ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ,

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ,

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні .

У цьому випадку будь-яка людина, незалежно від інших факторів, згодна витрачати щомісячно 7 гривень, це менше ніж у попередньому випадку, однак цьому існує ряд пояснень:

– по-перше, в медичне страхування швидше не включена вартість ліків;

– по-друге, існує низький ступінь довіри або мала поінформованість щодо цієї нової форми надання медичних послуг населенню.

Фактор освіти впливає позитивно, тобто освічена людина згодна витрачати на власне здоров\'я на 2,5 гривні щомісячно більше, ніж неосвічена. Крім того, в цьому випадку суттєво збільшилася частка оплати за рахунок власних доходів (до 1,5 %). Громадяни з медіанним рівнем доходів погоджуються сплачувати додатково 7,5 гривень, з модальним рівнем доходів – 6 гривень, з середнім – 8 гривень.

Знайдемо рівень потенційних оплат для медіанного рівня за рівнем доходів громадянина віком 40 років, з вищою освітою:

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні грн.

Тобто на рік потенційна величина сплати буде складати грн/рік.

Ця величина суттєво перевищує існуючий рівень витрат на охорону здоров\'я в нашій країні.

ГДеякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні
істограма потенційних витрат на страхову медицину згідно з даними подана на рис. 3.

Рис. 3. Гістограма потенційних витрат на медичне страхування

Необхідно також зазначити, що респонденти погоджуються сплачувати цю суму практично на осліп (\"в темну\"), оскільки ні стратегічно, ні тактично на практиці не розроблені, а тому не обумовлені юридичні норми щодо умов користування страховою медициною, а також не розроблений перелік стандартних медичних послуг, які повинні бути передбачені законодавством.

При розгляді питання прав пацієнтів видно, що більшість респондентів (71,5 %) вважає, що юридичне забезпечення їх прав не відповідає бажаному.

Якщо звернутися до питання встановлення соціального контракту між населенням і медичними закладами на засадах ще слабо розвиненої і певним чином деформованої сьогодні в Україні сімейної медицини, то виникає досить багато невирішених аспектів стосовно рівня оплати праці медиків.

Що стосується аналізу кількісних показників щодо можливості введення медичного страхування, то слід відмітити:

– безкоштовної медичної допомоги на сьогодні фактично не існує, так як більшість громадян України додатково оплачує медичні послуги;

– навіть при недостатній поінформованості громадян щодо можливостей страхової медицини та відсутності юридичної бази громадяни України погоджуються і реально сьогодні платять суми коштів за медичні послуги, які перевищують державний бюджет медичної галузі;

– існує значна відмінність у потенційному рівні оплати щодо страхової медицини залежно від рівня доходів;

– на сьогодні населення погоджується сплачувати близько 1,5 % від власних доходів на страхову медицину, що суттєво набагато менше, ніж сплачує за аналогічні послуги населення високорозвинених країн;

– люди з вищим рівнем освіти погоджуються сплачувати більше коштів на страхування;

– жінки на даний момент на оплату медичних послуг витрачають значно більше коштів, ніж чоловіки, що, можливо, впливає на суттєву різницю в тривалості життя в Україні чоловіків і жінок;

– проведення пропаганди медичного страхування серед усіх верств населення з одночасним запровадженням Медичного кодексу України, в якому будуть захищені як права пацієнтів, так і права медичних працівників [10].

Теоретичне значення одержаних результатів полягатиме в тому, що на основі математичного моделювання можна буде визначити кількість людей, які потенційно зможуть бути учасниками державних або приватних форм страхування, а звідси зробити вірогідний прогноз щодо введення і розвитку на перспективу системи медичного страхування серед різних груп населення, і реальне фінансування медичної галузі на засадах як добровільного, так і обов\'язкового державного медичного страхування.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п\'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Основи законодавства України про охорону здоров\'я: Закон України від 19 листопада 1992 р. // Голос України. – 1992. – № 238. – С. 9–13.

3. Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області: Закон України //Голос України. – 2001. – 22 травня. – № 88(2588).

4. Проект Закону України на заміну реєстр. № 3370 від 11.04.2003 р. „Про фінансування охорони здоров\'я та медичне страхування\".

5. Проект Закону України № 6152-1 від 06.03.2001 р. „Про загальнообов\'язкове державне соціальне медичне страхування\".

6. Бірюков В.С. Системні питання реформування охорони здоров\'я України на основі вимог міжнародних стандартів якості 9000: Матеріали конференції. Обговорення законопроекту „Про фінансування охорони здоров\'я та медичне страхування\". Київ, 2004. – С. 227–230.

7. Державна політика та економіка охорони здоров\'я: Практикум / Зілинська М., Григорович В., Жаліло Л. та ін.; За заг. ред. І. Розпутенка, І. Солоненка. – К.: Вид-во \"К.І.С.\", 2002. – 216 с.

8. Дудко В.С., Погорєловська І.Д., Скрипник А.В., Данілов О.Д. Застосування системи „STATGRAPHICS\" при прийнятті іноваційних рішень у фінансах і податках: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 94 с.

9. Закс Л. Статистическое оценивание. – М: Статистика, 1976. – 598 с.

10. Лівак П.Є. Законодавче забезпечення фінансування реформ охорони здоров\'я зарубіжних країн та в Україні: умови інтеграції до ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка. 2004. – № 3(15). – С. 5–10.

11. Лехан В.М., Лакіза-Сачук Н.М., та ін. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров\'я в Україні / За заг. ред. В.М. Лехан. – К.: Сфера, 2001. –176 с.

12. Решетников А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 336 с.

13. Скрипник А., Беляев В. Ожидаемые последствия перехода к плоской шкале налогообложения доходов граждан Украины //Економіст. – №10. – 2003. – С. 40–43.

14. Скрипник А.В., Бєляєв В.В. Трансферти, субсидії та питання оптимальності розподілу коштів між державним і місцевими бюджетами на прикладі формування бюджету АР Крим // Фінансовий контроль. – № 2. – 2004. – С. 39–44.

15. Тогунов И.А. Маркетинговые исследования „рынка здоровья\" // Главный врач. – № 9. – 2001. – С. 227–230.

16. Тhe World Health Report 2002 Reducing Risks, Promoting Healthy Life.World Health Organization – 248 p.