ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Якщо зробити перевірку гіпотези рівності середніх на основі розподілу Стьюдента: [8].

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

У нашому випадку Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ,

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Відповідне критичне значення t = 3,29, а це визначає, що гіпотеза рівності середніх витрат на здоров\'я та страхову медицину повинно бути відкинуто і середні витрати на здоров\'я суттєво перевищують потенційні витрати на страхову медицину.

На нашу думку, це пов\'язано з тим, що більшість опитаних не вважає доречним включення ліків до переліку послуг страхової медицини.

Аналіз кореляційної матриці таблиці № 3 досліджуваних змінних дозволяє зробити декілька цікавих висновків.

Таблиця 3

Кореляційна матриця

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Вік ( )

_

-0,09

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

-Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Стать ()

-

_

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

-Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

-Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Освіта ()

-

_

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

-Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Дохід ()

_

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

СВЗ ( )

-

-

_

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

ВСМ ()

-

-

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

_

По-перше, знайдемо критичне значення коефіцієнта кореляції, яке дозволяє вважати існування лінійного взаємозв\'язку.

Розрахуємо величину: Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні [13];

де . Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Гіпотезу щодо існування лінійного взаємозв\'язку можна прийняти, якщо

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Чотирма зірками позначені випадки існування лінійного взаємозв\'язку на рівні значущості ймовірності похибки ; трьома – на рівні 0,01; двома – на рівні 0,05; однією – на рівні 0,1.

Найбільш щільний лінійний взаємозв\'язок присутній у показників статті та доходу. Оскільки стать позначалась одиницею (1) у чоловіків та 0 (нулем) у жінок це свідчить про значні переваги доходів, які отримують чоловіки від доходів жінок. На доходи також впливає рівень освіти, тобто респонденти, які мають вищий рівень освіти, мають також і вищий рівень доходів.

Респонденти з вищою освітою погоджується сплачувати більше за послуги страхової медицини, подібна залежність спостерігається і у міру зростання доходів. Витрати на здоров\'я жінок суттєво перевищують витрати чоловіків. Можливо, це є однією з причин наявності суттєвої різниці у тривалості життя чоловіків і жінок сучасної України. Що стосується витрат на впровадження страхової медицини, то тут практично немає різниці між чоловіками та жінками.

ОДеякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні
скільки головна мета роботи полягає в аналізі можливостей фінансування страхової медицини за рахунок власних коштів громадян, то необхідно більш ретельніше розглянути основне джерело цих витрат – власні доходи населення. Гістограму доходів респондентів подано на рис. 1. Там же побудовано графік щільностей, гамма розподілу яких, на нашу думку, наближається до досліджуваного розподілу.

Рис. 1. Гістограма та функція щільності гамма-розподілу доходів респондентів

Функція щільності гамма розподілу має вигляд:

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Параметри розподілу Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні дозволяють оцінити медіану та моду досліджуваного розподілу.

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні грн ; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні грн; Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні грн.

Це означає, що найбільш розповсюджені доходи наближаються до 400 гривень, а 50 % респондентів мали щомісячні доходи, які не перевищували 500 гривнів.

Гістограми медичних витрат респондентів (існуючих і потенціальних) подано на рис. 2.

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Рис. 2. Гістограма розподілу витрат на власне здоров\'я респондентів

Як було показано раніше, величина існуючих медичних витрат суттєво перевищує відповідно середнє значення потенційних витрат на страхову медицину.

Крім того, слід підкреслити, що витрати на здоров\'я мають двохмодальний характер, існування якого можна пояснити тільки значною неоднорідністю умов користування медичними послугами.

Проаналізуємо отримані емпіричні залежності існуючих витрат на здоров\'я та потенційних на страхову медицину від визначених факторів.

Використовуючи позначення таблиці 3, методами регресійного аналізу отримана така залежність витрат на здоров\'я від інших досліджуваних:

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ;

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні .

Отриману залежність можна трактувати так:

– жінка без вищої освіти, незалежно від віку, витрачає щомісячно 36,8 грн на власне здоров\'я, чоловік приблизно на 11,42 грн менше. Десять надлишкових років життя додає додаткових 2,4 грн, як чоловіку так і жінці. Респонденти, які мають вищу освіту, витрачають щомісячно на 3 гривні менше, ніж ті, хто її не мають.

Хоча коефіцієнти при пояснюючих змінних (рік (), стать – Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ) значимі, параметри адекватності моделі (коефіцієнт детермінації, Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні – критерій) мають невеликі значення (Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні ). Це вказує на існування інших факторів, які впливають на стан здоров\'я громадян, і опосередковано на рівень витрат. Частково ці фактори були вказані раніше. Крім того, слід додати відношення людини до стану власного здоров\'я (відношення до вживання алкоголю, тютюнопаління, незбалансованого харчування, а також заняття спортом і здоровий спосіб життя та інші особисті фактори, що впливають на стан здоров\'я).

Тепер розглянемо залежність потенційних витрат на страхову медицину від пояснюючих факторів: