ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі особливості контрольної діяльності органів ДПС України

Отже, оскільки фактично органи податкової служби контролюють більше питань, ніж обумовлено податковим законодавством у понятті „податковий контроль\", то, на нашу думку, помилково говорити про те, що контрольна діяльність органів ДПС повністю охоплюється поняттям „податковий контроль\". Органи ДПС України відповідно до чинного законодавства здійснюють саме фінансовий контроль. Механізм контролю починає діяти ще до виконання конкретним платником податку обов\'язку щодо його сплати, і виникає це через процедуру взяття на облік платника податків у податковому органі.

У межах фінансового контролю день у день проходить реалізація державних інтересів у податковій сфері, чим і пояснюється інтерес до його вивчення.

Література:

 1. Алексеев С.С. Общая теория права.– Т. 2. – М., 1982. – 359 с.

 2. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07/НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 38 с.

 3. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. – М.: Финансы и статистика, 1989. – С. 23.

 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. – Ірпінь: ВТФ „Перун\", 2002. – 1440 с

 5. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М., 2000. – 192 с.

 6. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль В СССР. – М.: Юрид. лит., 1973. – 134 с.

 7. Грачева Е.Ю. Финансовый контроль – подотрасль финансового права // Финансовый контроль. – 2002. – № 2. – С. 60.

 8. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: Издательство А.С.К., 2003. – 639 с.

 9. Карасёва М.В. Финансовое право. Общая часть. – М., 1999. – 256 с.

 10. Коростелев Ю.В. Государственный финансовый контроль: проблемы и решения. – Финансы. – 1997. – № 8. – С. 3–5; Белолипецкий В.Г. Осовершенствование государственного финансового контроля в России. – Финансы. – 1998. – № 4. – С. 47–50.

 11. Кушнарьова Т.Є., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. – Харків, 2000.

 12. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972.

 13. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації): – К.: Ред. журн. „Вісник податкової служби України\", 2002. – 432 с.

 14. Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. Рн/Д: Экспертное бюро; М.: Гардарика, 1996.

 15. Ровинский Н.Н. Финансовый контроль в СССР. – М., 1947.

 16. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 407 с.

 17. Сайт Верховної Ради України: http//www.rada.kiev.ua.

 18. Стефанюк І. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 7. – С. 4.

 19. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид. стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с.

 20. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974.

 21. Химичёва Н.И. Субъекты советского бюджетного права. – Саратов, 1979. – 336 с.

 22. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. – М., 1955.

 23. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского государства. – М.: Изд-во МГУ, 1983; Савин А.Ю. Финансовое право. – М.: Финстатинформ, 1997.

 24. Юридична енциклопедія / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. – Т. 3. – К.: Українська енциклопедія, 2001. – 792 с.