ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальна характеристика суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил

Реферат на тему:

Загальна характеристика суб\'єктів провадження у справах про порушення митних правил

Будь-яка правозастосовна діяльність, якою є і провадження у справах про порушення митних правил, являє собою складний процес, проходить ряд послідовних стадій та має своїх суб\'єктів, тобто учасників, що беруть участь у такому процесі. Кожен із них наділений певним колом прав та обов\'язків, закріплених законодавчо.

Усіх суб\'єктів провадження у справах про порушення митних правил можна умовно поділити на три групи [1].

До першої з них відносяться так звані лідируючі суб\'єкти, наділені владними повноваженнями. До цієї групи належать, насамперед, органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил. Митний кодекс наділяє таким правом митні органи (ДМСУ, регіональні митниці, митниці) та суди. Відповідно до наказу ДМСУ „Про затвердження Примірних положень\" від 25.07.03 № 500 регіональна митниця є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи, який на території закріпленого за ним регіону здійснює в межах своєї компетенції митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи, координацію діяльності підпорядкованих йому митниць, спеціалізованих митних установ і організацій. Вона розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил; заводить справи про порушення митних правил, здійснює провадження в них\" [2].

Митниця ж є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі митної справи, який безпосередньо забезпечує дотримання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України. Митниця підпорядковується відповідній регіональній митниці або безпосередньо ДМСУ. Як і регіональна митниця, ця ланка митних органів також розробляє та реалізує плани заходів щодо запобігання контрабанді й порушенням митних правил, заводить справи про порушення митних правил, здійснює провадження в них [3].

Від імені регіональних митниць і митниць справи про порушення митних правил розглядаються керівниками цих митних органів або їхніми заступниками. Від імені Держмитслужби справи про порушення митних правил розглядаються посадовими особами, уповноваженими на це Головою служби або його заступниками, зокрема, посадовими особами підрозділів з організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Відповідно до ст. 362 МКУ провадження у справі про порушення митних правил здійснюють уповноважені посадові особи підрозділів з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в зоні діяльності якого було вчинене або виявлене таке порушення.

Підрозділи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил – це підрозділи митного органу, основним завданням яких є виявлення, припинення й розслідування митних правопорушень.

Служба митної варти та боротьби з контрабандою регіональної митниці, митниці (далі – служба) є оперативним структурним підрозділом регіональної митниці, митниці (далі – митниця) й підпорядковується начальнику митниці.

Служба відповідно до покладених на неї завдань, виконує такі функції:

– розробляє, організовує та здійснює самостійно або у взаємодії з правоохоронними органами, іншими митними органами України скоординовані заходи й спеціальні операції з виявлення й припинення контрабанди та порушень митних правил, а також із запобігання незаконному переміщенню транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України й затримання осіб, причетних до такого переміщення;

– вивчає структуру предметів митних правопорушень, тенденції й закономірності в скоєнні контрабанди та порушень митних правил, їхні форми й методи, здійснює їхнє прогнозування й розроблення рекомендацій, спрямованих на посилення контролю за переміщенням через митний кордон України окремих груп товарів і попередження протиправних дій;

– впроваджує на цій основі й реалізовує заходи щодо боротьби з митними правопорушеннями;

– вносить пропозиції начальнику митниці щодо організації боротьби з порушеннями митного законодавства;

– організовує в установленому Держмитслужбою України порядку в межах компетенції служби взаємодію й обмін інформацією з митними органами зарубіжних країн у питаннях надання правової допомоги в запобіганні, виявленні й розслідуванні порушень митного законодавства відповідно до міжнародних угод;

– здійснює провадження у справах про порушення митних правил і проведення дізнання у справах про контрабанду;

– забезпечує дотримання законності під час здійснення посадовими особами служби дізнання в кримінальних справах про контрабанду й провадження у справах про порушення митних правил;

– забезпечує за наявності підстав направлення до судів вищого рівня й наглядових прокурорів звернень стосовно перегляду рішень судів про закриття справ про порушення митних правил або незастосування конфіскації безпосередніх предметів порушення митних правил, уживає заходів для покращання стану справ у цьому напрямі діяльності;

– забезпечує спільно з працівниками юридичного підрозділу митниці участь представників митниці в судових засіданнях, на яких розглядаються справи про порушення митних правил або скарги чи позови до митних органів;

– виконує інші функції, що випливають із покладених на службу завдань [4].

Уповноваженими здійснювати провадження у справі про порушення митних правил вважаються посадові особи цих підрозділів, у посадові інструкції яких уключено відповідні права й обов\'язки.