ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Забезпечення безпеки працівників органів державної податкової служби України суб’єктами охоронної діяльності

Після згаданої події ДПА України було видано до виконання ряд важливих нормативних актів, вказівок і рекомендацій: накази ДПА України \"Про організацію роботи по усуненню недоліків, які призвели до трагедії в ДПІ у Приморському районі м. Одеси\" від 5 листопада 1999 р № 613 та \"Про порядок створення власної служби охорони адміністративних приміщень підрозділів ДПА України\" від 14 вересня 2000 р. № 490, листів управління боротьби з корупцією та безпеки ДПА України \"Про створення паспортів безпеки адміністративних приміщень ДПА України\" від 5 лютого 2000 р. №7715/7/27-0517 і від 8 лютого 2001 р. № 1646/7/27-0219 та ін.; у травні 2001 року, після вивчення в ДПА Автономної республіки Крим, областей м. Києва та Севастополя технічного стану, забезпечення пожежної безпеки приміщень підрозділів державної податкової служби, зокрема податкової міліції, та їх охорони на засіданні комісії ДПА України розглянуто питання \"Про стан організації та проведення заходів щодо забезпечення безпеки в органах державної податкової служби та захисту працівників від протиправних посягань\" тощо.

Серед перерахованих нормативних актів важлива роль у забезпеченні охорони адмінбудівель і приміщень органів ДПС, підрозділів податкової міліції відводиться наказу ДПА України № 490 2000 р. Він передбачив створення при госпрозрахункових підприємствах із експлуатації адмінприміщень та інших об\'єктів матеріально-технічної бази ДПС спеціальних підрозділів, одним з основних завдань яких є забезпечення їх охорони. Однією з причин, що змусила ДПА України вжити заходів щодо створення власної служби охорони, були значні витрати, які сплачувались стороннім організаціям за послуги з охорони. Щомісячні витрати органів ДПС за надання охоронних послуг становили 310 тис. грн., з яких 276 тис. грн. (74,6 %) сплачувались стороннім охоронним структурам.

Сьогодні в більшості регіональних ДПА у складі управлінь з експлуатації адмінбудинків вказані підрозділи з охорони органів ДПС України, які статусу державних не мають, створені і функціонують (далі – відомчі (власні) охоронні структури).

Згаданий наказ ДПА України № 490 2000 року визначив змішану систему охорони відомчих (власних) адмінбудинків і приміщень, яку необхідно вважати пріоритетною на перспективу, та передбачив залучення до виконання охоронної функції як суб\'єктів охоронної діяльності:

– комендантських підрозділів, зокрема відділів фізичного захисту УПМ ДПА (де створені відділи фіззахисту та охорони);

– чергових частин підрозділів податкової міліції;

– відомчих (власних) охоронних структур.

Діяльність кожного з цих підрозділів – суб\'єктів охоронної діяльності – має свою специфіку, що необхідно враховувати при організації охорони адмінбудівель і приміщень органів ДПС, підрозділів податкової міліції.

Аналіз практичної діяльності відомчих (власних), а також недержавних і охоронних структур інших відомств, послугами яких поки що користуються органи ДПС, підрозділів податкової міліції свідчить, що їх завдання й обов\'язки щодо охорони адмінбудівель і приміщень майже не відрізняються від завдань і обов\'язків, наприклад, комендантських підрозділів, до складу яких входять працівники податкової міліції. Розрізняють організаційно-правові основи їх діяльності і засоби, що застосовуються при виконанні охоронної функції.

Так, незалежно від відомчої належності, на підрозділи охорони чинними нормативними актами покладається виконання наступних основних завдань:

– охорона та захист об\'єкта від злочинних посягань, а також дій, спрямованих на порушення чи зміну протиправним чином його архітектурного вигляду;

– забезпечення режимних заходів на об\'єкті;

– забезпечення безпеки державних діячів, співробітників державної податкової служби України та відвідувачів під час їх перебування на об\'єкті.

Особливі вимоги при забезпеченні охорони адмінбудівель і приміщень органів ДПС пред\'являються до захисту податкової інформації – даних, які за змістом несуть у собі відомості про фізичних та юридичних осіб України – платників податків та інших обов\'язкових платників, – або про роботу податкової служби.

Завдання щодо охорони адміністративних будівель і приміщень органів ДПС України, також і податкової міліції, здійснюються, як правило, комплексно: фізичними силами – особовий склад податкової міліції, співробітники державної служби охорони МВС України, працівники відомчих (власних) та недержавних охоронних структур, з застосуванням технічнихзасобів – охоронно-пожежна сигналізація, системи автоматичного пожежогасіння, охоронне телебачення, переносні сигналізатори тривоги, а також інших спеціальних засобів і пристосувань, що сьогодні в достатній кількості пропонують вітчизняні та закордонні виробники.

Одним із головних завдань працівників податкової міліції, що залучаються до охорони адміністративних будівель і приміщень органів ДПС, підрозділів податкової міліції (комендантські підрозділи та чергові частини), а також відомчих (власних) і недержавних охоронних структур є здійснення у встановленому порядку пропуску громадян і транспорту, забезпечення пропускного режиму. Він передбачає спеціальний порядок допуску в адмінбудівлі та приміщення, пропуску на прилеглу територію транспортних засобів, внесення або винесення майна, матеріальних цінностей, службової документації органів ДПС, підрозділів податкової міліції тощо.

Для виконання завдань працівники, які здійснюють охорону незалежно від відомчої належності, мають право: вимагати пояснень від осіб, які порушують встановлений режим на об\'єкті, а за необхіності – затримувати порушників і передавати їх правоохоронним органам для подальшого розслідування; організовувати проїзд та паркування транспортних засобів біля об\'єкта згідно із затвердженим списком тощо. Працівники податкової міліції, які залучаються до охорони, – ще й додатково застосовувати зброю та спеціальні засоби відповідно до Закону України \"Про міліцію\" та інших законодавчо-нормативних актів.

На відміну від суб\'єктів охоронної діяльності – комендантських підрозділів і чергових частин податкової міліції, особовий склад яких належить до підрозділів податкової міліції, діяльність яких, як зазначалось, регламентується відповідними законодавчими і нормативними актами, – співробітники відомчих (власних) і недержавних охоронних структур у своїй діяльності керуються наступними законодавчо-нормативними актами: Законом України \"Про ліцензування певних видів господарської діяльності\" від 1 червня 2000 року, Постановою Верховної Ради України \"Про право власності на окремі види майна\" від 17 червня 1992 р. № 2471-XII, постановою КМ України \"Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії\" від 7 вересня 1993 р. № 706, Інструкцією про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контроль за їх дотриманням, яку затверджено наказом МВС України від 28 лютого 1994 року № 112, Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622 тощо.