ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Законодавче закріплення загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Таким чином, у 1999 році до загальнодержавних податків та обов\'язкових платежів відносилися: податок на прибуток підприємств; прибутковий податок з громадян; податок на майно; земельний податок; податок на додану вартість; акцизи; мито; лісовий дохід; плата за користування водними ресурсами; плата за користування надрами; державне мито; відрахування на геологорозвідувальні роботи; відрахування на дорожні роботи; внески до Пенсійного фонду; відрахування на обов\'язкове соціальне страхування; внески до Фонду сприяння зайнятості населення [6, с. 48].

У 2000 році був введений збір за використання радіочастотного ресурсу України [7], у 2001 році – збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний) [8], у 2003 році були введені внески на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [9], збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію [10], збір за проведення гастрольних заходів [11]. У 2004 році був введений судовий збір [14], а в наступному 2005 році введений збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності [12].

Таким чином, якщо в 1991 році нараховувалося всього 16 видів загальнодержавних податків, зборів та інших обов\'язкових платежів, то в 1997 році їхня кількість зросла до 19, в 2000 році – до 24, то в 2005 році їх нараховувалося 30 видів. До них належали: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок з власників транспорт-них засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земльні ділянки державної і комунальної власності); податок на нерухоме майно (нерухомість); податок на промисел; комунальний податок; фіксований сільськогосподарський податок; податок на додану вартість; акцизний збір; мито; збір за спеціальне використання природних ресурсів; державне мито; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір на обов\'язкове соціальне страхування; збір на обов\'язкове державне пенсійне страхування; збір до Фонду здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; збір до Державного іннова-ційного фонду; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; рентні платежі; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; гербовий збір; збір за використання радіочастотного ресурсу України; збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); внески на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; збір за проведення гастрольних заходів; судовий збір; збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природ-ний газ для споживачів усіх форм власності.

В проекті Податкового кодексу України, підготовленого Кабінетом Міністрів України, у статті 1025 пропонується введення таких видів загальнодержавних податків, зборів і платежів: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; податок на майно; податок на транспортні засоби; державне мито; мито; рентні платежі; платежі за спеціальне використання природних ресурсів; єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України; збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; екологічний збір [13].

Література:

1. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

2. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування: Закон України від 2 лютого 1994 року № 1304-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 21. – Ст. 130.

3. Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування: Закон України від 18 лютого 1997 року № 77-97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119.

4. Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування: Закон України від 09 квітня 1999 р. № 588-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 192.

5. Про гербовий збір: Закон України від 13 травня 1999 р. № 643-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 26. – Ст. 215.

6. Федоров В.М., Льовочкін С.В. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України. – № 6. – 1999. – С. 40–48.

7. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 01 червня 2000 р. № 1770-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 298.

8. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30.

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов\'язкового державного страхування: Закон України від 16 січня 2003 р. № 429-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10–11. – Ст. 87.

10. Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет на 2003 рік та деяких інших законодавчих актів: Закон України від 22 травня 2003 р. № 849- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 33–34. –Ст. 267.

11. Про гастрольні заходи в Україні: Закон України від 10 липня 2003 р. № 1115-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 7. – Ст. 56.

12. Про внесення змін до Закону України „Про державний бюджет на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 17–19. – Ст. 267.

13. Проект податкового кодексу України // www.sta.gov.ua

14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 42. – Ст. 492.

15. Юридична енциклопедія: в 6 Т. – Т. 4. Н.-П. / Редкол.: Шемшученко Ю.С. (голова редколегії) та ін. – К.: Видавництво „Українська енциклопедія імені М.П. Бажана\", 2002. – 720 с.