ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Досвід боротьби з податковими злочинами зарубіжних країн

Об\'єктами перевірки є передусім банківські рахунки, чеки, векселі, квитанції, акції, облігації, бухгалтерські книги, інші фінансові документи, а також нерухоме та рухоме майно платника податків.

Усі дані, що поступають у СВД із вказаних джерел, вводяться в комп\'ютерну облікову систему, автоматично обробляються і зіставляються з даними, які знаходяться у податкових деклараціях. Застосування при обробці інформації спеціальних, як правило, таємних математичних моделей дозволяє відбирати податкові декларації з „підвищеним потенціалом для ретельної перевірки\", яка згодом здійснюється фінансовим інспектором.

Пошук порушників податкового законодавства проводиться шляхом систематичного „просіювання\" своїх і чужих масивів за такими критеріями, як часті переміщення фінансових засобів, використання декількох кредитно-фінансових установ при укладенні угод і здійсненні платежів, невідповідність податкових декларацій масштабам ділової активності платника податку, приховування партнерів з окремих видів бізнесу, суттєвих розривів доходів і витрат, оформлення нерухомості на імена підставних осіб, переводів готівки в предмети розкоші і антикваріату тощо.

Слід зазначити, що в США багато уваги приділяється профілактиці злочинів і правопорушень у сфері оподаткування. У суспільстві існує обстановка нетерпимого ставлення до правопорушників податкового законодавства, що сприяє забезпеченню невідворотності покарання осіб, які винуваті у вчиненні злочинів. Держава поєднує жорсткі заходи кримінального впливу до винуватих осіб за порушення федеральних законів і законів штатів з питань оподаткування з методом постійного переконання і виховання в дусі дотримання законності у платників податків.

Основним податком у США, який складає найбільше процентне вираження у державному бюджеті, є прибутковий податок із фізичних осіб, що становить майже 50 % від суми всього прибутку, який отримують громадяни США. У зв\'язку з цим можна зробити висновок про те, що правова свідомість громадян США досить висока [2, c. 251]. Органи США ініціативно інформують суспільство про осіб, які ухиляються від сплати податків. Діяльність Служби внутрішніх доходів Головного податкового управління Міністерства фінансів США забезпечується розгалуженою комп\'ютерною мережею і налагодженою системою звітності, яка дозволяє оперативно контролювати проведення фізичними особа ми фінансових і інших, пов\'язаних з грошами, операцій. У систему заносяться американці, які мають свій бізнес за кордоном.

Основу інформаційного забезпечення контрольної і оперативної діяльності підрозділів Національної дирекції податкових розслідувань Франції складають дві інформаційні системи, що дозволяє також завчасно реагувати на порушення податкового законодавства.

Перша – система реєстрації і обліку інформації про платника податку (SPI) забезпечує автоматичне накопичення про фізичних та юридичних осіб, а також їх адреси. Первісний збір інформації здійснюється місцевими відділами Генеральної дирекції податків (DGI), центральний банк даних знаходиться в Ліоні. Система дозволяє спростити процедуру оподаткування і отримати необхідну інформацію при перевірках платників податків. У банку даних накопичені відомості про 48 млн фізичних осіб та їх адрес. Протягом року виконується близько 216 млн запитів.

Важливим елементом інформаційного забезпечення податкових органів Франції є друга система обліку і обробки банківських рахунків – FICOBA. З 1982 року у Франції вказані операції автоматизовані. Дані надходять від банків. Абонентами системи є DGI, митниця, юридична поліція, суди, прокуратура. Завдяки використанню даної системи забезпечується надходження в бюджет майже 12 % від усіх виявлених податковими органами сум з-поміж прихованих від оподаткування. У день виконується 20 тис. запитів, а строк виконання – 24 години. Система працює цілодобово, 5 днів у неділю. Між цими системами забезпечена інформаційна взаємодія.

В інтересах інформаційного забезпечення оперативної і контрольної діяльності податкових органів Франції широко використовуються портативні комп\'ютери типу Notebook. Технологія їх використання в загальних рисах полягає в наступному. Перед виходом на перевірку підприємства інспектор, підключаючись до вищеперерахованих банків даних, проводить автоматизований аналіз банківських рахунків, покупок і продаж, визначає їх матеріальні запаси тощо. Результати обробки інформації записуються в переносний комп\'ютер. У процесі перевірки підприємства інспектор вводить додаткові дані, які характеризують його діяльність, проводить розрахунок балансу і виявляє можливі розбіжності у визначенні прибутку.

Таким чином, комп\'ютерні методи пошуку платників податків за криміногенними ознаками для подальшої їх документальної або оперативної перевірки відіграють важливу роль у діяльності податкових служб різноманітних країн. У цих країнах також налагоджена взаємодія фіскальних служб з правоохоронними органами.

За оцінками спеціалістів, СВД має більше даних про приватних осіб, ніж ФБР США, які постійно звертаються до послуг податкової служби при проведенні тих чи інших розслідувань. Співробітництво з правоохоронними органами і спецслужбами характерно для податкових органів інших західних країн. Наприклад, регіональні податкові управління департаментів у Франції мають спеціальні підрозділи із зв\'язків з поліцією, за запитами яких проводять фінансові розслідування чи надають відповідну інформацію. У ФРГ органи фінансового розшуку тісно співпрацюють з кримінальною поліцією і прокуратурою. Вони можуть проводити фінансове розслідування як за запитами останніх, так і за власною ініціативою. Співробітники фінансового розшуку беруть учать також у слідчих заходах з кримінальних справ, які знаходяться у провадженні органів прокуратури, якщо справи стосуються правопорушень у сфері оподаткування.

В Італії головною зброєю у наступі держави на „тіньову\" економіку стала Фінансова гвардія [3, c. 245]. Вона підірвала та на законних підставах анулювала фінансові ресурси кримінальних формувань. Офіцери Фінансової гвардії виконують фіскальні функції і мають права поліції по лінії здійснення оперативних дій і кримінального розслідування.

Податкова служба Німеччини [3, c. 245] виконує функції фінансово-правоохоронних органів, структура побудови якої відображує федеративну побудову держави. У великих податкових інспекціях існують слідчі і розшукові відділи, хоча спеціальної податкової міліції не існує і в разі вчинення опору залучається звичайна поліція. Cлідчі і розшукові відділи обладнані апаратурою для підслуховування та звукозапису, мають лабораторії, де проводяться відповідні експертизи, а також аналіз достовірності документів, поданих платниками податків.