ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків

– для встановлення розрахункових рахунків в установах банків;

– для попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку злочинців;

– для обміну інформацією між оперативними підрозділами.

Для досягнення позитивного результату у документуванні злочинної діяльності необхідно визначити мету такої роботи, точно знати, які фактичні дані можуть бути отримані у процесі використання тих або інших засобів і методів, а також – яким чином можливе їх використання у кримінальному судочинстві. Особи, які здійснюють оперативні заходи, повинні знати кримінально-правові ознаки ухилень від сплати податків, особливості доказової інформації. Також необхідно знати, за допомогою яких дій може бути виявлена і зафіксована та або інша інформація про підготовку або вчинення злочину.

Для доказування та всього процесу кримінального судочинства зв\'язок і вплив проведення ОРЗ, і в цілому оперативно-розшукової діяльності, проявляється у тому, як і за допомогою яких методів, засобів ОРД встановлюється необхідна інформація, у якій формі, наскільки повно вона надається у розпорядження слідчого. Форму і зміст діяльності оперативних підрозділів органів податкової міліції визначають Закони України \"Про державну податкову службу в Україні\", \"Про оперативно-розшукову діяльність\", \"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\", а також відомчі нормативні акти з цього питання. Від того, яка форма, засоби і методи ОРД будуть застосовані в ході ОРЗ, залежить також якість, обсяг і зміст отриманої інформації про злочин і про осіб, які його вчинили. Відповідно це впливає на форму, у яку втілюється інформація, отримана оперативним шляхом, а також зміст діяльності органу дізнання, слідчого в ході проведення дослідчої перевірки і можливість її використання як доказів. Суттєве значення в даному випадку має допустимість використання інформації у кримінальному судочинстві щодо забезпечення безпеки та ефективності ОРД.

З самого початку проведення оперативно-розшукових заходів окремі питання можуть бути вирішені виконанням спільних дій із співробітниками слідчих підрозділів. Зазначене не означає розкриття сутності сил і засобів, які беруть участь у ході даних оперативних заходів. Метою взаємодії на даному етапі є визначення напряму діяльності оперативних підрозділів і тієї інформації, яку потрібно встановити. Це дозволяє визначити перелік документів, які можуть мати дані про обставини вчинення ухилень від сплати податків, а також вибір тактики і методики проведення ОРЗ. Необхідно зазначити, що питання взаємодії на цьому етапі не завжди носять офіційний характер і відповідне документальне оформлення. У більшості випадків зазначене має прояв у одержанні відповідних консультацій, які ефективно дозволяють вирішити проблемні ситуації. Вони можуть бути разовими або використовуватись протягом усього процесу проведення оперативно-розшукових заходів. У даному випадку без розкриття джерела інформації, засобів, які використовуються у ході ОРД, а також конкретної спрямованості оперативного підрозділу (без вказівки назви підприємства тощо) до слідчих підрозділів доводиться наявна інформація (знеособлена) про обставини вчинення злочину.

Взаємодія у ході проведення ОРЗ має важливе значення, оскільки вже на початковому етапі дозволяє визначити шляхи досягнення істини, економії сил і засобів, визначення судової перспективи матеріалів. Для консультацій під час оперативно-розшукових заходів, крім співробітників слідчих підрозділів, можуть залучатися й інші співробітники органів податкової служби, а також інші особи. Зокрема, можуть бути запрошені особи, які володіють спеціальними знаннями у сфері порядку ведення бухгалтерського обліку. Вони можуть допомогти у визначенні правомірності та змісту окремих фінансово-господарських операцій, змісту документів обліку. Залежно від характеру кожного з матеріалів, що знаходиться у провадженні, може бути визначено, кого із спеціалістів необхідно запросити для одержання відповідної консультації.

Реалізація матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Метою і спрямованістю оперативної розробки є максимальне одержання інформації, яку можна використати у кримінальному судочинстві. Реалізацію матеріалів оперативної розробки варто розглядати як багатоступеневий процес, а не дію, що полягає у наданні необхідних матеріалів до слідчих підрозділів. Виконання цього заходу потребує підготовки, планування дій і взаємодії з необхідними у кожному конкретному випадку підрозділами (фахівцями). Вибір відповідних сил і засобів визначається на підставі характеру та змісту наявної інформації про обставини вчинення злочину, умов, за яких він був вчинений, а також осіб, які його скоїли. Реалізації матеріалів оперативної розробки передує ретельне планування майбутньої діяльності. Зазначений план включає перелік заходів, призначених до виконання, а також сил і засобів взаємодії у ході реалізації. В основному взаємодія на цьому етапі здійснюється зі співробітниками (керівниками) слідчих підрозділів. Це викликано тим, що матеріали надалі передаються до слідчих підрозділів для прийняття рішення про порушення кримінальної справи.

Важливе значення для досягнення позитивних результатів діяльності має те, що співробітники слідчих підрозділів мають досвід у зборі первинних матеріалів для порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків. Вони можуть на основі наданих матеріалів зробити висновок про їх достатність і можливість використання у кримінальному судочинстві. Співробітники слідчих підрозділів можуть надати кваліфіковану допомогу щодо аналізу, оцінки матеріалів оперативної розробки і можливості їх застосування як фактичних даних у ході розслідування злочинів.

Специфіка реалізації матеріалів про факти ухилення від сплати податків полягає в тому, що вона здійснюється за допомогою такої стадії провадження за матеріалами, як дослідча перевірка. Це викликано тим, що даної категорії злочинів важко прийняти рішення про порушення кримінальної справи лише за матеріалами оперативної розробки, потрібно додатково виконати ряд заходів. Такими заходами є вилучення, витребування документів, проведення документального дослідження діяльності суб\'єктів підприємництва, одержання пояснень службових і інших осіб про обставини здійснення фінансово-господарських операцій та вчинення правопорушень у сфері оподаткування.

Специфіка складу злочину, передбаченого ст. 212 КК, окремі ознаки, що його характеризують, потребують встановлення певного кола інформації. У загальному вигляді це можна уявити як розкриття злочину. Розкрити злочин – означає встановити інформацію про обставини вчинення злочину, а також джерела інформації, що можуть бути використані у кримінальному судочинстві. Ставлення слідчих і оперативних працівників до аналізованого поняття різноманітне, оскільки діяльність і результати даних підрозділів оцінюються по-різному. Результативність оперативних підрозділів оцінюється насамперед за кількістю порушених кримінальних справ і направлених до суду матеріалів за протокольною формою досудової підготовки. Слідчі ж підрозділи визначають напрям своєї роботи відповідно до завдань кримінального судочинства – швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону, щоб кожний, хто скоїв злочин, був притягнений до кримінальної відповідальності і жодний невинний не був покараний. В окремих випадках, на думку оперативних працівників, отриманої і реалізованої оперативної інформації достатньо для порушення кримінальної справи, але в ході проведення досудового слідства нерідко виникають труднощі з її процесуальним закріпленням і використанням. Ці обставини призводять до припинення провадження у кримінальній справі.