ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Законодавче забезпечення загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів

– мито;

– збір за спеціальне використання природних ресурсів;

– державне мито;

– збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

– збір за забруднення навколишнього природного середовища;

– збір на обов\'язкове соціальне страхування;

– збір на обов\'язкове державне пенсійне страхування;

– збір до Фонду здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

– збір до Державного інноваційного фонду;

– плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

– рентні платежі;

– збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

– гербовий збір;

– збір за використання радіочастотного ресурсу України;

– збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний);

– внески на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

– збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

– збір за проведення гастрольних заходів;

– судовий збір;

– збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Наглядно це показано як результат дослідження в табл. 1.

Велика кількість загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів ускладнювала механізм сплати податків на всій території України.

У проекті Податкового кодексу України від 14.05.2002 р., підготовленого Кабінетом Міністрів України, статтею 1025 пропонується введення лише 13 видів загальнодержавних податків, зборів і платежів, до яких відносяться: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; податок на майно; податок на транспортні засоби; державне мито; мито; рентні платежі; платежі за спеціальне використання природних ресурсів; єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України; збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; екологічний збір [15].

У свій час висловлювалась думка про те, що в разі прийняття Податкового кодексу України доцільно було б застосовувати 5-річний мораторій на внесення до нього змін, що стосуються переліку загальнодержавних податків і зборів[40, 33], а також вилучити норму, яка дає право встановлювати базу і ставки оподаткування в інших, крім Кодекс, нормативних актах [17, 7].

Надходження від загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів у бюджет України з року в рік зростали. Якщо загальна сума всіх податкових надходжень в 2000 році складала 30 млн 832 тис. грн., у 2001 році – 36 млн 203,1 тис. грн., у 2002 році – 44 млн 50,1 тис. грн., то в 2003 році їх сума виросла до 53 млн 728, 6 тисяч гривень [18, с. 13].

Наглядно надходження окремих видів загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів за період з 2000 по 2003 рр. показано в таблиці № 2 [18, с. 13].

Таблиця 1

Зміни та доповнення загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів з прийняттям та зміною податкового законодавства

з/п

Закон України „Про систему оподаткування\" від 25.06.91 р. № 1251-XII//ВВРУ від

24.09.1991 р. № 39. – Ст. 510

Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування\" від 02.02.1994 р.

3904-XII // ВВРУ від 24.05.1994 р.,

21. – Ст. 130

1991

1994

Прямі податки

1.

Податок на прибуток

+ Податок на доходи підприємств і організацій

2.

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні

3.

Податок на доходи

4.

Прибутковий податок з громадян

+

5.

Податок на фонд оплати праці колгоспників

6.

Податок з власників транспортних засобів

+ Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

7.

Плата за землю

+

8.

Екологічний податок

9.

Податок на майно підприємств

10.

Податок на нерухоме майно громадян

11.

Податок на промисел

Непрямі податки

1.

Податок з обороту

2.

Податок на експорт і імпорт

3.

Податок на добавлену вартість

+

4.

Акцизний збір

+

5.

Мито

+

Платежі за ресурси

1.

Плата за природні ресурси

+ Плата за спеціальне використання природних ресурсів

2.

Лісовий дохід

3.

Державне мито

+

4.

Плата за відшкодування витрат на геологорозвідку вальні роботи

5.

Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг

6.

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

7.

Внески до Фонду сприяння зайнятості населення

8.

Внески до Фонду соціального страхування України

9.

Внески до Пенсійного фонду України

10.

Внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

з/п

Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування\"

від 18.02.97 р.

77/97-ВР//ВВРУ, 1997р.

16. – Ст. 119

Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок\" від 17.12.98 р. № 320-XIV//ВВРУ від 12.02.1999 р.

5-6. – Ст. 39-40

Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування\" від 09.04.99 р. № 588-XIV//ВВРУ, від 28.05.99 р. № 20-21,Ст.192

1997

1998

1999

Прямі податки

1.

+ Податок на прибуток підприємств

+

+

2.

3.

4.

+ Податок на доходи фізичних осіб

+

+

5.

6.

+

+

+

7.

+ Плата (податок) за землю

+

+

8.

9.

10.

+ Податок на нерухоме майно (нерухомість)

+

+

11.

+

+

+

12.

Комунальний податок

+

13.

Фіксований сільськогосподарський податок

+

Непрямі податки

1.

2.

3.

+ Податок на додану вартість

+

+

4.

+

+

+

5.

+

+

+

Платежі за ресурси

1.

+ Збір за спеціальне використання природних ресурсів

+

+

2.

3.

+

+

+

4.

+ Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

+

+

5.

Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України

6.

+ Збір за забруднення навколишнього природного середовища

+

+

7.

-

8.

+ Збір на обов\'язкове соціальне страхування

+

+

9.

+ Збір на обов\'язкове державне пенсійне страхування

+

+

10.

+ Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

+

+

11.

Збір до Державного інноваційного фонду

+

+

12.

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

+ Плата за придбання торгового патенту на здійснення торгової діяльності

+

13.

Рентні платежі

+

+

14.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства