ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Досвід організації професійної підготовки працівників поліції зарубіжних країн

Реферат на тему:

Досвід організації професійної підготовки працівників поліції зарубіжних країн

Кардинальні зміни у розвитку Європейської вищої освіти започатковані на Болонському процесі в 1999 році. Саме тоді в м. Болонья (Італія) був підписаний документ під назвою „Болонська декларація\". Процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи передбачає створення до 2010 року Європейського наукового та освітнього простору для підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. Він включає в себе також створення програм підготовки спеціалістів різного рівня кваліфікації, впровадження системи заліків європейського зразка, поліпшення вільного переміщення студентів і викладачів завдяки структурним реформам.

Вирішення проблематики якості підготовки фахівців у контексті Болонського процесу, інформаційно-освітніх технологій як фактора підвищення якості освіти, розвитку педагогічної майстерності викладачів та професійної підготовки випускників неможливе без вивчення, аналізу і запозичення іноземного досвіду вищої освіти, зокрема фахівців правоохоронних органів [1].

Прийнятними формами опанування іноземним досвідом можуть бути перепідготовчі курси, конференції, симпозіуми та семінари, дослідницькі проекти, наукові праці, міжнародний обмін фахівцями тощо.

Особливої уваги заслуговують напрями запозичення корисного іноземного досвіду у сфері організації професійної підготовки працівників правоохоронних органів зарубіжних країн, методів удосконалення навчального процесу.

Сучасний працівник правоохоронних органів, а саме податкової міліції, повинен не тільки досконало володіти прийомами та методами боротьби з викриття злочинів у сфері оподаткування, а й бути готовим до виконання управлінських функцій, кваліфікованого реагування в екстремальних ситуаціях, застосування знань, умінь та навичок у галузі права. У підрозділах правоохоронних органів, у т. ч. податкової міліції, працюють найбільш хоробрі, віддані вибраній професії люди, які щоденно нелегкою працею повинні забезпечити поповнення бюджету держави на всіх рівнях.

Чим вищий рівень професійної підготовки міліціонерів-податківців, тим ефективніше вони виконують свої завдання, тим більшою повагою користуються як у громадян, так і юридичних осіб.

Удосконалення діяльності правоохоронних органів, визначення шляхів та умов їх подальшого розвитку, досягнення оптимальних результатів передбачає вивчення проблем: управління правоохоронними органами, управління персоналом, соціальних, а саме: оплата праці, умови діяльності та можливості кар\'єри [2].

Важливе значення для працівника податкової міліції має вивчення та запозичення досвіду роботи правоохоронних органів, організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та стажування поліцейських зарубіжних країн.

Тому не випадково, враховуючи досвід співробітництва податкової міліції ДПА України зі Службою державних доходів Міністерства фінансів Республіки Латвії, в листопаді 2003 року на навчальній базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби Національної академії ДПС України проведено двотижневий міжнародний семінар з працівниками фінансової поліції.

На відміну від нашої держави в Латвії немає жодного навчального закладу, який би готував фахівців-податківців, тому керівництво Служби державних доходів Латвії звернулося до керівництва ДПА України з пропозицією проведення такого семінару.

У семінарі взяли участь оперативний склад співробітників підрозділів фінансової поліції восьми округів, на які поділена територія Латвії відносно діяльності Служби держаних доходів. Працюючи в Управлінні фінансової поліції державними службовцями, на них покладені функції слідчих, оперативних працівників, маючи широкі повноваження, вони правомочні контролювати митні служби. Усі ці питання закріплені законодавчо.

Заслуговує на увагу організація підготовки та підвищення кваліфікації керівників та управлінців для поліцейських підрозділів середньої та вищої ланок в Національній академії федерального бюро розслідування США (Квантіко, штат Вірджинія) [3].

У цьому навчальному закладі створено програму для вищезгаданої категорії поліцейських, відповідно до якої протягом майже трьох місяців вивчаються навички керівництва, поліцейський менеджмент, правознавство, криміналістика, фізпідготовка, спецпідготовка тощо.

Для забезпечення навчання офіцерів поліції з Європейських держав академія має власні відділення під назвою „Міжнародна правоохоронна академія\" в Будапешті (Угорщина).

Національною Академією спільно із ФБР щорічно за межами США проводиться перепідготовка на спеціальних тренувальних сесіях членів ФБР, національних правоохоронних органів зарубіжних країн.

У новому тисячолітті в Європі відбулися три перепідготовчі сесії Національної академії ФБР, присвячені таким питанням:

– міжнародне співробітництво у боротьбі з наркозлочинами (Кіпр, 2001 р.);

– міжнародні проблеми з відмиванням грошей (Швейцарія, 2002 р.);

– міжнародні перспективи у забезпеченні правової охорони у поствоєнних умовах (Словенія, 2003 р.).

Завдяки цим перепідготовчим сесіям слухачів знайомлять з даними про сучасний стан і перспективи боротьби з тими чи іншими видами міжнародної злочинності, відбувається обмін позитивним досвідом у правоохоронній галузі. Учасники цих курсів встановлюють між собою взаємовідносини, що сприятимуть обліку необхідної інформації.

Після закінчення перепідготовчої сесії їх випускники отримують збірники матеріалів, якими вони зможуть користуватися при виконанні своїх обов\'язків по боротьбі зі злочинністю.

В останні роки в зарубіжних країнах при підготовці поліцейських кадрів ввійшла в навчальний процес тенденція до скорочення розриву між традиційною теоретичною підготовкою курсантів і практичними заняттями, які по можливості прагнуть наблизити до подій у реальному житті [5].

Значну увагу цим питанням при підготовці молодих поліцейських кадрів приділяють у Куинслендській поліцейській академії та Брисьбенському університеті Австралії. Навчальний процес у цих закладах максимально наближений до реальних обставин і придбання необхідних навичок у повсякденній поліцейській службі.

У спеціально розробленому курсі для курсантів поліцейської академії основний акцент зроблено на виробленні у майбутніх поліцейських навичок з ведення діалогу з агресивно настроєними особистостями та групами, вміння поводитися з розумово неповноцінними людьми, самовбивцями, вміння складати протоколи, проводити опитування, улагоджувати незначні конфлікти та інші непередбачені ситуації, з якими щоденно доводиться стикатися поліцейським [6].

Під час практичних занять основну увагу приділяють відпрацюванню моделей поведінки у вищезазначених ситуаціях.

З цією метою навчальний клас умовно розділяється на \"поліцейських\" і \"цивільних осіб\", кожний із яких \"грає\" свою роль за визначеним сценарієм. До проведення таких занять були залучені студенти факультету драматичного мистецтва Брисбенського університету, які виступали в ролі цивільних персонажів за спеціально складеними для них сценаріями.

Один із викладачів поліцейської академії заздалегідь проводив зі студентами інструктивне заняття, на якому їм було запропоновано зіграти свою роль у партнерстві з поліцейськими курсантами в різних життєвих ситуаціях. Звичайно, що ні ті, ні інші до початку занять зі сценарієм не ознайомлювалися.

Навчальний клас, де навчаються поліцейські, розбивався на групи по чотири чоловіки в кожній. У цих групах одна пара виконувала роль поліцейських, інша – контролерів, які суворо стежать за дотриманням правил експерименту та якістю виконання ролей.

Після закінчення занять проводиться обов\'язково 15-хвилинне підведення підсумків із участю всіх учасників.

У Польщі, як зізнаються поляки, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації – це найбільше і найвпливовіше міністерство – монстр, який об\'єднує в собі, крім поліції, прикордонників, пожежних, міграційну службу, а також державні адміністрації на місцях.

Реально на поліцейську службу беруть громадян Польщі, які відслужили армію, і насамперед звільнених із поліцейських військ.

Поліцейському новобранцю потрібно закінчити 8-місячні курси, де теорія чергується з практичною діяльністю в різних підрозділах поліції. Після початкових курсів, відслуживши деякий час рядовим, поліцейський має право поступити на сержантські курси. Після складання іспитів йому присвоюється звання сержанта.