ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Досвід боротьби з податковими злочинами зарубіжних країн

Реферат на тему:

Досвід боротьби з податковими злочинами зарубіжних країн

З метою забезпечення ефективної роботи з виявлення і розкриття злочинів у сфері оподаткування важливо враховувати позитивний досвід і ефективні методи розслідування аналогічних злочинів, напрацьовані правоохоронними органами зарубіжних країн.

Специфічною особливістю фіскальних служб у капіталістичних країнах (думка західних експертів) є те, що вони значною мірою наділені повноваженнями правоохоронних органів. Органи „фінансового розшуку\", які знаходяться у розпорядженні податкових органів, за своєю сутністю є спеціалізованими поліцейськими службами, які часто використовують при проведенні фінансових розслідувань такі специфічні методи, як негласне спостереження, опитування свідків із оточення підозрюваної особи, перлюстрація поштових відправлень і прослуховування телефонних розмов, залучення платних інформаторів. Співробітники „фінансового розшуку\" нерідко проводять розслідування негласно, використовуючи як прикриття документи різноманітних органів влади, а також приватних організацій [1, c. 125].

Вивчення зарубіжного досвіду показує, що питанням удосконалення діяльності у сфері оподаткування в економічно розвинених країнах приділяється багато уваги.

Найбільш ефективно діють проти осіб, які ухиляються від сплати податків, правоохоронні органи США. Цікавим є досвід США зі спільної підготовки органів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Служби внутрішніх доходів, Митної служби, Бюро по алкоголю, тютюну і вогнепальній зброї. Цих співробітників навчають у єдиному навальному центрі за загальною програмою; при цьому особлива увага приділяється не стільки теоретичним, скільки практичним питанням правозастосування і питанням компетенції та повноважень і інших правоохоронних органів у боротьбі з економічними злочинами. Спільне навчання співробітників різних правоохоронних органів США сприяє підвищенню рівня їх практичного співробітництва у боротьбі з податковими та іншими економічними злочинами.

Велика увага в США приділяється співробітництву правоохоронних органів з іншими державними відомствами з метою збору, аналізу і обробки інформації про можливі податкові злочини і правопорушення. Як джерела інформації, використовуються матеріали аудиторів і податкових інспекторів, громадських організацій, правоохоронних органів зарубіжних країн, банківських і інших фінансових установ США, а також громадяни США. Активно використовується в США обліково-реєстраційна система, яка передбачає обробку будь-якої інформації. Наприклад, при підготовці арешту або обшуку податковий інспектор заповнює форму „Визначення ступеня ризику\".

У США з метою забезпечення безпеки співробітників правоохоронних органів і цивільних осіб, які можуть знаходитися разом з підозрюваним або проживати по сусідству, податковий інспектор додатково аналізує оперативну обстановку, визначає розрахунок сил і засобів, необхідних для проведення операції; при необхідності ним приймаються заходи з евакуації людей. Наприклад, діти із дитячого садка, який знаходиться біля місця обшуку, трошки раніше направляються на екскурсію.

Прикладом ретельно розробленої і добре організованої системи державного „фіску\" може служити організація збору податків і фінансового контролю США. Ядром цієї системи є Служба внутрішніх доходів (СВД) Міністерства фінансів США, яка називається також Податковим управлінням, яке складається із центрального апарату і периферійних податкових служб, штатних і місцевих. Органи фінансового розшуку – це спеціалізовані поліцейські служби, укомплектовані професіоналами високої кваліфікації, які використовують при проведенні розслідування такі специфічні методи, як негласне спостереження, опитування свідків з оточення підозрюваної особи, перлюстрацію поштових відправлень і прослуховування телефонних розмов, залучення платних інформаторів. Співробітники фінансового розшуку нерідко проводять розслідування негласно, використовуючи документи різноманітних урядових і приватних організацій. Спеціальним агентам дозволено носити зброю, провадити податкове розслідування, в інтересах слідства-працювати певний час співробітниками підозрюваної фірми. Служби внутрішніх доходів США мають також свій слідчий апарат, який провадить позасудове переслідування громадян – порушників податкового законодавства.

В основі діяльності Служби внутрішніх доходів США лежать такі принципи і процедури. Платники податків кожний рік зобов\'язані до 15 квітня направляти в СВД або його регіональні відділення декларацію встановленої форми про свій сукупний прибуток, який оподатковується.

Одночасно з подачею платниками податків декларації про прибутки всі підприємці, фірми, корпорації, державні установи, банки, біржі, асоціації в обов\'язковому порядку надають податковій службі детальні відомості про виплату тій чи іншій особі грошових коштів у вигляді заробітної платні, процентів на вклади, дивіденди, виграшів, гонорарів тощо, а також про здійснені особою фінансові угоди, торгові та інші операції, пов\'язані з отриманням прибутку.

Важливим джерелом необхідних податковій службі відомостей є також отримані за останні 10–15 років в США і інших західних країнах інформаційні технічні кредитні бюро – приватні фірми, які спеціалізуються на зборі даних, які характеризують фінансовий стан приватних осіб. Поява і ріст чисельності цих фірм, їх діяльність регламентується законодавством. Вони пов\'язані з розвитком кредитного обслуговування населення і обумовлені потребами кредиторів в оперативній перевірці кредитоспроможності потенціальних найманців. Зацікавлені кредитні установи – банки, страхові компанії тощо – є одночасно і поставниками, і головними споживачами інформації, яка акумулюється в електронних системах кредитних бюро. У трьох крупних кредитних бюро США ( їх всього більш ніж 200) – „ТРВ\", „Транс Юніон\", і „Еквіфакс\" – є 400 млн досьє на 160 млн чоловік, тобто практично на все доросле населення країни.

У процесі обробки податкової інформації СВД акумулює у своїй автоматизованій системі різноманітні відомості про більш ніж 100 млн платників податків. Накопичення відомостей ведеться за видами діяльності (на корпорації, організації, некорпоративні підприємства тощо), так і за установочними даними на кожного індивідуального платника податків. Обов\'язковою умовою при цьому є наявність у платника податків так званого „номера соціального страхування\", який відповідно до вимог податкового законодавства присвоюються кожному громадянинові США з дворічного віку.