ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Загальні положення теорії взаємодії та координації діяльності у розслідуванні податкових злочинів

2) комплексне використання сил та засобів у ході спільних заходів;

3) виконання спільних заходів без перевищення компетенції, визначеної нормативно-правовими актами;

4) персональна відповідальність (керівників підрозділів, слідчих тощо) за організацію та координацію діяльності різних підрозділів при виявленні та розслідуванні злочинів;

5) самостійність співробітників, які беруть участь у спільних діях, щодо вибору засобів та методів оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності;

6) узгодження і планування проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів між підрозділами окремих правоохоронних органів;

7) рівність прав суб\'єктів, які беруть участь у спільних заходах;

8) наявність загальних інтересів у досягненні єдиної мети;

9) безперервність і постійність у проведенні спільних заходів;

10) взаємна довіра сторін і не розголошення даних про спільні заходи, отриману інформацію, сили та засоби, що використовуються у спільних тактичних операціях (комбінаціях);

11) плановість у проведенні спільних заходів;

12) відшкодування певних витрат за надання послуг чи проведення окремих робіт під час проведення спільних дій (використання допомоги окремих спеціалістів чи установ (наприклад, проведення документального дослідження тощо).

Виконання функціональних обов\'язків правоохоронними органами вимагає суворо дотримуватись принципів, на яких здійснюється їх взаємодія. Розглянемо зміст окремих принципів, які складають основу діяльності податкової міліції.

Принцип законності

Діяльність кожного правоохоронного та іншого державного органу знаходить відповідне нормативно-правове забезпечення (Закони України „Про міліцію\", „Про Службу безпеки України\", „Про прокуратуру\", „Про державну податкову службу в Україні\" та ін.) Проведення спільних заходів щодо виявлення, розслідування, профілактики злочинів повинне ґрунтуватись на дотриманні положень чинного законодавства (Конституція України, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний, Кримінально-процесуальний кодекси, Митний кодекс тощо).

Виконання спільних заходів без перевищення меж компетенції, визначеної нормативно-правовими актами

Зазначений принцип є частиною принципу дотримання законності. Він обмежує характер і зміст діяльності правоохоронних органів під час виконання спільних дій межами компетенції, визначеної нормативно-правовими актами щодо конкретного органу, наприклад Законом України „Про державну податкову службу в Україні\".

Комплексне використання сил та засобів у сфері протидії злочинності

Цей принцип є основою здійснення взаємодії між правоохоронними та іншими органами у боротьбі зі злочинністю. Сутність взаємодії має прояв у комплексному використані можливостей різних органів (правоохоронних, контролюючих), а також інформаційних обліків (криміналістичних, оперативних та ін.).

Завдання, виконання яких покладається на спільні заходи:

1) концентрація сил, засобів і технічних можливостей різних підрозділів (правоохоронних, контролюючих органів) для досягнення єдиної мети;

2) охоплення пошуковою та слідчою роботою більшої кількості об\'єктів (діяльність окремих суб\'єктів підприємництва, громадян тощо);

3) ефективне використання можливостей кожного із взаємодіючих органів для виявлення та розслідування злочинів;

4) забезпечення на належному рівні інформативності діяльності окремих підрозділів (правоохоронних органів) під час спільних заходів;

5) об\'єднання зусиль окремих підрозділів (правоохоронних органів) для досягнення єдиної мети (виявлення, розкриття, розслідування злочинів);

6) координація діяльності відповідних служб і підрозділів та вирішення питань, що мають взаємний інтерес;

7) використання досвіду окремих співробітників чи підрозділів;

8) підвищення ділової кваліфікації кадрів різних підрозділів чи окремих правоохоронних (контролюючих органів) тощо.

В окремих випадках під завданнями взаємодії розуміють загальні завдання кримінально-процесуального законодавства, вирішення функціональних обов\'язків контролюючих чи правоохоронних органів:

1) забезпечення контролю за дотриманням податкового законодавства;

2) виявлення та розслідування злочинів, що входять у підслідність податкової міліції;

3) притягнення до відповідальності винних осіб;

4) відшкодування завданих державі збитків;

5) розшук осіб, які переховуються від слідства та суду тощо.

Безпосередній прояв спільні заходи знаходять у конкретних формах взаємодії. Аналіз змісту діяльності підрозділів податкової міліції дозволяє виділити наступні форми взаємодії:

1) виконання окремих доручень слідчого;

2) надання відповідних консультацій щодо: а) повноти збору матеріалів для порушення кримінальної справи; б) проведення документального дослідження діяльності суб\'єктів підприємництва; в) прийняття тактичних рішень; г) оцінки значимості тієї чи іншої інформації; д) складання процесуальних документів тощо;

3) взаємний обмін між підрозділами інформацією, отриманою під час проведення слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів, або інформації, наявної у відповідних криміналістичних обліках чи інформаційно-пошукових системах (АІПС, АРМ);

4) спільні дії щодо аналізу наявної інформації, планування та проведення спільних слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, тактичних комбінацій;

5) оперативно-розшукове забезпечення проведення слідчих дій і в цілому розслідування злочинів;

6) забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства;

7) оперативний супровід судового розгляду кримінальної справи;

8) забезпечення охорони об\'єктів податкових органів, особистої безпеки співробітників при виконанні службових обов\'язків;

9) забезпечення безпеки членів сім\'ї співробітників податкових органів при загрозі їх життю та здоров\'ю;

10) вивчення кандидата на роботу в податкові органи та проведення перевірочних заходів тощо.

Фактична організація взаємодії податкової міліції з іншими правоохоронними та контролюючими органами не дозволяє говорити про 100 % вирішення завдань, які покладаються на спільні заходи. Аналіз діяльності та проведене дослідження дозволили виділити фактори, які негативно впливають на ефективність взаємодії податкової міліції: