ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків

Ухилення від сплати податків має специфічні особливості не тільки серед злочинів, віднесених до компетенції податкової міліції, але й стосовно інших. Це проявляється насамперед у тих обставинах, що підлягають встановленню і доказуванню щодо аналізованої категорії злочинів. Такими обставинами є:

– наявність факту ухилення від сплати податків;

– характеристика суб\'єкта підприємницької діяльності (назва, місцезнаходження, вид діяльності, структура, його мета і завдання);

  • підстави і дотримання встановленого порядку державної реєстрації суб\'єкта підприємництва;

– дотримання встановленого порядку реєстрації суб\'єкта підприємницької діяльності в територіальних органах податкової інспекції та інших установах (наприклад, Пенсійному фонді);

– відповідність статуту діяльності, що здійснюється платником податку;

– відомості про майно підприємства, наявність розрахункових рахунків в установах банків і обіг коштів;

– характер і зміст фінансово-господарських операцій;

– місце, час, мета, спосіб злочинної діяльності;

– за який звітний період вчинено ухилення від сплати податків;

– розмір прихованих прибутків (доходів) і несплачених податків, інших платежів за окремими звітними періодами, видами податків, загальний розмір заподіяних державі матеріальних збитків;

– характер і зміст нормативних актів, положення яких були порушені при вчиненні злочину;

– коло осіб, які брали участь у виконанні конкретної фінансово-господарської операції (як суб\'єкти даного злочину, так і інші особи), їх посадові і функціональні обов\'язки;

– дії, що виконувалися конкретними особами при здійсненні фінансово-господарських операцій і вчиненні ухилень від сплати податків;

– чи є в діях осіб ознаки інших злочинів (службова недбалість, службове підроблення, шахрайство з фінансовими ресурсами тощо);

– соціальна, професійна і кримінальна характеристика осіб, які брали участь у діяльності суб\'єкта підприємництва;

– наявність причинного зв\'язку між діянням і наслідками, що настали;

– обставини, що сприяли вчиненню злочинів.

Перераховані вище обставини мають пряме відношення до процесу розслідування, а також до проведення оперативно-розшукових заходів щодо порушення кримінальної справи та оперативного супроводження процесу досудового слідства. Необхідно зазначити, що оперативно-розшукові заходи і діяльність слідчого тісно пов\'язані, і розмежовувати ті обставини, які встановлює оперативний співробітник до порушення кримінальної справи і слідчий, було б помилковим, хоча у практичній діяльності нерідко виникають проблеми з цього приводу. Оперативні підрозділи встановлюють частину інформації про обставини вчинення злочину в ході ОРЗ або проведення дослідчої перевірки перед порушенням кримінальної справи, вважаючи це достатнім для прийняття рішення про її порушення і для процесу досудового слідства в цілому. В окремих випадках обсяг такої інформації є неповним і недостатнім для потреб досудового слідства. Співробітники органу дізнання, надалі вживаючи заходи щодо перевірки даних, надають матеріали до слідчих підрозділів. Останні, встановлюючи недостатність інформації в поданих матеріалах або недостатність самих матеріалів, повертають їх до органу дізнання для проведення додаткової перевірки, а також виключають можливість реалізації матеріалів оперативної розробки. Специфіка даної категорії злочинів проявляється і в тому, що за всіма матеріалами перед порушенням кримінальної справи обов\'язково проводяться заходи, передбачені ст. 97 КПК.

Дані статистики про виявлені і зареєстровані ухилення від сплати податків не повною мірою свідчать про дійсні масштаби поширення цього злочину. Це викликано як об\'єктивними, так і суб\'єктивними чинниками. Масове вчинення суб\'єктами господарювання ухилень від сплати податків ставить під загрозу виконання державних програм, загрожує безпеці держави. У зв\'язку із зазначеним особливу актуальність має проблема проведення оперативно-розшукових заходів як одного з важливих засобів виявлення і фіксації фактичних даних про підготовку або скоєння злочинів у сфері оподаткування. Для даної категорії злочинів ці відомості можуть бути отримані з таких джерел:

– документи первинного обліку, що відображають виконання фінансово-господарських операцій;

– документи бухгалтерського оформлення;

– документи митного оформлення на ввезення або вивезення товарів (продукції);

– матеріали санітарних та інших досліджень (наприклад, за одним з матеріалів у ході досліджень було визначено вміст новорічних подарунків, що дозволило надалі підтвердити наявні дані про ухилення від сплати акцизного збору при ввезенні товарів на митну територію України);

– документи бухгалтерської (податкової) звітності (декларації, розрахунки податків).

Виконанню завдань, які стоять перед оперативними підрозділами щодо документування злочинної діяльності, сприяє здійснення таких заходів:

– опитування осіб з їх згоди і використання їх добровільної допомоги;

– збір даних, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело і розміри прибутків;

– збір, вивчення документів і даних, що характеризують діяльність підприємства, установи, організації;

– перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ або окремих громадян;

– збір відомостей про протиправну діяльність осіб, які підозрюються у вчиненні ухилень від сплати податків;

– негласне виявлення і фіксування слідів злочинів у сфері оподаткування, документів та інших предметів, які можуть бути доказами підготовки, вчинення або приховування даного злочину, зокрема шляхом проникнення до помешкання, транспортних засобів, на земельні ділянки;

– зняття інформації з каналів зв\'язку, а також застосування інших технічних засобів одержання інформації;

– здійснення візуального спостереження із застосуванням технічних засобів;

– залучення до роботи гласних і негласних співробітників;

– одержання від юридичних і фізичних осіб інформації про підготовку або вчинення злочинів.

Проведення заходів оперативними підрозділами можливе як до, так і після порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків. У кожному окремому випадку ОРЗ мають свою мету і спрямованість. До порушення кримінальної справи вони виступають засобом встановлення доказів про обставини вчинення злочину, джерел зазначеної інформації. Після порушення кримінальної справи – засобом оперативного супроводу процесу досудового слідства.

Отримана в таких випадках інформація при своєрідній трансформації та легалізації може бути використана:

– як привід і підстава для порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слідчих дій;

– як фактичні дані, на основі яких встановлюються важливі для справи обставини;

– при підготовці і проведенні тактичних комбінацій у ході розслідування злочинів;

– для встановлення місць схову документів бухгалтерського обліку, коштів;