ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Зіставлення витрат платника податків з доходами як метод визначення податкових зобов’язань

Інформацією про обсяги викидів, скидів і розміщення відходів володіють органи державної статистики зі звітності, що їм надають промислові підприємства.

Отриману інформацію можна використовувати для визначення об\'єкта обкладання збором за забруднення навколишнього середовища, про що йтиметься далі;

5) органів лісового господарства – зведення про фактичні обсяги заготовленої деревини, що відпускається на пні, живиці, другорядних лісових матеріалів, продуктів побічного користування і використання окремих земельних ділянок лісового фонду.

Державний облік лісів і державний лісовий кадастр ведуться державними органами лісового господарства на основі матеріалів лісовпорядження, інвентаризації, обстежень і первинного обліку лісів за єдиною для України системою на засоби державного бюджету на підставі ст. 96 Лісового кодексу України;

6) органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі водяного господарства – зведення про фактичний обсяг води, забраної водокористувачами, і обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.

Державне керування в галузі використання й охорони вод і відтворення водяних ресурсів здійснюється по басейновому принципу на основі державних, міждержавних і регіональних програм використання й охорони вод і відтворення водяних ресурсів. Державне керування в галузі використання й охорони вод і відтворення водяних ресурсів здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві ради і їхні виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади й інші державні органи відповідно до законодавства України.

Спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади в галузі використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології і використання надр, їхні органи на місцях і інші державні органи відповідно до законодавства.

Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів у галузі керування і контролю за використанням і охороною вод і відтворенням водяних ресурсів визначена ст. 15 Водяного кодексу України.

На підставі даних підприємств, що забезпечують водою, (міськводоканалів) визначаються фактичні обсяги використання води. Особливо це стосується підприємств, що виготовляють продукцію, основним з елементів якої є вода. Через обсяги споживання води, застосовуючи калькуляцію на виготовлення одиниці продукції, можна визначити кількість фактично виготовленої продукції;

7) органів геологічного контролю – зведення про фактичні обсяги погашених у надрах балансових і забалансових запасів чи добутих корисних копалин;

8) органів державного гірського нагляду – зведення про обсяги наданого в користування підземного простору (ділянки) надр;

9) органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства – зведення про фактичні обсяги вилучених водяних живих ресурсів;

10) органів державного керування в сфері радіочастотного ресурсу – зведення про використання радіочастотного ресурсу на підставі відповідної ліцензії;

11) органів з питань земельних відносин – зведення про площі земель, що перебувають у власності / користуванні платника податків;

12) виконавчих органів місцевих рад – зведення про суми плати за оренду землі, комунального майна;

13) регіональних відділень Фонду державного майна України – зведення про суми плати за оренду державного майна;

14) органів державної статистики – дані для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

15) райдержадміністрацій і регіональних відділень Фонду державного майна України – дані про приватизацію державного майна шляхом викупу підприємств і участі в створенні господарчих товариств;

16) бюро технічної інвентаризація – дані про зареєстровані об\'єкти нерухомості;

17) органів Державтоінспекції – інформацію про зареєстровані транспортні засоби;

18) органів Держфлотінспекції – дані про зареєстровані суди;

19) інспекцій Держтехнагляду – дані про зареєстровані трактори, комбайни й іншу сільськогосподарську техніку;

20) нотаріусів – інформацію про операції купівлі-продажу майна;

21) органів місцевого самоврядування – дані про земельні ділянки з розташованими на них будинками, а також про земельні ділянки, виділені під забудову.

Може використовуватися інформація, отримана від третіх осіб, які фактично безпосередньо не мали фінансових відносин з підприємством, що перевіряється, але опосередковано, різними шляхами проведення своєї діяльності визначали базу (підстава для нарахування) доходів. Цей метод застосовується при перевірці, наприклад, підприємств, що надають транспортні, грузо-перегрузочні та інші послуги. Базою нарахування валових доходів є такі показники: вага, куб. метри, кількість одиниць і ін. Замовниками таких послуг можуть бути фірми-нерезиденти, що одночасно є покупцями товарів (до яких застосовуються конкретні послуги) чи представниками (агентами). У цьому випадку третьою особою є постачальник-резидент (експортер), з яким підприємство відносин, що перевіряється, немає. Для повноти визначення валового доходу необхідно проаналізувати відносини фірми-експортера з нерезидентом, а саме: кількість поставленого товару фірмою-резидентом, умови постачання і взаємні зобов\'язання сторін.

Отримана інформація може застосовуватися як для донарахування податку на прибуток, так і нарахування доданої вартості.

Нарахування податків може здійснюватися шляхом порівняння діяльності платників податків, що займаються відповідною діяльністю.

Для визначення обсягу оподатковуваних операцій необхідно установити ознаки відповідного виду діяльності, тобто однакові умови господарювання, зокрема: вид діяльності, період заняття цією діяльністю, місце проведення діяльності, забезпеченість матеріалами, сировиною і замовленнями (обсяги реалізації), умови реалізації продукції (місце реалізації, кому, чи реалізується, здається на реалізацію готова продукція), кількість робочих днів у місяці і чи є ця діяльність основним джерелом доходу. Крім того, варто зіставити планову калькуляцію на виготовлення продукції (розроблену виходячи з технологічних потужностей устаткування, витрат робочого часу, планових витрат матеріалів на виготовлення продукції) з фактичною собівартістю й обсягами виготовленої продукції.

Схема наведеного прикладу можлива для застосування до фізичної особи – суб\'єкта підприємницької діяльності.

При комплексній документальній перевірці продуктового магазину (ПМ) установлено, що в періоді, що перевіряється, магазин здійснював деякі закупівлі прохолодних напоїв і інших товарів без відображення їх в обліку (установлено під час зустрічних перевірок постачальників). Загальна сума таких закупок – 15,0 тис. грн. Офіційно відбитої готівки для проведення розрахунків за ці товари ПМ не мав. Крім того, установлені розрахунки з окремими контрагентами (за різні послуги) за готівку, що не оприходувалась платником податків. Установлено також, що ПМ офіційно не мав на той момент готівки, що могла бути використана для зазначених розрахунків. Загальна сума таких розрахунків – 5,0 тис. грн. Зазначене свідчить про відсутність частини документів, що можуть підтвердити розрахунки податкових зобов\'язань з податку на прибуток і ПДВ (підстава для застосування непрямого методу). При цьому в I кварталі виявлено невідображених закупівель на 3,0 тис. грн, в ІІ кварталі –на 12,0 тис. грн. Розрахунки з постачальниками неоприбуткованою готівкою встановлені тільки в I кварталі.