ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Законодавчі передумови залучення іноземних інвестицій через банківську систему України

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.

Тепер розглянемо, як вищезгаданий Закон України „Про режим іноземного інвестування\" вплинув на стан залучення іноземних інвестицій у галузі економіки.

Так, станом на 1 січня 2004 року іноземними інвесторами було вкладено у промисловість України 2,3 млрд дол. США, що становить 51,9 % загального обсягу іноземних інвестицій у нашу країну. Іноземні інвестиції залучені у 786 спільних підприємств.

Найбільш успішно іноземні інвестиції у промисловість залучали м. Київ, на який припадає 15 % іноземних інвестицій у галузь, Київська область – 13 %, Донецька та Запорізька області по – 11 % (15).

У машинобудівну галузь України станом на 1 січня 2004 року залучено іноземних інвестицій близько 350,0 млн дол. США.

Лідером із залучення іноземних інвестицій у машинобудуванні у 1993–2003 роках є Запорізька область, яка акумулювала близько половини всіх іноземних інвестицій у галузь, друге місце по залученню іноземних інвестицій у цей період посідає м. Київ [15].

Незначну суму інвестицій вкладено іноземними інвесторами в агропромисловий комплекс України, станом на 1 січня 2004 року понад 85 млн дол. США, що становить близько 2 % загального обсягу іноземних інвестицій в українську економіку [15].

Найбільш успішними регіонами у залученні іноземних інвестицій у сільське господарство є Донецька (12,4 %), Київська (11 %), Дніпропетровська (9 %), Харківська (5 %), Херсонська (5 %) області [15].

Понад 630 підприємств харчової та переробної промисловості залучили прямих іноземних інвестицій на суму понад 800 млн дол. США, з них більше як 31 % припадає на Київську область [15].

Слід зазначити, що існує нормативний правовий акт, який регулює питання захисту іноземних інвестицій – Закон України „Про захист іноземних інвестицій на Україні\" від 10 вересня 1991 року № 1540а-ХІІ, яким регулюються питання реквізиції іноземних інвестицій, гарантується перерахування іноземним інвесторам прибутків, отриманих на законних підставах, закріплюється право на реінвестування прибутку.

Законом України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб\'єктів підприємницької діяльності, створеної з використанням майна і коштів вітчизняного походження\" від 17 лютого 2000 року № 1457 встановлено, що на території України до суб\'єктів підприємницької діяльності включаючи постійні представництва нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій незалежно від форм і часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання і справляння податків, встановлений законами України для підприємств, створений без участі іноземних інвестицій.

Указом Президента України від 7 липня 1998 року „Про деякі питання іноземного інвестування\" врегульовані питання здійснення іноземних інвестицій у формі придбання державних боргових зобов\'язань.

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України\" від 15 липня 1999 року № 977 з метою стимулювання інвестиційної діяльності внесені зміни до Закону України „Про податок на додану вартість\", згідно з якими не обкладаються податком на додану вартість операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування його цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права.

З метою захисту іноземних інвестицій 3 квітня 1998 року від імені України підписана Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів.

Проведений у статті аналіз, показує, що головним фактором у формуванні інвестиційного клімату в державі є прийняття в 1997–2002 роках ряду законодавчих актів, сприятливих для економіки України та іноземних інвесторів.

Існують інші фактори, також позитивно впливають на зростання інвестицій в Україні: стабільна політична система; зростання ВВП; зростання золотовалютних резервів; зростання прямих іноземних інвестицій; реформа банківської сфери (основні положення бюджету 2004 року спрямовані саме на реформування цієї сфери); стабільна ситуація в економіці держави; проведення прозорої приватизації; відновлення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ та Світовим Банком).

На нашу думку, економічному зростанню України сприятиме підвищення ролі банків в інвестиційній діяльності. Для цього необхідно:

1) створити національне рейтингове агентство, яке дозволить прозоро висвітлювати ситуацію в політичному та

економічному житті держави, надаючи правдиву та об\'єктивну інформацію потенційним інвесторам;

2) провадити подальший розвиток вітчизняної банківської системи, яка потребує державного сприяння, тобто:

– підвищити роль Нацбанку, як емісійного центру та кредитора;

– вжити заходів, які б відновили довіру і спонукали населення заощадження зберігати в банку;

– активізувати розбудову триланкової банківської системи „Національний банк – комерційні банки – інвестиційні банки\", причому останні, які нині тільки формуються, можуть бути державними;

– постійно працювати над удосконаленням нормативно-правової бази функціонування банківських установ;

– реструктуризувати банківську систему в напрямі підвищення її капіталізації;

– стимулювати розміщення коштів банків у виробництва, що дають прибуток;

– протистояти розповсюдженню помилкових чуток про комерційні банки;

– скасувати селективну підтримку НБУ комерційних банків;

– провадити широкомасштабні програми інформування населення про діяльність банків;

– створити єдині та загальноприйняті норми щодо класифікації внутрішніх банківських ризиків, у тому числі і фінансових ризиків, оскільки на сьогодні в Україні вони відсутні;

– для підвищення ролі банків в активізації внутрішніх інвестицій необхідно посилити вимоги НБУ до банків щодо постійного збільшення їх статутного капіталу.

Література:

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991.

2. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996.

3. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997.

4. Про концесії: Закон України від 16.07.1999.

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000.

6. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України: Указ Президента України від 22.02.2001 № 108/2001.

7. Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні: Указ Президента України від 12.07.2001 № 512/2001 р. № 80.

8. Варфоломєєв С. Ринок українських євробондів // Банківська справа. – 2001. – № 2. – С. 61.

9. Вісник Національного банку України. – 2004. – № 2, 3. – С. 6–35; № 5. – С. 13.

10. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук.думка, 1998. – С. 276–392.

11. Затьковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

12. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Видавництво „Лібра\", 1998. – С. 370–392.

13. Шарп У. Александер Г., Бейли Дж. Инвестиция: Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1997 – XII. – С. 1022–1024.

14. Статистика України. – 2003. – № 3; 2004. – № 2, 3. – С. 9–21.

15. Статистичний бюлетень Держкомстату України за лютий 2002, січень 2003, лютий 2003, січень 2004, лютий-березень 2004.

16. Спеціальні економічні зони України – К.: Наукова думка, 2002. – С. 23–51.