ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі питання щодо заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків

До цих заходів можна також віднести тимчасове затримання товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством чи законодавством з питань оподаткування акцизним збором, а також до товарів, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, без попереднього встановлення їх власника.

Перша та друга податкові вимоги, що надсилаються платнику податків у разі виникнення у останнього податкового боргу, тобто не сплаченої у встановлені строки суми узгодженого податкового зобов\'язання, а також пені, яка нараховується на суму такого податкового зобов\'язання за кожен день прострочення також мають ознаки заходів адміністративно-процесуального забезпечення. Податковою вимогою визнається письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу. Перша податкова вимога формується та надсилається платнику податків не пізніше п\'ятого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов\'язання. У випадку несплати протягом тридцяти календарних днів податкового боргу у повному обсязі платнику податків надсилається друга податкова вимога. Надсилання податкових вимог щодо обов\'язкових платежів, віднесених до компетенції інших контролюючих органів, здійснюється органами ДПС України на основі подання відповідного контролюючого органу про здійснення заходів з погашення податкового боргу та розрахунку його розміру. Податкові вимоги, на відміну від податкових повідомлень, що виставляються за кожним окремим обов\'язковим платежем, містять як загальну суму податкового боргу, так і суми податкового боргу за кожним окремим обов\'язковим платежем.

Особливістю першої податкової вимоги є те, що в ній міститься повідомлення про право виникнення податкової застави на активи платника податків. Друга ж податкова вимога, крім уже згаданої інформації, що міститься в першій, може повідомляти боржника про дату та час проведення опису активів, які перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів.

Несплата у встановлені строки узгодженого податкового зобов\'язання є підставою для одночасного застосування і такого заходу адміністративно-процесуального забезпечення, як податкова застава, що є способом забезпечення податкового зобов\'язання платника податків, не погашеного у строк. Хоч вона і виникає у силу закону і не потребує письмового оформлення, контролюючі органи все ж таки повідомляють платника податків про її виникнення шляхом надсилання певних процесуальних документів.

Підставою виникнення права податкової застави є також неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації, однак у цьому випадку платнику податків надсилається податкове повідомлення – рішення.

Ознаки адміністративно-процесуального заходу має також найбільш жорсткий, а тому винятковий спосіб забезпечення можливості погашення податкового боргу платника податків – адміністративний арешт активів. Він полягає в забороні платнику податків чинити будь-які дії щодо арештованих активів – коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей, що належать юридичній або фізичній особі на праві власності або повного господарського відання, крім їх охорони, зберігання, підтримання у належному функціональному і якісному стані. Обов\'язковою процесуальною підставою застосування адміністративного арешту активів є отримання керівником органів державної податкової служби України подання від підрозділу податкової міліції.

До заходів адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків можна також віднести заходи, передбачені Законом України \"Про державну податкову службу в Україні\", а саме: надання відстрочення та розстрочення податкових зобов\'язань; вилучення при проведенні перевірок у підприємств, установ та організацій копій документів, що свідчать про приховування (заниження) об\'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, а при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду – вилучати оригінали первинних фінансово – господарських та бухгалтерських документів, що примусово позбавляє платника податків можливості користуватися такими документами. Посадові особи органів державної податкової служби також мають право при проведенні перевірок опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити такі висновки:

Посадові особи органів державної податкової служби України мають право застосовувати деякі заходи адміністративно-процесуального забезпечення загального характеру. Загальними, на думку автора, їх можна назвати тому, що вони використовуються у багатьох сферах діяльності органів виконавчої влади та передбачені КУпАП, такими заходами є: особистий огляд і огляд речей, вилучення речей та документів. Законом України „Про міліцію\" також передбачені заходи адміністративно-процесуального забезпечення, однак право застосовувати ці заходи надано лише працівникам підрозділів податкової міліції: право вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки; проводити за участю адміністрації підприємства, установ і організацій огляд службових приміщень; витребувати і за необхідності вилучати документи, зразки сировини й продукції.

Виходячи з аналізу чинного законодавства, а також практики його застосування, можна назвати заходи адміністративно-процесуального забезпечення, які застосовуються лише у сфері оподаткування органами державної податкової служби України: 1) надсилання податкових повідомлень; 2) надсилання першої та другої податкових вимог; 3) застосування податкової застави; 4) застосування адміністративного арешту активів платника податків; 5) вилучення копій документів та їх оригіналів за рішенням суду; 6) опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів; 7) тимчасове затримання товарів; 8) розстрочення та відстрочення податкових зобов\'язань.

Заходи адміністративно-процесуального забезпечення справляння податків застосовуються в адміністративно-юрисдикційній діяльності органів ДПС України з метою забезпечення: 1) проваджень у справах про адміністративні правопорушення; 2) проваджень із застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій; 3) проваджень, пов\'язаних із забезпеченням погашення податкового боргу.

Література:

1. Жуковський А.Г. Административная ответственность в сфере предпринимательских отношений. Вопросы теории и практики. – Х.: ООО \"Одиссей\", 2000. –с. 224.

2. Голосніченко І.П. Адміністративне право України ( основні категорії і поняття): Посібник. – Ірпінь, 1998. – с.109; Коломоєць Т.О. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу // Право України. – 2003. – № 2. – С.105–111.

3. Камлик М.І. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення: Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2000. – с. 120.

4. Про державну податкову службу України: Закон України від 04 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 6. – ст. 37 ( з наступними змінами та доповненнями).

5. Про порядок погашення платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 10. – ст. 44. (з наступними змінами та доповненнями)

6. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України.– 1991. – № 4. – ст. 20 (з наступними змінами та доповненнями).

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Упоряд. Хавронюк М.І.. – К.: Атіка, 2004. – 240 с. (зі змінами та доповненнями).