ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

– зробити існуючі медичні заклади, які надають медичні послуги, дійсно самостійними господарюючими суб\'єктами, щоб з\'явилася реальна можливість створення ринку виробників і ринку самих медичних послуг;

– з найменшими труднощами і затратами провести адаптацію медичної галузі до роботи в умовах ринкової економіки;

– ефективно і раціонально розпоряджитися інвестиціями, які можуть бути залучені в медичну галузь, в тому числі і позиками іноземних інвесторів Всесвітнього банку реконструкції і розвитку, благодійних та інших фондів;

– визначити обсяги фінансування медицини за рахунок власних коштів одержувачів медичних послуг;

– встановити легальний соціальний контракт між медичними працівниками та суспільством взагалі на заміну існуючих взаємовідносин, побудованих на принципах корумпованого суспільства.

Виходячи із викладеного можна із упевненістю констатувати, що медичне страхування є однією із форм соціальної послуги, яка надається державою в системі соціального захисту населення в умовах становлення ринкових відносин, а це означає, що для більш ефективного введення і функціонування системи медичного страхування необхідно всесторонньо використовувати методологічні, методичні і технічні прийоми соціального маркетингу [12].

Для вироблення наукових аспектів соціологічного дослідження громадян України різних вікових груп і соціального положення щодо їх відношення до реформ у медичній галузі, захисту прав пацієнтів, можливих джерел її фінансування та необхідності введення медичного страхування були проведені вибіркові соціологічні опитування громадян України в Ірпінському регіоні, враховуючи питання стратегії розвитку регіону у світлі Закону України „Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області\" [3]. У Національній академії державної податкової служби України було розроблено анкети щодо проекту реформування системи охорони здоров\'я в регіоні на засадах медичного страхування та проведено моніторинг. Опитування проводилося в період з 09.09.2004 по 29.09.2004 р. із залученням провідних фахівців Академії ДПС України та Інституту фінансового права.

У моніторингу взяли активну участь начальник медичної служби, завідувачі відділень і медичні працівники військового госпіталю Міністерства оборони України в місті Ірпені (В/ч А2925), головні лікарі, їх заступники та лікарі Ірпінської центральної міської лікарні, пологового будинку, міських поліклінік, селищних медамбулаторій, головні лікарі і лікарі санаторно-курортних закладів в місті Ірпені та селищах Ворзель і Буча, як відомчого підпорядкування так і підпорядкування МОЗ України, які проводили анкетування серед пацієнтів різних категорій. В анкетуванні брали участь також директори, завучі і вчителі шкіл регіону, що проводили анкетування серед батьків учнів, які навчалися в цих закладах. Директори промислових підприємств і закладів різних форм власності, що проводили моніторинг серед своїх співробітників.

У процесі наукового дослідження були виконані такі види робіт:

– розроблена методика за програмою дослідження;

– визначені бази дослідження;

– визначено і обгрунтовано обсяг вибіркової сукупності;

– розроблено рекомендації щодо організації збору інформації;

– розроблено інструментарій для вивчення думки респондентів;

– використані система комп\'ютерних програм, інформаційних технологій для обробки і аналізу зібраної інформації.

Схемою програмного дослідження передбачалося виконання наступних етапів:

1) визначення кола і специфіки питань, які вивчатимуться, і що можна очікувати на виході;

2) розробка програми дослідження:

– визначення учасників дослідження та їх участь у дослідженні;

– визначення матеріальних та інших затрат для проведення дослідження;

3) визначення генеральної сукупності та вибірки. Виходячи з визначення, що генеральна сукупність – це та частина об\'єкта дослідження, до якої з певним припущенням можна застосовувати висновки, одержані під час дослідження.

Була розроблена анкета для користувачів медичних послуг (пацієнтів) на 26 запитань, для якої було складено ряд специфічних для кожної групи підзапитань:

1) збір інформації, який передбачав визначення людських ресурсів для проведення соціологічного опитування, інструктаж інтерв\'юерів;

2) розробка програми або вибір готової програми для обробки й аналізу даних соціологічного моніторингу, методів статистичної обробки та форм їх подання (табличний і графічний);

3) оформлення, аналіз та інтерпретація результатів соціологічного дослідження, написання звіту.

Одним із суттєвих питань анкети було питання про рівень оплати праці пацієнтів, а також оплату послуг медичних працівників, який буде їх задовільняти щодо пацієнтів та який можна буде здійснювати за рахунок усіх джерел фінансування, а також думка громадян щодо захисту прав пацієнтів в Україні.

Кількість опитуваних становила 1 025 осіб. Вибірку з деякими припущеннями можна вважати репрезентативною і перенести виявлені співвідношення на генеральну сукупність досліджуваних об\'єктів, тобто на все населення України. Звичайно, в цьому випадку повинна бути врахована надзвичайна нерівномірність рівня економічного розвитку окремих регіонів, а це у свою чергу веде до нерівномірності рівня доходів населення.

У даній роботі розглянемо тільки питання, пов\'язані з можливістю фінансування медичного обслуговування за рахунок власних коштів користувачів медичних послуг. Тобто серед 26 факторів для аналізу були вибрані наступні: щомісячний дохід; щомісячні витрати на своє здоров\'я; потенційні витрати на медичне страхування, на які спроможний опитуваний; потенційна заробітна платня пацієнтів і лікаря, яка в змозі забезпечити достатній рівень медичного обслуговування населення. Крім фінансових, були використані інші показники, які є пояснюючими щодо головних: вік, стать та освіта опитуваних.

Середній статистичний опитуваний має 38 років, 55 % мають вищу освіту, що значно перевищує аналогічний показник в Україні взагалі, з них 37 % складають чоловіки, а 63 % – жінки. Щомісячний дохід опитуваного 546 гривнів при середньо-квадратичному відхиленні 278 гривнів, тобто коефіцієнт варіації становить приблизно 51 %, а це свідчить про значну неоднорідність розподілу доходів.

Дані спостереження були попередньо цензуровані, тобто були відкинуті спостереження, для яких порушувалися наступні умови: існуючі витрати на здоров\'я (на лікування) не перевищують 50 % від рівня доходів, або подібна умова для медичних страхових внесків (кількості цензурованих спостережень зменшилась до 300) .

Для кількісних розрахунків була використана система (програма) STATGRAPHICS [8].

Середня величина витрат на здоров\'я дорівнює 43 гривні та суттєво перевищує середню потенційну величину витрат на страхову медицину (ВСМ) ~ 23 гривні.