ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

Реферат на тему:

Деякі аспекти економічного та правового моніторингу щодо можливостей введення страхової медицини в Україні

У сучасний момент немає сумніву в тому, що становище щодо надання медичної допомоги громадянам не задовольняє абсолютну більшість населення України. Цей факт підтверджується такими даними: значні показники дитячої та загальної смертності; зростання показників загальної захворюванності та інвалідності; зростання показників захворюванності на туберкульоз та СНІД; тривалість кількості років життя громадян України одна з найнижчих у Європі [7]. Звичайно, таке жалюгідне становище пов\'язано не тільки зі станом медичного обслуговування населення, а й із рівнем соціального-економічного розвитку та не в останню чергу – розвитком правової свідомості суспільства.

У період перехідної економіки система охорони здоров\'я України відчуває гострий дефіцит фінансування і структурні диспропорції в розвитку, стикається з серйозними проблемами в управлінні, економіці і правових аспектах медичної галузі. Дані проблеми розглядалися в працях учених Волос Б., (2001), Євсеєва В.І., Ольховського А.Б., (1993), Жаліло Л., (2001), Журавля В.І, (2001), Лехан В.М., (2001), Решетнікова А.В., (1998), Маньковської Н., Лукашенко О., (2002), Солоненка І., (2004, 2005) та інших науковців.

Криза, нав\'язана системі охорони здоров\'я шляхом припинення відповідного фінансування галузі, може „поставити на коліна\" будь-яку бюджетну галузь. Десятирічний фінансовий досвід медичної галузі щодо відрахувань із державного бюджету на рівні 2,5 % від ВВП при гарантованих 10 % „Основами законодавства України охорони здоров\'я\" – вагомий аргумент економічних труднощів у медицині держави, які відбулися через зовнішні, а не внутрішні причини, які приводять до подальшої стагнації медичної сфери, пов\'язаної як із залишковим фінансуванням, так із відсутністю законодавчо-правової бази для врегулювання правових відносин між пацієнтом і лікарем і загостренням суперечностей в умовах трансформаційних процесів, притаманних українському суспільству сьогодні. Відносини між лікарем і пацієнтом набувають особливо важливого значення набирають рис, характерних для відношення між виробником послуг і споживачем, коли їх регулятором виступають правові норми і фінансові відносини [6].

Суспільні витрати на охорону здоров\'я в Україні та їх порівняння із іншими країнами за 1988 і 1998 роки видно із таблиці 1.

Таблиця 1

Витрати на охорону здоров\'я в країнах-членах ЄС та в Україні

Загальні витрати на охорону здоров\'я, % від ВВП

Суспільні витрати на охорону здоров\'я, % від загальних витрат на охорону здоров\'я

Приватні витрати на охорону здоров\'я, % від загальних витрат на охорону здоров\'я

Загальні витрати на охорону здоров\'я на душу населення, $

1988

1998

1998 рік

Австрія

7,1

8,0

71,8

28,2

2097

Бельгія

7,5

8,6

71,2

28,8

2110

Велика Британія

5,9

6,8

83,3

16,7

1628

Греція

7,3

8,4

56,3

43,7

960

Данія

8,7

8,3

81,9

18,1

2737

Ірландія

7,0

6,8

76,8

23,2

1567

Іспанія

6,3

7,0

76,8

23,2

1026

Італія

7,6

7,7

71,9

28,1

1603

Люксембург

6,3

6,0

92,4

7,6

2574

Нідерланди

8,5

8,7

68,6

31,4

2166

Німеччина

9,4

10,3

75,8

24,2

2697

Португалія

7,0

7,7

66,9

33,1

859

Фінляндія

7,2

6,9

76,3

23,7

1735

Франція

8,4

9,3

76,1

23,9

2297

Швеція

8,7

7,9

83,8

16,2

2144

ЄС

7,5

7,9

75,3

24,7

1880

Україна

...

4,4

...

...

42

Мета даної роботи як оптимально зробити розподіл наявних резервів медичного обслуговування населення для підвищення якості цього рівня щодо більшості громадян держави.

Відповідно до статті 49 Конституції України „...у державних та комунальних закладах охорони здоров\'я медична допомога надається безоплатно...\" [1].

В останні роки держава виділяє на медичну допомогу громадян України близько 2,7 % (3 % – 2005 р.) від ВВП (валового внутрішнього продукту), тоді як для задовільного функціонування медичної галузі за розрахунками учених і практиків світової спільноти необхідно виділяти із бюджету не менше 6,0 % ВВП. За даними фінансово-економічних показників в охороні здоров\'я (далі – ОЗ), за даними ВООЗ, на 1.01.2003 року бюджетні витрати на медичну допомогу на душу населення складають більше тисячі доларів США для Великої Британії, Італії і Франції та майже 2 000 доларів для Німеччини, США і Японії. У той же час в Україні на такі потреби держава виділяла аж 18 доларів, що навіть у три рази менше Росії ($ 66). Якщо використовувати офіційний курс гривні, то на одну людину в Україні припадало трохи більше 100 (ста) гривень на рік, що видно із таблиці № 2 [16].

Таблиця 2

Фінансово-економічні показники в охороні здоров\'я за даними ВООЗ на 1.01.2003 р.

Країна

Загальні витрати на ОЗ, в $ США на душу населення

Бюджетні витрати на ОЗ, в $ США на душу населення

Загальні витрати на ОЗ, % від ВВП

Частка державних витрат на ОЗ, в % від бюджетних

Частка державних витрат на ОЗ, в % від загальних

Частка власних витрат на медичну допомогу, %

Частка витрат соціальної допомоги від бюджетних

1995

2000

1995

2000

1995

2000

1995

2000

1995

2000

1995

2000

1995

2000

Велика Британія

1357

1747

1138

1415

7,0

7,3

13,1

14,9

83,9

81,0

16,1

19

11,3

11,2

Італія

1415

1498

1022

1103

7,4

8,1

10,0

12,7

72,2

73,7

27,8

26,3

0,4

0,1

Німеччина

3194

2422

2449

1819

10,6

10,

14,5

17,3

76,7

75,1

23,3

24,9

86,3

91,7

Франція

2566

2057

1954

1563

9,6

9,5

13,2

13,5

76,1

76,0

23,9

24,0

96,9

96,8

США

3621

4499

1639

1992

13,3

13

16,8

16,7

45,3

44,3

54,7

55,7

32,1

33,7

Японія

2950

2908

2308

2230

7,0

7,8

15,1

15,4

78,2

76,7

21,8

23,3

84,7

89,1

Польща

198

246

144

177

6,0

6,0

9,1

10,2

72,9

69,7

27,1

30,3

0

0

Росія

126

92

103

66

5,5

5,3

11,7

14,5

81,5

72,5

18,5

27,5

28,1

24,5

Білорусь

58

57

49

47

5,7

5,7

10,9

13,1

84,8

82,8

15,2

17,2

0

0

Україна

42

26

35

18

5,8

4,1

11,4

7,6

84,0

70,1

16,0

29,9

0

0