ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальна характеристика суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил

Посадові особи підрозділу з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці можуть здійснювати провадження в будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній підпорядкованими регіональній митниці митними органами.

У цьому випадку справа про порушення митних правил приймається до провадження вповноваженою посадовою особою регіональної митниці за письмовим дорученням керівника підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці.

Посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці можуть здійснювати провадження в будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній посадовими особами регіональної митниці, уповноваженими складати протоколи про порушення митних правил, коли ці порушення виявлено в зонах діяльності підпорядкованих регіональній митниць.

Посадові особи підрозділу з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи – Держмитслужби – можуть здійснювати провадження в будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України.

У цьому випадку справи про порушення митних правил приймаються до провадження вповноваженими посадовими особами Держмитслужби за письмовим дорученням керівника підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

Посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби можуть здійснювати провадження в будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній посадовими особами Держмитслужби, коли ці порушення виявлено в зоні діяльності будь-якого митного органу України.

Посадова особа митного органу не може здійснювати провадження у справі, якщо вона є родичем особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні в справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто зацікавлена у відповідному рішенні у справі. Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі митного органу вирішується керівником підрозділу боротьби з митними правопорушеннями цього органу або його заступником.

Якщо керівник підрозділу боротьби з митними правопорушеннями митного органу, у якому здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до відповідальності, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати недоцільним здійснення провадження у справі митним органом, посадовими особами якого порушено справу, вона може бути передана до іншого митного органу. У цьому випадку питання про передачу справи до іншої митниці вирішується відповідною регіональною митницею; питання про передачу справи однією регіональною митницею до іншої вирішується Держмитслужбою.

Однак до даної групи суб\'єктів можна з упевненістю віднести ще й посадових осіб, уповноважених на складання протоколів про порушення митних правил (які в подальшому можуть і не розглядати справу). Згідно зі ст. 359 МКУ до них відносяться:

– посадові особи, які згідно із штатним розписом митного органу вповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення й пропуск через митний кордон України товарів і транспортних засобів і які безпосередньо виявили порушення митних правил;

– посадові особи підрозділу з організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби, регіональних митниць і митниць, які мають таке право згідно з посадовими обов\'язками;

– інші посадові особи, уповноважені на це керівником Держмитслужби або керівником регіональної митниці [5].

Другу групусуб\'єктів складають особи, особисто зацікавлені у результаті справи. Серед них виділяють осіб, які притягуються до відповідальності, та їхніх представників – законні представники, представники, які діють на підставі довіреності чи доручення, захисники.

До третьої групиможна віднести осіб, які сприяють здійсненню провадження, але особистої зацікавленості у справі не мають. До них належать свідки, експерти, перекладачі, поняті.

Така класифікація не відображена в чинному законодавстві. Навпаки, ст. 365 МКУ присвячена особам, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил, містить перелік осіб, які за нашою класифікацією входять до другої та третьої груп. Тобто серед учасників такого провадження МКУ не називає компетентні державні органи, вповноважені безпосередньо здійснювати дане провадження.

На нашу думку, таке формулювання некоректне, оскільки митні органи, а в деяких випадках і суди, займають повноправне положення поряд із іншими учасниками. Безперечно, обсяг і характер їхніх повноважень значно відрізняється від інших, але це пояснюється специфічними функціями, які вони виконують (зокрема, правоохоронну функцію).

Література:

1. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Кивалова. – Одесса, 2003. – С. 269.

2. Примірне положення про регіональну митницю: Наказ ДМСУ від 25.07.2003 р. № 500.

3. Про реорганізацію підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і підрозділів митної варти регіональних митниць: Наказ ДМСУ від 02.03.2005 р. № 138.

4. Митний Кодекс України від 11.07.2002 р. // ВВРУ. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.