ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Застосування кримінального покарання у вигляді штрафу в зарубіжних країнах

Реферат на тему:

Застосування кримінального покарання у вигляді штрафу в зарубіжних країнах

У науці кримінального права існує багато підходів до визначення поняття „покарання\" і його суті, що ставить досить непросту проблему вибору його теоретичних дефініцій. У зв\'язку з цим законодавець часто ухиляється від визначення поняття „покарання\", залишаючи це питання відкритим для дискусій серед науковців-криміналістів. Тому ці питання неодноразово займали провідне місце у наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених на міжнародних конгресах і симпозіумах з проблем кримінального права.

Над питанням застосування покарань працювали або працюють такі вітчизняні вчені, як П.П. Андрушко, Ю.В. Александров, М.І. Бажанов, Л.В.Багрій-Шахматов, М.Й. Коржанський, П.С. Матишевський, В.В. Сташис, С.С. Яценко та інші, а також зарубіжні вчені В.М. Веселова, Р.Р. Гюальалієва, В.Н. Дерендяєв, В.К. Дуюнов, Ю.М. Загудаєв, Н.П. Лумпова, І.Л. Марогулова. У працях цих авторів розглядаються або всі кримінальні покарання, або їх окремі види як альтернатива позбавлення волі, тобто такі як: штраф, конфіскація, виправні роботи, громадські роботи та інші.

Наукові дослідження та судова практика обґрунтовано роблять висновок про низьку ефективність найрозповсюдженішого виду покарання, яким є позбавлення волі. Воно обходиться „дорого\" як у фінансовому, так і в соціальному аспектах. Місця позбавлення волі залишаються своєрідною школою злочинного світу, у них йде процес удосконалення злочинної діяльності. У даний час в Україні виникають труднощі щодо трудового використання праці осіб, які знаходяться у місцях позбавлення волі. Так, у 2003 році працею було забезпечено тільки 74,5 % таких осіб [1].

Тому виникає гостра проблема пошуку альтернатив позбавлення волі. Так, ще у матеріалах VII конгресу ООН 1985 року як альтернативи позбавлення волі називали штраф, виправні роботи без обмеження волі, умовне засудження та інші.

Динаміка застосування судами України такого виду кримінального покарання, як позбавлення волі, складає: 1998 р. – 37,7 %; 1999 р. – 73,5 %; 2000 р. – 35,9 %; 2001 р. –34, 9 %; 2003 р. – 34,0 %. Географія застосування цього покарання найбільш суттєво проявилася в 2002 р. у наступних регіонах: м. Київ – 42,5 %; Дніпропетровська обл. – 41,2 %; Автономна Республіка Крим – 40,0 %, а найменше – Івано-Франківська область – 18,3 %. [2, С. 36, 39] Разом з тим, кримінальний закон України передбачає у відповідних статтях дванадцять різних видів кримінальних покарань. Це дозволяє судам більш диференційовано підходити до обрання того чи іншого виду.

В українській кримінально-правовій літературі, присвяченій проблемам покарання і особливо питанням їх класифікації, широко відоме поняття „майнові покарання\". Його використовують часто, коли йдеться про штраф як засіб боротьби зі злочинністю.

Покарання у вигляді штрафу використовується у законодавчій і судовій практиці багатьох зарубіжних держав. Тому метою даної статті є спроба описати досвід деяких зарубіжних країн щодо законодавчого регулювання такого виду кримінального покарання майнового характеру, як штраф, та зробити відповідну порівняльну характеристику із кримінальним законодавством України.

Штраф за кримінальним законодавством Великобританії. Кримінальне законодавство в сучасній Англії характеризується великою кількістю джерел. Джерелами права є судові прецеденти і статути, тобто парламентське законодавство. Кримінальне законодавство Англії продовжує розвиватися шляхом підготовки та видання окремих нормативних актів, у зв\'язку з тим, що відсутній єдиний кримінальний кодекс Великобританії. Такими актами, наприклад, є Закон про кримінальну юстицію 1991 року, Закон про поліцію 1997 року, Закон про злочин (покарання) 1997 року та інші.

Штраф у Великобританії є найбільш розповсюдженим заходом кримінального покарання. За загальним правилом, він призначається на розсуд суду, причому суд може призначити штраф як основну, так і додаткову санкції щодо особи, яка винна в скоєнні злочину, за який передбачено відповідний строк позбавлення волі. Розмір штрафу передбачається відповідними законами і залежить від тяжкості скоєного злочину. У зв\'язку з цим судді наділені правом альтернативно застосовувати той чи інший вид кримінального покарання, за винятком, умисних вбивств, де передбачено довічне ув\'язнення, і злочинів, де санкції чітко зазначені в законі [3, С. 106].

Перед тим як визначити конкретну суму штрафу як кримінального покарання винній особі, суд завжди повинен встановити її фінансовий стан, причому конкретна сума штрафу визначається на основі внутрішнього переконання суду та залежно від ступеня суспільної небезпеки злочину. Визначаючи розмір штрафу суд повинен брати до уваги обставини скоєння злочину, а також матеріальний стан звинуваченого (причому, як той, що був відомий до судового засідання, так і той, який був виявлений у суді).

Якщо в майбутньому буде виявлено, що призначений підсудному штраф не ґрунтується на інформації про його фінансовий стан, то сума штрафу може бути зменшена або він може бути повністю або частково відмінений, а строк тюремного ув\'язнення за тим же вироком може бути пропорційно скорочений (ст. 21 Закону про кримінальну юстицію 1991 р., з доповненнями).

За несплату штрафу у визначений термін в Англії застосовується тюремне ув\'язнення, яке залежить від його суми. Відповідно до 31 Закону про повноваження кримінальних судів 1973 р. суд має право видавати накази: про встановлення строку сплати штрафу; визначити, що сплата може проводитися шляхом внесків у такому розмірі і по таких датах, як визначено судом, або звільнити від внесення завдатку, або зниження його розміру.

При призначенні штрафу суди в кожному конкретному випадку зобов\'язані видати наказ, який визначає строк позбавлення волі, що має відбути засуджена особа, якщо вона не сплатила штраф в установлений строк. Встановлений судом за несплату штрафу строк не може перевищувати 12 місяців, а особа, щодо якої був виданий наказ про призначення штрафу, не може бути позбавлена волі за винятком: 1) коли особа немає достатніх засобів для сплати зазначеної суми; 2) коли суд прийде до висновку, що особа не буде довго проживати в Англії, щоб встигнути виплатити належну суму; 3) наказ виданий судом, що засудив особу до негайного позбавлення волі або поміщення у центр затримання, або особа відбуває строк позбавлення волі чи поміщена в центр затримання.

За своїм розсудом суд може надати підсудному час для сплати штрафу (відстрочити сплату) залежно від його розміру за винятком випадків, коли: 1) злочинна дія передбачає позбавлення волі, а підсудний може сплатити штраф негайно; 2) у підсудного немає постійного місця проживання і він вірогідно виїде з Англії; 3) щодо нього уже є рішення про взяття під варту.

Штраф може бути відмінений у зв\'язку з такими обставинами: умовного або абсолютного виправдання, відбуття покарання, госпіталізації.

Призначення неповнолітнім злочинцям штрафу як кримінального покарання у Великобританії має певні особливості. Суд має право застосувати до неповнолітніх і молодих злочинців наказ про сплату штрафу, відшкодування збитків, судових витрат тощо. Якщо особи не досягли 17 років і скоїли злочин, за який передбачено покарання у вигляді штрафу, суд має право видати наказ про обов\'язковість сплатити певну суму як самими неповнолітніми, так і їх батьками чи опікунами, причому максимальний розмір штрафу вказаний у Законі. Державний секретар має право (шляхом видання наказу) збільшити розмір штрафу у випадках девальвації національної валюти.