ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків

На всіх етапах проведення оперативно-розшукових заходів, досудового слідства і з урахуванням обставин вчинення конкретного злочину виникає різна ситуація, що характеризується різноманітною кількістю доказової, оперативно-пошукової та іншої інформації. Діяльність податкової міліції здійснюється у визначених умовах часу, місця, середовища, у взаємозв\'язку з іншими процесами об\'єктивної дійсності, поведінкою осіб, які потрапили до сфери оперативно-пошукової діяльності і кримінального судочинства.

Процес одержання інформації (як у ході ОРЗ, так і досудового слідства) пов\'язаний з її виявленням, пошуком і накопиченням. Відповідно, враховуючи момент, джерела та зміст інформації, оперативний працівник (слідчий) володіє тією або іншою сукупністю даних про цей злочин. Ситуаційний підхід до процесу дослідження застосовується у різних сферах, зокрема і в діяльності податкової міліції: виявлення, розкриття, розслідування ухилень від сплати податків. У зв\'язку із зазначеним, ситуацію можна уявити як категорію, що об\'єктивно відображає обстановку на визначений момент і обумовлює подальше проведення різноманітних заходів (ОРЗ, слідчих дій), спрямованих на вирішення завдань, що виникли, з метою одержання доказів та інших даних про обставини підготовки та скоєння злочину. Ситуація може бути подана як сукупність інформації про обставини вчинення ухилень від сплати податків, що встановлена, вивчена, оцінена відповідними особами (оперативний працівник, слідчий). Це залежить, насамперед, від того, які з обставин, що характеризують злочинне діяння, встановлені, з яких джерел отримані і від того, що ще потрібно встановити в ході проведення ОРЗ або слідства.

Інформація про скоєний злочин знаходить своє відображення у певних джерелах як матеріального, так і ідеального (інтелектуального) характеру. Це означає, що в процесі виявлення, розкриття, розслідування ухилень від сплати податків дана інформація знаходить свій відбиток у певних документах (матеріали оперативної розробки, матеріали дослідчої перевірки, процесуальні документи).

Залежно від кількості та змісту інформації, якою володіють оперативні співробітники на момент реалізації матеріалів ОРД, виділяються такі ситуації, коли надані матеріали:

– містять необхідні дані про обставини вчинення ухилень від сплати податків (а також інших злочинів), є достатніми для прийняття рішення про порушення кримінальної справи;

– містять необхідні дані про обставини вчинення злочину, але їх недостатньо для прийняття рішення про порушення кримінальної справи і потребують подальшого проведення оперативних заходів та перевірочних дій;

– містять необхідні дані про обставини вчинення злочину, але їх недостатньо для прийняття рішення про порушення кримінальної справи, хоча відсутня інформація може бути отримана в ході проведення досудового слідства;

– не містять необхідних даних про обставини вчинення злочину, на підставі яких приймається рішення про порушення кримінальної справи і вони не можуть бути доповнені в ході проведення перевірочних заходів або досудового слідства (знищено документи обліку діяльності суб\'єкта підприємництва);

– не вміщують даних про обставини вчинення злочину, а свідчать про відсутність складу злочину в діях службових і фізичних осіб-платників податків (бухгалтерська помилка, неправильне ведення обліку, відображення проводок бухгалтерського обліку, відсутність умислу в діях суб\'єктів відповідальності за ст. 212 КК).

Залежно від того, який орган надає матеріали про порушення податкового законодавства до слідчих підрозділів, характерними є такі ситуації:

– дані про вчинений злочин отримані в результаті проведення документальної перевірки співробітниками податкової інспекції або відділів (управлінь) податкових розслідувань податкової міліції;

– дані про вчинений злочин отримані в результаті здійснення оперативних заходів підрозділами податкової міліції;

– інформація про вчинений злочин отримана в результаті спільних дій податкової міліції та податкової інспекції (Пенсійного фонду України, контрольно-ревізійного управління);

– інформація про вчинений злочин отримана, виходячи з даних розслідування інших злочинів.

Крім розглянутих, виділяються ситуації залежно від ступеня інформативності про суттєві ознаки злочину:

– повна інформативність про факти скоєння злочинів і про осіб, які їх вчинили;

– інформативність лише про деякі злочини, скоєні певною особою або злочинною групою;

– повна інформативність про подію злочину та осіб, які їх вчинили, за умови, що місцеперебування останніх невідоме;

– досить повна інформативність про подію злочину за відсутності даних про осіб, причетних до його вчинення;

– інформативність про подію, кримінально-правова кваліфікація якої ускладнена.

Характеристика оперативно-розшукової, слідчої ситуацій визначає напрям діяльності підрозділів податкової служби щодо збору необхідної доказової інформації.

Якість наданих суб\'єктами оперативно-розшукової функції матеріалів про порушення податкового законодавства до слідчих підрозділів залежить від багатьох обставин. Такими умовами, насамперед, є:

– знання положень законодавства про податки та інших нормативних актів, що мають відношення до обчислення і сплати податків;

– знання схем (способів та механізму) вчинення ухилень від сплати податків;

– повнота і правильність проведення документального дослідження діяльності суб\'єктів підприємництва, а також дотримання встановленого порядку його проведення;

– володіння методикою збору первинних матеріалів про порушення податкового законодавства;

– вилучення необхідних для дослідження документів, у тому числі і для проведення зустрічних перевірок;

– належна взаємодія спеціалістів державних податкових інспекцій (адміністрацій) або відділів податкових розслідувань і оперативних підрозділів податкової міліції;

– належна взаємодія органу дізнання (податкової міліції) із слідчими підрозділами щодо визначення обсягу та змісту первинних матеріалів про порушення податкового законодавства в кожному конкретному випадку і визначення їх подальшої перспективи (від етапу безпосереднього виявлення і до закінчення збору матеріалів про порушення податкового законодавства).

Досягнення позитивних результатів діяльності підрозділами податкової міліції у виявленні та розслідуванні ухилень від сплати податків можливо лише у комплексному використанні зусиль різних підрозділів податкової служби. Необхідно більш широко використовувати можливості оперативних підрозділів податкової міліції для документування фактів протиправної діяльності та використання їх у кримінальному судочинстві.