ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Законодавче забезпечення загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів

Реферат на тему:

Законодавче забезпечення загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен громадянин зобов\'язаний сплачувати податки і збори в порядку і в розмірах, встановлених законом [1, с. 26].

Структура податкової системи законодавчо закріплена Законом України „Про систему оподаткування\". Згідно з чинним законодавством усі податки і збори, що сплачуються, поділяються на загальнодержавні і місцеві.

Загальнодержавні податки і збори (обов\'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України, стягуються на всій території України і зараховуються у відповідні бюджети та державні цільові фонди згідно з існуючим законодавством України.

У свій час під терміном „податі\" розумілися взагалі всі прямі податки або тільки деякі особисті [20, с. 43].

В юридичній енциклопедії під податком розуміється обов\'язковий індивідуально безоплатний платіж, що сплачується у встановленому законом порядку [21, с. 602].

Більш ширше трактування податку дається в Законі України „Про систему оподаткування\", де під податком, збором, іншим обов\'язковим платежем до бюджетів і внеском до державних цільових фондів розуміється обов\'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України [2].

Під збором розуміється обов\'язковий платіж юридичних і фізичних осіб за послуги, що надаються державою та органами місцевого самоврядування [19, с. 92].

У 1991 році всіх загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів нараховувалось 16 видів. До них належали: податок на прибуток, податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні, податок на доходи, прибутковий податок з громадян, податок на фонд оплати праці колгоспників, податок з власників транспортних засобів, плата за землю, податок з обороту, податок на експорт та імпорт, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, плата за природні ресурси, лісовий дохід, державне мито, екологічний податок [1].

Законом України від 2 лютого 1994 року „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про систему оподаткування\" до загальнодержавних податків та інших обов\'язкових платежів, крім існуючих, були введені: податок на майно підприємств, податок на нерухоме майно громадян, податок на промисел, внески до Фонду сприяння зайнятості населення, внески до Фонду соціального страхування України, внески до Пенсійного фонду України, внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, плата по відшкодуванню витрат на геологорозвідувальні роботи, відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг, плата за забруднення навколишнього природного середовища [2].

Цим Законом існуючий раніше податок на прибуток замінювався податком на доходи підприємств і організацій; податок з власників транспортних засобів, на податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за природні ресурси, на плату за спеціальне використання природних ресурсів.

У той же час такі податки, як податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні, податок на доходи, податок на фонд оплати праці колгоспників, податок з обороту, податок на експорт і імпорт, екологічний податок, були відмінені [2].

Таким чином, у 1994 році в Україні існувало всього 19 загальнодержавних податків і зборів та інших обов\'язкових платежів.

Новий якісний етап розвитку податкової системи припадає на 1996–1997 роки. Про це свідчить Указ Президента України „Про заходи щодо реформування податкової політики\" від 31.06.96 р. № 621/96 [14]. Цим нормативним актом сформульовано завдання з реформування податкової політики і встановлено трьохмісячний термін для прийняття відповідних рішень.

У 1997 році Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування\" від 18.02.97 р. були введені: збір до Державного інноваційного фонду, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, рентні платежі. Крім того, податок на доходи підприємств і організацій називався податком на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян замінювався податком на доходи фізичних осіб, плату за землю було викладено в новій редакції як плату (податок) за землю, податок на нерухоме майно громадян називався просто податком на нерухоме майно (нерухомість), податок на добавлену вартість став називатися податком на додану вартість, плату за відрахування витрат на геологорозвідувальні роботи замінено на збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; внески до Фонду соціального страхування України замінено збором на обов\'язкове соціальне страхування; внески до Пенсійного фонду України замінено збором на обов\'язкове державне пенсійне страхування. Крім того, існуючі до цього відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг та внески до Фонду сприяння зайнятості населення були ліквідовані [3].

У 1998 році Законом України „Про фіксований сільськогосподарський податок\" від 17.12.98 р. були введені: комунальний податок; фіксований сільськогосподарський податок; збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України. Замість плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності була введена плата за придбання торгового патенту на здійснення торгової діяльності [4].

У наступному 1999 році Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування\" від 09.04.99 р. був введений збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і одночасно скасований збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, який проіснував менше як півроку [5]. Пізніше в травні того ж 1999 року був введений гербовий збір [6], у 2000 році – збір за використання радіочастотного ресурсу України [7], у 2001 році – збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний) [8], у 2003 році були введені внески на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [9], збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію [10], збір за проведення гастрольних заходів [11]. У 2004 році був введений судовий збір [12], а в наступному 2005 році – збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності [13].

Таким чином, якщо в 1991 році нараховувалося всього 16 видів загальнодержавних податків, зборів та інших обов\'язкових платежів, то в 1997 році їх кількість зросла до 19, в 2000 році – до 24, то в 2005 році їх нараховувалося 30 видів. До них належали:

– податок на прибуток підприємств;

– податок на доходи фізичних осіб;

– податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

– плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності);

– податок на нерухоме майно (нерухомість);

– податок на промисел;

– комунальний податок;

– фіксований сільськогосподарський податок;

– податок на додану вартість;

– акцизний збір;