податкове зобов\'язання, чи ті, що підтверджують валові витрати і податковий кредит. При цьому доцільно здійснювати розрахунок податкових зобов\'язань шляхом аналізу засобів, що надійшли на банківські рахунки, і інших наявних документів, що можуть свідчити про податкове зобов\'язання.

У той же час потрібно пам\'ятати, що відповідно до вимог пп. 4.3.2 п. 4.3 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III „Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами\" у випадку відсутності окремих документів обліку непрямий метод може застосовуватися винятково для визначення об\'єкта чи оподатковування його елементів, пов\'язаних із такими документами.

Наприклад (така схема можлива для застосування до фізичної особи – суб\'єкта підприємницької діяльності), підприємством не подано у встановлений термін декларацію з податку на прибуток. Крім того, перевіркою встановлено, що на підприємстві податковий облік не ведеться (відсутні книги обліку продажу і придбання товарів (робіт, послуг) і окремі регістри бухгалтерського обліку). На підставі зазначеного керівником податкового органу приймається рішення про застосування непрямих методів.

Відповідно до банківських виписок за звітний період на рахунки підприємства надійшло 100 тис. грн, у тому числі інкасований наявний виторг становить 20 тис. грн. Крім того, відповідно до звітів по РРО і контролюючих стрічок виторг підприємства за звітний період становив 23 тис. грн. Одночасно зустрічною перевіркою встановлено, що засновником (посадовою особою) платника податків сплачено 7 тис. грн орендної плати, тобто витрати, безпосередньо пов\'язані з веденням господарської діяльності платника податків. При цьому в бухгалтерському обліку заборгованість підприємства перед зазначеним засновником (посадовою особою) відсутня.

Платежі в бюджет і державні цільові фонди в звітному періоді не здійснювалися.

У таких випадках доцільно визначити податкове зобов\'язання шляхом порівняння обсягу валового доходу за даними платника податків і суми засобів, отриманих на рахунок платника податків з додаткової суми наявних засобів, сплачених фізичними особами, без відображення заборгованості в бухгалтерському обліку.

Визначення бази оподатковування в цьому випадку може здійснюватися так:

100 тис. грн – 20 тис. грн +23 тис. грн + 7 тис. грн = 110 тис. грн

Надалі із суми 110 тис. грн віднімаються обов\'язкові до сплати платежі в бюджет і державні цільові фонди по відповідних ставках оподатковування, установлених спеціальним законодавством із питань оподатковування.

Непрямі методи визначення бази оподаткування застосували нещодавно працівники Свалявської МДПІ до одного із товариств району.

Підстав для перевірки цього ТОВ із застосуванням непрямих методів було вдосталь. Зокрема, невстановлене фактичне місцезнаходження СПД, відсутність необхідних первинних документів, а отже, і їхнє ненадання для проведення документальної перевірки.

Відповідно до установчих документів, підприємство знаходиться у селі Неліпино Свалявського району. Згідно із поданим пакетом документів у Свалявську МДПІ, товариство орендує нежиле приміщення у мешканця Запоріжжя. Останній у свою чергу придбав будову відповідно до договору дарування. Однак про реєстрацію ТОВ за адресою у Неліпино йому нічого не відомо. Тож довелося свалявським інспекторам звернутися за допомогою щодо встановлення місцезнаходження ТОВ до співробітників податкової міліції Мукачівської ОДПІ.

Враховуючи те, що товариством для проведення документальної перевірки не представлено ні книги обліку придбання та продажу товарів, ні первинних бухгалтерських документів, ні податкових накладних, податкові зобов\'язання платника податків довелося визначати за допомогою розрахунку грошових надходжень. Базувався він на визначенні показника доходів, одержаних підприємством від здійснення господарської діяльності. Крім того, у процесі перевірки було направлено запити на проведення зустрічних перевірок щодо фінансово-господарських взаємин із СПД Дніпропетровська та Запоріжжя. Так було визначено реальні обсяги товарообороту та грошових потоків.

Внаслідок цього донараховано до сплати в бюджет податок на прибуток (за четвертий квартал минулого року і перший квартал поточного) на суму близько 510 тисяч гривень. А оскільки витрати маркетингових послуг не були підтверджені документально, то зменшено також податковий кредит з ПДВ на загальну суму близько 255 тисяч гривень.

Література:

1. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-III (зі змінами і доповненнями).

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-111 (зі змінами і доповненнями).

3. Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов\'язань по непрямих методах: Постанова КМ України від 27.05.2002 № 697.

4. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов\'язань по непрямих методах, затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2002 р. № 312/ДСК.

6. Іванов Ю. Непрямі методи: побоювання були недаремні // Бухгалтерія. – 2002. – № 24/1-2 (491/1-2). – С. 30–35.

7. Вахітов Р., Репа А. Непрямі методи визначення податкових зобов\'язань. Дебет-кредит // Школа бухгалтера. – 2002. – № 36. – С. 38–40.