ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Забезпечення безпеки працівників органів державної податкової служби України суб’єктами охоронної діяльності

Працівники податкової міліції – особовий склад комендантських підрозділів і чергових частин підрозділів податкової міліції, – несуть службу у відповідності з Присягою і Положенням про проходження служби, виконують обов\'язки і користуються правами, наданими їм Законами України \"Про державну податкову службу в Україні\", \"Про міліцію\" й іншими законодавчо-нормативними актами. Регулювання ж взаємовідносин між органами ДПС та відомчими (власними) і недержавними охоронними структурами здійснюється на підставі укладених угод, в яких обумовлюються терміни, обсяги та умови надання охоронних послуг. Прийняття працівників на службу до відомчих (власних) охоронних підрозділів проводиться шляхом укладання трудових договорів між охоронними підприємствами та особами, що приймаються на роботу, а також укладення з ними угод про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Крім цього, при наборі працівників до відомчих (власних) охоронних структур потрібно дотримуватись наступних вимог. До охоронних підрозділів необхідно добирати морально стійких, фізично розвинених, не схильних до пияцтва осіб, надаючи перевагу колишнім працівникам податкової міліції та органів внутрішніх справ. При їх вивченні до призначення на посаду слід використовувати оперативні можливості, відомості управлінь (відділів) оперативної інформації УМВС України в областях, можливості кадрових апаратів. За вивчення і добір працівників до відомчих охоронних структур відповідають керівники цих підрозділів та керівний склад відділів податкової міліції за місцем дислокації охоронних структур. Працівники відомчих (власних) охоронних структур забезпечуються форменим одягом єдиного зразка з відповідними позначками щодо їх функціональної належності. Контроль за несенням ними служби здійснюють начальники державних податкових інспекцій на місцях та керівний склад відділів податкової міліції. До проведення перевірок може також залучатися начальницький склад УПМ ДПА в АР Крим, областях, м. Києва і Севастополя.

Щодо зброї, то відповідно до згаданих вище законодавчо-нормативних актів, охоронцям відомчих (власних) і недержавних охоронних структур при здійсненні функції охорони чинним законодавчо-нормативними актами дозволяється використовувати лише пневматичну зброю, а також спеціальні засоби самооборони: газові пістолети, револьвери та упаковки з аерозолями, споряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, що при порівнянні з працівниками міліції суттєво зменшує їхні можливості щодо забезпечення надійної охорони адмінбудівель і приміщень. Тим більше, що право застосування працівниками відомчих (власних) недержавних охоронних структур вогнепальної зброї, спеціальних засобів, які знаходяться на озброєнні органів внутрішніх справ, для протидії протиправним зазіханням чинне законодавство держави не передбачає.

Аналіз законодавчо-нормативних актів дозволяє визначити загальні правила застосування спеціальних засобів самооборони, які поширюються і на працівників відомчих (власних) недержавних охоронних структур. Так, якщо звернутись до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України Положення про порядок продажу придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії від 7 вересня 1993 р. № 706, то, по-перше, перед застосуванням спеціальних засобів самооборони, якщо є можливість, необхідно обов\'язково попередити особу, яка здійснює напад, про свої наміри щодо їх застосування. По-друге, п. 30 вказаного Положення зазначає, що кожна особа має право застосовувати спеціальні засоби самооборони у випадках, коли виникає необхідність:

– захистити від злочинних посягань своє життя, здоров\'я, житло або майно чи життя, здоров\'я, житло або майно інших осіб;

– захистити від нападу помешкання підприємства, установи, організації, суб\'єкта підприємницької діяльності, де та чи інша особа працює;

– здійснити затримання особи, яка скоїла злочин та намагається втекти або вчинити опір, з наступною передачею її працівникам органів внутрішніх справ.

У той же час, вивчення спеціальної літератури свідчить, що в багатьох країнах світу інститут приватної (недержавної) охорони сьогодні є важливим додатковим елементом правоохоронного забезпечення громадян, підприємницьких та інших структур. Зокрема, у законах цих країн окремо визначаються права осіб, які займаються охоронною діяльністю, на носіння, а відповідно і застосування вогнепальної зброї. Іноді офіційний дозвіл на придбання і носіння вогнепальної зброї може бути видано після виконання певних умов: перевірки кандидата, проходження ним спеціальних курсів навчання правилам поводження із вогнепальною зброєю, складання іспитів з теорії стрільб і практичного застосування зброї тощо.

Стосовно ж посилення озброєності вітчизняних недержавних охоронних структур, то не вирішує цієї проблеми і проект Закону України \"Про зброю\" (реєстраційний № 1032-Д), стаття 9 якого, хоча й відносить до суб\'єктів, яким надано право на придбання зброї, підприємства, що мають особливі структурні завдання, все ж щодо видів і порядку придбання зброї прирівнює їх до звичайних громадян України (ст. 10–11 законопроекту). За ст. 11 \"Придбання особистої зброї\" проекту Закону, якою при придбанні зброї повинні керуватися недержавні охоронні структури, право на короткоствольну вогнепальну зброю індивідуального захисту та боєприпаси до неї мають лише громадяни України з 25-річного віку, які є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, керівниками місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддями, працівниками правоохоронних органів або пенсіонерами таких органів, попередня робота яких була пов\'язана з підвищеним ризиком.

Ми вважаємо, що дію ст. 11 проекту Закону України \"Про зброю\" доцільно було б поширити також і на відомчі (власні) й інші недержавні охоронні структури, їх працівників, професію яких обґрунтовано можна віднести до пов\'язаних з підвищеним ризиком. Посилення їх озброєності цілком відповідало б покладеним на них обов\'язкам і завданням, підвищувало рівень охорони об\'єктів і особистої безпеки працівників при виконанні охоронної функції, мінімізувало їх професійний ризик.

Надання особам, які на законних засадах займаються охоронною діяльністю, права придбання, носіння і відповідно застосування вогнепальної зброї, поряд із здійсненням інших заходів організаційно-правового характеру, серед яких першочергове – за прикладом інших країн законодавче врегулювання недержавної (приватної) охоронної діяльності, на наш погляд, дозволить значно мінімізувати прояви протиправних дій стосовно працівників органів ДПС України, майна, що їм належить, підвищити рівень захисту адмінбудівель і приміщень та забезпечити співробітникам нормальні умови службової діяльності, а це сприятиме більш впевненому, рішучому і результативному виконанню ними поставлених завдань у сфері оподаткування.